Lịch công tác tháng 10

 

ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH

HUYỆN ỦY CAN LỘC

*

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

Can Lộc, ngày  30  tháng 9 năm 2021

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2021

 

 

 

 

 

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện về công tác xây dựng Đảng; gắn với đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang.

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2021; thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy. Chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng, chống thiên tai, bão lụt. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm.

- Tăng cường công tác đảm bảo an sinh xã hội; hoàn thành đợt 2 kế hoạch xây dựng nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị thiệt hại do thiên tai.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Trên cơ sở Chương trình công tác, đề nghị các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì chủ động chuẩn bị nội dung thực hiện đảm bảo đúng thời gian và chất lượng.

 

Ngày/thứ

Nội dung công việc

Cơ quan chuẩn bị

Địa điểm

 

01/Thứ 6

- 7h00: + Các cơ quan, đơn vị tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng.

+ Triển khai nội dung Ngày Pháp luật Việt Nam.

+ 09h00: Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ.

- Chiều: Họp UBND huyện thường kỳ.

- Hoạt động KN ngày Quốc tế Người cao tuổi.

- Các CQ, đơn vị

 

- Phòng Tư pháp

- Thường trực, Ban Tổ chức, VP Huyện ủy

- VP HĐND-UBND

- Hội Người cao tuổi

- Các CQ, đơn vị

 

- HT lớn UB huyện

 - HT tầng 3 UB

 

 - HT tầng 3 UB

 - Ở cơ sở

02/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

03/CN

Nghỉ CN

 

 

 04/Thứ 2

-  Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy.

- VP Huyện ủy

- HT nhà A HU

 

05/Thứ 3

- Chủ tịch UBND huyện tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- 8h00: Họp Thường trực BCĐ phát triển kinh tế tập thể soát xét công tác chuẩn bị cho Tổng kết  20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Chiều: Họp Thường trực HĐND huyện

- ­Từ ngày 05-13/10: Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ các xã: Thường Nga, Phú Lộc, Thanh lộc, Kim Song Trường.

- VP HĐND-UBND

 

- UBND các xã, thị

 

- BCĐ, Phòng TC-KH

 

 

 

 

 

- VP HĐND&UBND

- BCH Quân sự huyện và UBND các xã

- Phòng tiếp dân

 

- Các xã, thị trấn

 

- HT nhà B HU

 

 

 

 

 

- HT tầng 1 UB

- Tại các xã

06/Thứ 4

- Sáng: UBND huyện làm việc với BQL dự án huyện.

- VP HĐND&UBND

 

- HT tầng 1 UB

 

07/Thứ 5

- Sáng: Đại hội đại biểu Hội cựu TNXP huyện nhiệm kỳ 2021-2026

- Chiều: BCĐ xây dựng NTM, đô thị văn minh họp thống nhất lựa chọn xã xây dựng NTM nâng cao năm 2022.

- BTV Hội cựu TNXP

 

- VP ĐP NTM huyện

- HT lớn UBND

 

- HT tầng 3 UB

 

8/Thứ 6

- Sáng: HN Tổng kết  20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của BCH Trung ương khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- Chiều: UBND huyện làm việc với Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện.

- BCĐ, Phòng TC-KH, VPHU

 

 

- VP HĐND&UBND

- HT lớn UBND

 

 

 

- HT tầng 3 UB

09/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

10/CN

Nghỉ CN

 

 

11/Thứ 2

- Sáng: Thường trực Tỉnh ủy làm việc với bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

- Chiều: Hoạt động KN 65 năm truyền thống Hội LH Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021).

- Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp dân (cả ngày).

 

 

 

- Hội LHTN huyện

 

 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn

- HT Tỉnh ủy

 

 

 

 

 

 - Các xã, thị trấn

 

12/Thứ 3

- Sáng: Thường trực Huyện ủy làm việc với trường THPT Can Lộc nghe báo cáo về Kế hoạch KN 60 năm thành lập Trường.

- Chiều: Gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, 13/10.

- Trưởng THPT Can Lộc; VP Huyện ủy

 

- Phòng TC-KH

- HT nhà B HU

 

 

- HT UBND huyện

13/Thứ 4

- Đi kiểm tra cơ sở.

