Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
56 người đã bình chọn

THUẦN THIỆN TỔ CHỨC RA MẮT TỔ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỘNG ĐỒNG THÔN VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI CHUYỂN ĐỔI SỐ

Chiều ngày 14/03/2023, UBND xã Thuần Thiện tổ chức ra mắt Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã, thôn và triển khai kế hoạch tổ chức Ngày hội chuyển đổi số.
Tham dự có đại diện lãnh đạo, công chức Phòng Văn hoá – Thông tin huyện;  các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ; Thường trực HĐND xã; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã; Thường trực UBMTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội; Cán bộ, công chức, bán chuyên trách, giúp việc xã; Bí thư, thôn trưởng, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư Chi đoàn 9 thôn.
Hội nghị đã được nghe đ/c Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng Văn hoá - TT quán triệt một số nội dung về chuyển đổi số, nền tảng số và đề nghị Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã, thôn phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền lan toả thông tin về chuyển đổi số để người dân tham gia vào ngày hội Chuyển đổi số xã Thuần Thiện trong thời gian tới. (dự kiến tổ chức vào ngày 18/3/2023 tại Trụ sở xã Thuần Thiện).
Chuyển đổi số nhằm cung cấp thông tin và dữ liệu nhanh chóng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các giao dịch; giảm chi phí vận hành, tiết kiệm thời gian, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 47.050
Online: 54