Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc vừa ban hành Kế hoạch khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tại UBND cấp xã trên địa bàn huyện năm 2021.

Việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước là cơ sở đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Qua đó, giúp các cơ quanhành chính nhà nước, đơn vị liên quan nắm bắt được mong muốn, khuyến nghị của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của đơn vị, địa phương mình nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức, đồng thời góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. Kết quả đo lường sự hài lòng là một nội dung (tiêu chí) quan trọng để đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của UBND cấp xã thuộc huyện Can Lộc.

                                            Công dân đánh giá dịch vụ công tại Trung tâm hành chính công huyện

Việc điều tra xã hội học phải đảm bảo khách quan, đúng đối tượng, công khai, khoa học và minh bạch; phản ánh trung thực kết quả đánh giá của người dân, tổ chức về chất lượng phục vụ trong cung cấp dịch vụ hành chính công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đối tượng và khoảng thời gian xác định lấy mẫu để đo lường sự hài lònglà người dân hoặc cá nhân đại diện cho các tổ chức/doanh nghiệp đã trực tiếp thực hiện giao dịch thủ tục hành chính, sử dụng các dịch vụ của cơ quan nhà nước, đã nhận kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã từ ngày 01/9/2020 đến ngày 31/8/2021 (đảm bảo đủ 12 tháng).

Ủy ban nhân dân huyện giao Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn tiến hành lấy mẫu phiếu đánh giá với tổng cỡ mẫu là 900 phiếu; quy mô lấy mẫu là 50 cỡ mẫu trên một đơn vị cấp xã (tập trung ở các lĩnh vực: Tư pháp, Tài nguyên Môi trường, Lao động Thương binh Xã hội). Công tác điều tra Xã hội học hoàn thành trước ngày 24/11/2021 để xác định chỉ số Cải cách hành chính cấp xã năm 2021.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.291
    Online: 82