Bình chọn
Đánh giá của bạn về mức độ hài lòng trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh
56 người đã bình chọn

Danh sách cán bộ, công chức UBND xã

DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC UBND XÃ THUẦN THIỆN
         
TT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ email

1

Nguyễn Thị Thu Hiền

HUV, BT Đảng ủy

0932228499

hientuphapcanloc@gmail.com

2

Phan Anh Đức

CT UBND xã

0905968598

anhducclht@gmail.com

3

Lương Hữu Hoàng

Phó BT Đảng ủy

09430696929

luonghoanghucl@gmail.com

4

Võ Văn Dương

PCT HĐND xã

0984666346

voduong1981@gmail.com

5

Võ Mạnh Hùng

CT MTTQ xã

0913982566

 vomanhhung@gmail.com 

6

Nguyễn Nam Vũ

Phó CT UBND

0834872386

senvulyly@gmail.com

8

Lê Sỹ Thái

Phó CTUBND

0988124735

Lesythai74@gmail.com

9

Lê Sỹ Thịnh

BT Đoàn

0934453953

lethinh1286@gmail.com

10

Lê Thị Tịnh

CT Hội PN

0967198079

nguyenviettuananh2011@gmail.com

11

Phạm Quang Thiện

CT Hội ND

0977045997

 phamthien030963@gmail.com 

12

Võ Trọng Anh

CT Hội CCB

0393747709

votrong1970@gmail.com

13

Nguyễn Đình Mến

CH Trưởng QS xã

0967561500

dinhmen@gmail.com

14

Bùi Xuân Văn

Trưởng công an

0333134330

buixuanvan@gmail.com

15

Võ Thị Kim Huế

Văn Phòng UBND

0975815616

 vokimhue83@gmail.com 

16

Nguyễn Sỹ Mỹ

Địa chính Xây dựng

0932365986

nguyensymytnmt@gmail.com

17

Tô Thị Vân

ĐC Nông nghiệp

0988326214

totranvandhv@gmail.com

18

Phan Hương Quỳnh

Kế toán ngân sách

0949926689

huongquynh6689@gmail.com

19

Võ Quốc Phượng

Tư pháp – Hộ tịch

0857878911

voquocphuong@gmail.com

20

Trần Văn Long 

Văn phòng – TK

0395335046

 longvpthuanthien@gmail.com 

21

Lê Thị Lan

Tài Chính

0975047773

lelanvttl@gmail.com

22

Võ Thị Thúy

 VH - XH

0964398288

thuythuanthien@gmail.com

23

Nguyễn Thị Thúy Hằng

Tư pháp – Hộ tịch

0912839982

thuyhanggh@gmail.com

 

     

Thuần Thiện, ngày 02 tháng 06 năm 2022

 

 

  • Hồ sơ công việc
  • Dịch vụ công trực tuyến
 Liên kết website
Thống kê: 47.053
Online: 54