Thực hiện Luật Tiếp công dân và các quy định của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy và UBND huyện về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong tháng 8/2021, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc thực hiện tiếp công dân định kỳ vào 02 ngày (05/8/2021 và 20/8/2021)

          Theo đó, thời gian buổi sáng: Từ 7h00 - 11h30, tiếp công dân theo định kỳ. Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00, tiếp công dân theo lịch hẹn và chuyên đề.

Địa điểm, tại Hội trường tầng 3, UBND huyện.

Công dân đăng ký dự tiếp dân Tại Phòng Tiếp công dân thường xuyên của huyện.

Tham dự buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện có đại diện Thường trực HĐND huyện, Hội đồng tiếp công dân, Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh - Chi nhánh Can Lộc - Hồng Lĩnh; Ban Tiếp công dân huyện.

Các thành phần tham gia tiếp công dân và công dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.835
    Online: 56