Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
56 người đã bình chọn

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

ĐẢNG BỘ HUYỆN CAN LỘC

ĐẢNG ỦY XÃ THUẦN THIỆN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thuần Thiện, ngày 01 tháng 02 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 02 NĂM 2023

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023).

- Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ Quý 1 và năm 2023. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách. Chỉ đạo sản xuất vụ Xuân năm 2023, ra quân trồng cây xanh; chủ động phòng, chống các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập trung giải quyết các vụ việc tồn đọng, đơn thư khiếu nại, tố cáo.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Ngày/thứ

Nội dung công việc

Cơ quan chuẩn bị

Địa điểm

01/Thứ 4

- Sáng: + Đảng ủy tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng và Triển khai nội dung ngày Pháp luật.

 - Chiều: BTV Đảng ủy làm việc với BTV Hội Nông dân xã

- VP Đảng ủy

 

- VP Đảng ủy, Hội Nông dân xã

- HT lớn

 

- HT tầng 2

- HT tầng 2

02/Thứ 5

- Đi kiểm tra cơ sở

- Chiều: UBND xã làm việc với các đơn vị xây dựng Trường MN Phúc Lộc

- Các Tổ chỉ đạo

- UBND xã

 

 - Tại các thôn

03/Thứ 6

- Hoạt động Kỷ niệm ngày 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2023)

- Sáng: Giao lưu, gặp mặt tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2023

- Đảng ủy

 

- Tại các thôn

 

 

- Ở huyện

04/Thứ 7

Kiểm tra xây dựng NTM.

- Các tổ công tác

  - Tại các thôn

05/CN

Đi kiểm tra cơ sở.

 

 

06/Thứ 2

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Chiều: Họp BTV Đảng ủy

- UBND xã

 

- VP Đảng ủy

- HT tầng 2

 

- HT tầng 2

07/Thứ 3

- Sáng: Lễ Giao, nhận quân năm 2023.

- Chiều: Họp UBND xã thường kỳ

- BCH QS; CA xã

- UBND xã

- Sân VĐ huyện

- HT tầng 2

08/Thứ 4

- Sáng: Họp HĐ tư vấn đất đai

- UBND xã

- HT tầng 2

09/Thứ 5

- Chiều: UBND xã làm việc với các đơn vị thực hiện dự án đường GTNT Làng Khang

-UBND xã

 -HT tầng 2

10/Thứ 6

- Bí thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND xã tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Chiều: BTV Đảng ủy làm việc với BCH Hội Nông dân xã về công tác chuẩn bị ĐH

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã

- Hội ND xã

- HT tầng 2

 

- HT tầng 2

11/Thứ 7

Kiểm tra xây dựng NTM.

Các tổ công tác

  - Ơ các thôn

12/CN

Đi kiểm tra cơ sở.

Các tổ công tác

  - Ơ các thôn

13/Thứ 2

Đi kiểm tra cơ sở

Các tổ công tác

  - Ơ các thôn

14/Thứ 3

- Sáng: UBND xã làm việc với HTX xã môi trường và HTX dùng nước NN

- Chiều: HN Giao ban công tác XD Đảng

- UBND xã

 

- VP Đảng ủy

- HT tầng 2

 

- HT lớn

15/Thứ 4

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Chiều: Họp BCH Đảng ủy

- UBND xã

 

- VP Đảng ủy

 - HT tầng 2

 

- HT tầng 2

16/Thứ 5

Họp HĐ tư vấn đất đai

UBND xã

HT tầng 2

17/Thứ 6

UBND xã đo đạc xác định ranh rới thửa đất vùng Làng Chùa, thôn Thuần Chân

UBND xã

 Ở thôn

18/Thứ 7

Kiểm tra xây dựng NTM

 Các tổ công tác

  Tại các thôn

  19/CN

Đi kiểm tra cơ sở

 Các tổ công tác

  Tại các thôn

20/Thứ 2

- Bí thư Đảng ủy, CT HĐND, CT UBND xã tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Đảng ủy, HĐND, UBND xã

- HT tầng 2

21/Thứ 3

Chiều: Họp bổ cứu Công tác chuẩn bị Đại hội Hội Nông dân xã

 Hội ND xã

HT tầng 2

22/Thứ 4

Đi kiểm tra cơ sở

 Các tổ công tác

  Tại các thôn

23/Thứ 5

Đi kiểm tra cơ sở

 Các tổ công tác

  Tại các thôn

24/Thứ 6

Đại hội Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 (phiên chính thức)

BCH Hội ND xã

HT lớn

25/Thứ 7

Kiểm tra xây dựng NTM.

 Các tổ công tác

 Tại các thôn

  26/CN

Đi kiểm tra cơ sở

 

 

27/Thứ 2

- Hoạt động kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955-27/02/2023)

- Họp BTV Đảng ủy

 

 

- VP Đảng ủy

 

 

- HT tầng 2

28/Thứ 3

Chiều: Họp BCH Đảng ủy thường kỳ

 

 

Nơi nhận:                                                                BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY    

- Các Ban Đảng HU,                                                           

- Tổ chỉ đạo của Huyện,

- Đội ngũ cán bộ, CC, BCT,

- Các chi bộ, các thôn.

- Lưu.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 47.035
Online: 35