Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
56 người đã bình chọn

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

ĐẢNG BỘ HUYỆN CAN LỘC

ĐẢNG ỦY XÃ THUẦN THIỆN

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Thuần Thiện, ngày 01 tháng 12 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 12 NĂM 2022

I. MỘT SỐ NỘI DUNG CÔNG TÁC TRỌNG TÂM

- Tập trung quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII, các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân năm 2022; tổng kết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

- Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông năm 2022; thực hiện kế hoạch chuẩn bị sản xuất vụ Xuân năm 2023; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, phòng, chống thiên tai. Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, mỗi xã một sản phẩm; chỉ đạo hiệu quả chủ trương tiêm vacxin phòng, chống dịch Covid-19.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, thu hút đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, thu ngân sách; đảm bảo an sinh xã hội. Tập trung chỉ đạo bồi thường, giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm; giải quyết các vụ việc tồn đọng, khiếu nại, tố cáo.

II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

 

Ngày/thứ

Nội dung công việc

Cơ quan chuẩn bị

Địa điểm

01/Thứ 5

- Sáng: + Tổ chức Lễ chào cờ đầu tháng và triển khai nội dung ngày Pháp luật VN.

- VP Đảng ủy, UBND

- HT lớn

 

02/Thứ 6

- Các Chi bộ: Thuần Chân, Làng Khang tổ chức kiểm điểm cuối năm.

 - Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Các chi bộ

 

- UBND xã

- Các thôn

 

- HT tầng 2

03/Thứ 7

- Sáng: Họp UBND xã thường kỳ

- Các Chi bộ: Cứu Quốc, thôn Yên, THCS, Tiểu học, Mầm non kiểm điểm cuối năm.

- UBND xã

- Các chi bộ

- HT tầng 2

- Các thôn

  04/CN

­Đi kiểm tra cơ sở.

Các tổ công tác

Các thôn

05/Thứ 2

- Từ ngày 05-06/12: HN trực tuyến toàn quốc quán triệt NQ TW 6, khóa XIII.

- Các chi bộ: Phúc Sơn, Trường Tiến, Tây Hồ, Liên Sơn kiểm điểm cuối năm.

- VP Đảng ủy

 

- Các chi bộ

- HT lớn

 

 

- Các thôn

 

06/Thứ 3

- Các chi bộ: Lồng Lộng, Công an, Trạm Y tế kiểm điểm cuối năm.

- Từ 06-09/12: Khai mạc Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ QS và NV CAND năm 2023.

- Các hoạt động KN Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam

- Các chi bộ

 

- BCH QS huyện

 

 

- Hội CCB xã

- Các thôn

 

- BCH QS huyện

 

 

07/Thứ 4

- Hội CCB, Hội LHPN xã kiểm điểm tập thể BCH cuối năm.

-  Khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ QS và NV CAND năm 2023.

- BTV các Hội

 

- BCHQS xã

- HT tầng 2

 

- BCHQS huyện

08/Thứ 5

- Đoàn TNCS HCM, Hội Nông dân xã kiểm điểm BCH cuối năm.

- BTV các Hội

- HT tầng 2

 

09/Thứ 6

- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã tiếp dân

- Họp BTV Đảng ủy cho ý kiến về BC kinh tế - xã hội trình kỳ họp HĐND xã.

- Đảng ủy, HĐND,  UBND xã,

- VP Đảng ủy

- HT tầng 2

 

- HT tầng 2

10/Thứ 7

Kiểm điểm tập thể HĐND, UBND; cán bộ, công chức, BCT xã.

UBND xã

HT tầng 2

  11/CN

Đi kiểm tra cơ sở.

 

 

12/Thứ 2

- Sáng: Họp Hội đồng đồng tư vấn đất đai

- Chiều: HN Kiểm điểm BCH Đảng bộ xã

- UBND xã

- VP Đảng ủy

- HT tầng 2

- HT tầng 2

13/Thứ 3

- Sáng: HN trực tuyến toàn tỉnh học tập, quán triệt các quy định của Trung ương: Nghị quyết số 22 về phòng thủ dân sự; Quy định số 80 về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số văn bản bản mới của TW.

- Chiều: HN kiểm điểm BCH Đảng bộ xã (tiếp)

- VP Đảng ủy

 

 

 

 

- VP Đảng ủy

- HT tầng 2

 

 

 

 

- HT tầng 2

14/Thứ 4

Sáng: Đ/c Bí thư Đảng ủy tham dự HN BCH Đảng bộ huyện đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022.

 

 

 

- Huyện ủy

15/Thứ 5

- Chủ tịch UBND xã tiếp công dân định kỳ (cả ngày).

- Họp BCH Đảng bộ xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2022.

- UBND xã

 

- VP Đảng ủy

- HT tầng 2

 

- HT tầng 2

 

16/Thứ 6

- Chiều: Họp Tổ đại biểu HĐND huyện.

 

UBND huyện

 17/Thứ 7

Kiểm tra xây dựng NTM

Các Tổ công tác

 Các thôn

  18/CN

Đi kiểm tra cơ sở

Các Tổ công tác

 Các thôn

19/Thứ 2

Từ ngày 19-22/12, HĐND xã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm

HĐND xã

 Các thôn

 

20/Thứ 3

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND xã tiếp dân định kỳ.

Đảng ủy, HĐND, UBND xã

HT tầng 2

21/Thứ 4

- Đi kiểm tra cơ sở.

Các Tổ công tác

 Các thôn

22/Thứ 5

­­- Đi kiểm tra cơ sở.

- Các hoạt động KN 78 năm thành lập QĐND Việt Nam và 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

 

- BCH QS xã

 

- Ở cơ sở

 

23/Thứ 6

- Sáng: HN TK công tác KT, GS và nội chính, phòng, chống TN năm 2022 tại huyện

- HN tổng kết MTTQ và các đoàn thể

 

 

 

 

MTTQ, các đoàn thể

 

- HT UBND huyện

 

 

- HT lớn

24/Thứ 7

Kiểm tra xây dựng NTM

Các Tổ công tác

Các thôn

  25/CN

 Đi kiểm tra cơ sở.

Các Tổ công tác

Các thôn

26/Thứ 2

Từ 26-27/12: Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XX.

 

HT UBND huyện

27/Thứ 3

HN Tổng kết Đảng bộ năm 2022

VP Đảng ủy

HT lớn

 

28/Thứ 4

 - Sáng: MTTQ và các đoàn thể chính trị - XH cấp huyện tổng kết năm 2022.

 

 

 

HT UBND huyện

 

29/Thứ 5

Họp HĐND xã kỳ cuối năm

HĐND xã

 HT lớn

30/Thứ 6

- Sáng: HN Tổng kết công tác xây dựng Đảng và xây dựng cơ sở vững mạnh năm 2022.

 

 

HT UBND huyện

31/Thứ 7

Kiểm tra xây dựng NTM,

Các Tổ công tác

Các thôn

Nơi nhận:

- Các Ban Đảng HU,

- Tổ chỉ đạo của BTVHU (b/c),

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ,

- Các ngành, đoàn thể xã,

- CB, CC, BCT,

- Các chi bộ, các thôn,

- Lưu.

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 47.045
Online: 54