Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
56 người đã bình chọn

THUẦN THIỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ HÈ THU NĂM 2022 VÀ TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VÀ XÂY DỰNG NTM GIAI ĐOẠN 2022 – 2025.

Sáng ngày 15/7/2022, Ủy ban nhân dân xã Thuần Thiện tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác sản xuất vụ Hè Thu năm 2022 và Tập huấn chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025. Tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Nguyễn Hà, HUV, PCNTT UBKTHU, Tổ trưởng tổ chỉ đạo xã; đại diện phòng NN&PTNT, Trung tâm ƯDKHKT&BVCTVN huyện; Các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực UBMTTQ xã; Trưởng các đoàn thể chính trị; cán bộ, công chức, bán chuyên trách, giúp việc xã; Bí thư, thôn trưởng các thôn. Hội nghị đã được nghe Báo cáo sơ kết công tác sản xuất vụ Hè Thu 2022; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo sản xuất vụ Hè Thu thắng lợi. Tại Hội nghị, các đại biểu đã tích cực thảo luận và tham gia nhiều ý kiến đóng góp và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ thời gian tới. Đ/c Chủ tịch UBND xã đã tiếp thu và giải trình các nội dung mà các vị đại biểu đã thảo luận. Hội nghị đã trao thưởng cho 9 thôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo sản xuất Hè Thu 2022.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã chỉ đạo ngành chuyên môn thường xuyên theo dõi tình hình sinh trưởng, phát triển của lúa và các loại cây trồng; hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng trừ sâu bệnh hại, tăng cường công tác thủy lợi - điều tiết nước hợp lý và đảm bảo quá trình chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu. Đặc biệt quan tâm theo dõi các mô hình cánh đồng mẫu đang sản xuất tại các thôn để năng suất được đảm bảo, tiến tới lâu dài cần có liên kết đầu ra cho sản phẩm .

Cũng trong sáng nay, đồng chí Đặng Thành Mỹ, chuyên viên phòng NN&PTNT huyện đã tập huấn chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng NTM giai đoạn 2022 -2025 cho toàn thể cán bộ cấp xã, bí thư thôn trưởng, chi hội trưởng các thôn và các chủ mô hình trên địa bàn xã. Qua buổi tập huấn đã trang bị cho cán bộ chủ chốt từ xã – thôn hiểu rõ về chính sách để tuyên truyền, triển khai chính sách có hiệu quả và vận động nhân dân tham gia sản xuất, hấp thu chính sách để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 47.061
Online: 58