Ủy ban nhân dân huyện vừa ban hành Kế hoạch số 3476/KH-UBND về việc kiểm tra công tác tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 tại các xã, thị trấn, qua đó nắm được những thuận lợi, khó khăn, những vướng mắc trong tổ chức rà soát tại các xã, thị trấn để đề ra các biện pháp tháo gỡ kịp thời.

         Tổ kiểm tra rà soát hộ nghèo tại xã Kim Song Trường

Kế hoạch yêu cầu các thành viên đoàn thực hiện việc kiểm tra, giám sát tại cơ sở, đôn đốc, hướng dẫn các xã, thị trấn, các điều tra viên trong việc tổ chức thực hiện đảm bảo quy trình theo quy định; ghi phiếu, tổng hợp các biểu mẫu rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm nghiệp có mức sống trung bình tại đơn vị được giao phụ trách; tham gia cùng Ban Chỉ đạo giảm nghèo cấp xã giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra, rà soát và phản ánh kịp thời về Ban Chỉ đạo huyện.

Trong quá trình kiểm tra, Biên bản đánh giá cần nêu rõ nội dung: thôn, tổ dân phố, xã, thị trấn nào kết quả còn yếu kém, nguyên nhân và đề ra các giải pháp để địa phương khắc phục. Trường hợp hồ sơ của thôn, xã tỷ lệ sai sót >10% yêu cầu đơn vị tổ chức thực hiện điều tra lại. Hoạt động kiểm tra đảm bảo tính khách quan, trung thực, sau khi kết thúc từng đợt kiểm tra lập biên bản gửi kết quả về huyện qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội để báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và cơ quan cấp trên.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.449
    Online: 82