Theo Nghị quyết số 02/NQ-UBBC ngày 22/4/2021, Ủy ban bầu cử huyện Can Lộc Quyết nghị danh sách chính thức 54 (Năm mươi tư ) người ứng cử đai biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 7 đơn vị bầu cử trong toàn huyện, để bầu 33 đai biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Theo đó:

Đơn vị bầu cử số 01 (thị trấn Nghèn và xã Thiên Lộc), số đại biểu HĐND huyện được bầu là 5, số người ứng cử là 8, gồm các ông/bà (xếp theo thứ tự ABC): Trần Thị Lan Anh, Hoàng Bá Anh, Nguyễn Như Dũng, Trần Viết Dũng; Nguyễn Thị Hường,  Đặng Văn Kỳ, Bùi Phi Long, Nguyễn Văn Thiện.

 Đơn vị bầu cử số 02 (xã Tùng Lộc và xã Thuần Thiện), số đại biểu HĐND huyện được bầu là 4, số người ứng cử là 7, gồm các ông/bà: Nguyễn Thị Bé, Đường Thị Ngọc Diệp, Nguyễn Viết Hưng, Ngô Nhật Linh, Trần Thị Nguyệt, Bùi Văn Sơn, Bùi Chiến Thắng.

Đơn vị bầu cử số 03 (các xã Vượng Lộc, Thanh Lộc và Khánh Vĩnh Yên), số đại biểu HĐND huyện được bầu là 5, số người ứng cử là 8, gồm các ông/bà: Lê Thị Tú Anh, Bùi Huy Cường, Ngô Thị Hoa, Nguyễn Thị Thanh Hoài, Phan Cao Kỳ, Nguyễn Xuân Lam, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Tuất.

Đơn vị bầu cử số 04 (Gia Hanh, Thượng Lộc, Trung Lộc và Thị trấn Đồng Lộc), số đại biểu HĐND huyện được bầu là 5, số người ứng cử là 8, gồm các ông/bà: Nguyễn Duy Cường, Nguyễn Đại Đồng, Đặng Văn Đức, Nguyễn Thị Hồng, Võ Xuân Linh, Phan Văn Sơn, Nguyễn Thị Thủy, Cao Thị Thùy Trang.

Đơn vị bầu cử số 05 (các xã Phú Lộc, Thường Nga và Kim Song Trường) số đại biểu HĐND huyện được bầu là 5, số người ứng cử là 8, gồm các ông/bà: Trần Quang Đạt,  Trần Thế Nam, Lê Thị Diễm Oanh, Đặng Trần Phong, Bùi Anh Tuấn, Đào Xuân Tùng, Nguyễn Sỹ Tứ, Nguyễn Đình Thành.

Đơn vị bầu cử số 06 (các xã Mỹ Lộc và Sơn Lộc) số đại biểu HĐND huyện được bầu là 4, số người ứng cử là 7, gồm các ông/bà: Phan Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Trần Trí Hiệp, Lê Văn Hùng, Trần Sỹ Lương, Bùi Thị Kiều Nhi, Nguyễn Huy Toàn.

 Đơn vị bầu cử số 07 (các xã Quang Lộc và Xuân Lộc) số đại biểu HĐND huyện được bầu là 5, số người ứng cử là 8, gồm các ông/bà Nguyễn Văn Duẩn, Nguyễn Tiến Dũng, Ngô Thị Lan, Nguyễn Viết Nghĩa, Nguyễn Trường Sinh, Ngô Thị Kim Tuyến, Hoàng Thị Thanh, Đặng Thị Hà Trang.

Thông tin cụ thể, chi tiết của từng ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 được đăng tải theo file đính kèm dưới đây:

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.353
    Online: 80