Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Ngô Đức Thư, đảng viên sinh hoạt tại Chi bộ Phúc Sơn, Đảng bộ xã Sơn Lộc, nguyên Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy: Đồng chí Ngô Đức Thư trong thời gian giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Chính quyền huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 được phân công phụ trách công tác xây dựng Đảng, đồng chí không xử lý kịp thời, thiếu trách nhiệm trong việc bảo quản, làm thất lạc hồ sơ, không làm thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng cho 03 đồng chí đảng viên trong Đảng bộ khi nghỉ công tác về địa phương nơi cư trú.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Ngô Đức Thư đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và vai trò, bản thân cá nhân đồng chí. Căn cứ vào tính chất, mức độ, lỗi vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Ngô Đức Thư bằng hình thức khiển trách.

2. Xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Đình, đảng viên, Phó trưởng Phòng Tài nguyên - Môi trường

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhận thấy: Đồng chí Bùi Đình, đảng viên, Phó Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường đã sử dụng văn bằng không hợp pháp để lập hồ sơ dự xét tuyển đầu vào nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội năm 2019.

Khuyết điểm, vi phạm của đồng chí Bùi Đình là nghiêm trọng, đã gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị nơi đồng chí công tác. Căn cứ vào tính chất, mức độ, lỗi vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Bùi Đình bằng hình thức cảnh cáo.

3. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thông báo kết quả giám sát Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên, Thuần Thiện, Thường Nga và thị trấn Nghèn trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Qua kết quả giám sát, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng nêu trên phát huy ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm, khẩn trương khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt tổ chức thực hiện để đảm bảo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo đạt yêu cầu, nội dung đề ra và đúng luật.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.436.725
    Online: 48