- Hoạt động KN 91 năm truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 14/10/1930-14/10/2021).

 

- BTV Hội ND huyện

- Ở cơ sở

14/Thứ 5

- Sáng: UBND huyện làm việc với thị trấn Nghèn về xây dựng đô thị văn minh

- Phòng KTHT, UBND TT Nghèn

- Thị trấn Nghèn

15/Thứ 6

- Sáng: HN giao ban quý 3 về thực hiện Nghị định 03/2019 của Chính phủ.

- Chiều: Hoạt động KN ngày truyền thống các ngành: Tổ chức, Dân vận, Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy.

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- BCH Quân sự huyện và Công an huyện

- Cơ quan Huyện ủy

 

 

- UBND các xã, thị trấn

 

 

- Cơ quan Huyện ủy

 

 

- Các xã, thị trấn

16/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

17/CN

Nghỉ CN

 

 

18/Thứ 2

- Sáng: Giao ban Thường trực Huyện ủy.           - Chiều: Họp Hội đồng NVQS huyện

- VP Huyện ủy                         - BCH Quân sự huyện

- HT nhà A HU

- HT tầng 3 UB

19/Thứ 3

- Sáng: HN TK công tác xây dựng TCCS đảng và đội ngũ đảng viên từ năm 2010 đến nay.

- Chiều: UBND họp rà soát các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, phân công nhiệm vụ, cập nhật thông tin trên cổng thông tin điện tử huyện (canloc.hatinhgov.vn).

- Ban Tổ chức, VP Huyện ủy

- Phòng VH-TT

- HT lớn UBND

 

- HT tầng 3 UB

20/Thứ 4

- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND huyện tiếp dân (cả ngày).

- Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp dân (cả ngày).

- Các hoạt động KN ngày truyền thống Hội LHPN Việt Nam, 20/10.

- UBKT HU + VP HĐND-UBND huyện

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn

- Hội LHPN huyện

- Phòng tiếp dân

 

- Các xã, thị trấn

 

- Ở cơ sở

21/Thứ 5

- Sáng: HN BCH Đảng bộ huyện bàn Đề án và Nghị quyết về công tác phát triển Đảng viên mới.

- Chiều: Họp BCĐ Nghị quyết 01-NQ/HU của BTV Huyện ủy.

- Ban Tổ chức, VP Huyện ủy

 

- Phòng NN&PTNT

- HT Nhà B HU

 

 

- HT tầng 3 UB

22/Thứ 6

- Sáng: Thường trực Huyện ủy dự HN quán triệt Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và HD số 04 của BBT về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ PL trong công tác xử lý các vụ án, vụ việc và Chỉ thị số 04, Kết luận 05 của Ban Bí thư.

 

- HT UBND tỉnh

 

23/Thứ 7

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

- Các tổ công tác

- Các xã, thị trấn

24/CN

Nghỉ CN

 

 

25/Thứ 2

- Chiều: Giao ban Thường trực Huyện ủy          

- VP Huyện ủy

- HT nhà A HU

26/Thứ 3

- Sáng: Đồng chí Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy.

- Chiều: Họp BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và BCĐ phong trào Dân vận khéo.

 

 

- Ban Dân vận Huyện ủy

- HT Tỉnh ủy

 

- HT nhà B HU

27/Thứ 4

- Sáng: Thường trực Huyện ủy dự HN quán triệt, triển khai Chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

- HT UBND tỉnh

28/Thứ 5

- Sáng: Thường trực Huyện ủy dự HN TK 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

 

- HT UBND tỉnh

29/Thứ 6

- Đi kiểm tra cơ sở.

 

- Ở cơ sở

30/Thứ 7

- Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII (cả ngày).

- Kiểm tra xây dựng NTM, đô thị văn minh.

 

 

- Các tổ công tác

- HT UBND tỉnh

 

- Các xã, thị trấn

31/CN

Nghỉ CN

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),

- Văn phòng Tỉnh ủy (b/c),          

- Trưởng, phó đoàn công tác của Tỉnh ủy (b/c),

- TT Huyện ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ huyện,

- Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy,

- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, hội cấp huyện,

- Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc,

- Các đ/c HUV, cán bộ chỉ đạo cơ sở,

- Lưu.

 

 

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.318
    Online: 71