Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự địa phương tháng 10, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN CAN LỘC

 

 
 
 

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 

 

Can Lộc, ngày 30 tháng 10 năm 2022

       

 

 

BÁO CÁO

Tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, quân sự địa phương tháng 10,

Nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2022


I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 10/2022

          I. CÁC LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

          1. Về sản xuất Nông nghiệp:

          Diện tích các loại rau màu vụ Đông đã làm được 725ha/900ha, đạt 80,6% kế hoạch, trong đó 596ha rau, 82ha ngô, 47ha khoai lang. Xây dựng Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất vụ Xuân 2023, tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết 01-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tập trung ruộng đất, đến nay có 16/17 đơn vị triển khai thực địa (Xã Sơn Lộc chưa triển khai, xã Thuần Thiện đã hoàn thành chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 3). Một số đơn vị đã hoàn thành xây dựng cánh đồng mẫu, với diện tích 51 ha, trong đó xã Thiên Lộc 10 ha, Thanh Lộc 25 ha, thị trấn Đồng Lộc 16 ha; cất bốc, di dời 895 ngôi mộ; huy động 68 máy xúc cải tạo bờ vùng, bờ thửa, làm hạ tầng với khối lượng đất đã đào đắp là 77.436m3. Triển khai xuống giống mô hình trồng tre lấy măng tại xã Thượng Lộc, với diện tích 2ha. Phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm ký hợp tác đầu tư sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

          Chủ động triển khai các giải pháp nên đến nay dịch bệnh gia súc, gia cầm đang được kiểm soát; các xã, thị trấn đã triển khai tiêm phòng cho trâu bò: LMLM trâu bò đạt 87%; THT trâu bò đạt 75%; Dịch tả lợn đạt 26%; tụ huyết trùng lợn đạt 26%; cúm gia cầm tiêm được 6.700 liều.

          2.  Chương trình Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh:

        Tổ chức giao ban, kiểm tra, rà soát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới nâng cao tại các xã: Trung Lộc, Vượng Lộc, Xuân Lộc, Khánh Vĩnh Yên, Phú Lộc. Triển khai phương án trồng cây xanh tuyến đường Nghèn - Đồng Lộc. Kiểm tra, hướng dẫn xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã.

          Hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở đã đăng ký ý tưởng sản phẩm OCOP hoàn thiện sản phẩm, đề nghị Văn phòng Nông thôn mới tỉnh xét duyệt 5 ý tưởng OCOP đợt II năm 2022.

3. Tài chính - Đầu tư:

Thu ngân sách trên địa bàn huyện tính đến nay được 184/200 tỷ đồng, đạt 92% kế hoạch HĐND huyện giao. Hoàn thành quyết toán khối HCSN, khối NSX, khối giáo dục.

Tập trung công tác giải ngân vốn đầu tư công, đến nay nguồn vốn tỉnh quản lý đã giải ngân đạt 73,2%; nguồn vốn đầu tư công do huyện quản lý đã giải ngân đạt 74,7%, phấn đấu cuối năm 2022 hoàn thành giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10; thành lập 3 đoàn đi chúc mừng, tặng quà cho 19 Doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn.

4. Xây dựng - Giao thông, Thương mại - Dịch vụ:

Hoàn thành, đưa vào sử dụng hệ thống đường điện chiếu sáng từ đường ĐT 548 đến Chùa Hương; chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng, đến nay hoàn thành thi công 100% công trình nâng cấp, mở rộng đường vào di tích lịch sử K130 thị trấn Nghèn và công trình Kênh tiêu úng xã Tùng Lộc; 60% công trình nâng cấp vĩa hè, đường điện chiếu sáng thị trấn Nghèn; các công trình trụ sở làm việc UBND huyện; khuôn viên trụ sở Huyện Uỷ, Cơ quan chính quyền huyện đang được tập trung thi công.

Toàn huyện đã làm được 33,77km/54,17km km đường GTNT đạt 62,3%, rãnh thoát nước 8,32km/7,4km đạt 112,4% và 23,87km/39,1km phục hồi nâng cấp mặt đường BTXM, đạt tỷ lệ 61% so với kế hoạch huyện giao. Tập trung kiểm đếm, áp giá, chi trả kinh phí, tổ chức kiểm đếm đất ở được 184/217 hộ, đạt 85%; kiểm đếm đất nông nghiệp 1.889/1.928 hộ, diện tích 102,1 ha/104,09 ha đạt 98,1%; hoàn thành kiểm đếm 507/507 ngôi mộ và 33,88ha/33,88ha các loại đất do UBND xã quản lý, đất giao thông, đất thủy lợi…đạt 100%. Đã chi trả kinh phí cho các hộ dân có đất nông nghiệp và 73 ngôi mộ với số tiền 162,6/172 tỷ đồng, đạt 94,5%. Phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ đất nông nghiệp, đất công ích, hỗ trợ di dời mồ mã (đợt 2), với kinh phí 28,37 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành chi trả đất nông nghiệp, mồ mả, cây cối hoa màu các hộ dân trước ngày 15/11/2022 và bàn giao 75-80% mặt bằng toàn tuyến cho BQL dự án trước ngày 20/11/2022. Cấp 05 giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 01 giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu.

5. Tài nguyên & Môi trường:                                                                   

          Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện cấp đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2022. Chuyển mục đích sử dụng đất cho 09 hộ dân; công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 cho 16 hộ tại thị trấn Nghèn, các xã Khánh Vĩnh Yên, Quang Lộc. Kiểm tra đất chồng lấn đất Quốc phòng tại xã Thường Nga. Phê duyệt giá đất ở 6 lô tại xã Mỹ Lộc, 32 lô tại xã Xuân Lộc và phê duyệt giá đất nông nghiệp tại thị trấn Đồng Lộc, thị trấn Nghèn, xã Tùng Lộc để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện quy hoạch đất ở. Phê duyệt kết quả đấu giá 08 lô đất tại khu vực Cầu Lày, thị trấn Nghèn.

          Phối hợp với Sở Tài nguyên - Môi trường kiểm tra mỏ đá Huy Hoàng, xã Vượng Lộc, đóng cửa mỏ của công ty cổ phần vật liệu và xây dựng Nghệ Tĩnh. Làm việc với thị trấn Nghèn liên quan đến việc thu gom, xử lý rác thải.

          II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Văn hóa - Thông tin - Thể thao - Du lịch:

Tổ chức tốt các hoạt động Thể thao chào mừng ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10); ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10); làm 13 chương trình phát thanh, 40 tin, phóng sự truyền hình; 3 trang địa phương và nhiều tin bài phát trên sóng Đài tỉnh, Báo Hà Tĩnh, Cổng TTĐT huyện, mạng xã hội. Tổ chức tham quan, học tập mô hình quản lý du lịch tại thị xã Kỳ Anh. Hoàn thiện các đề án: “Bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa làng Trường Lưu” và Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh. Triển khai xây dựng “Cẩm nang du lịch huyện Can Lộc”.

Tổ chức làm việc với các đơn vị lữ hành trong và ngoài tỉnh nhằm thu hút quảng bá về Chùa Hương Tích; trong tháng 10/2022 đón hơn 1.300 lượt khách về tham quan danh thắng, thu phí, lệ phí đạt 26.000.000đ.

2. Giáo dục và Đào tạo:

Phát động phong trào thể thao, thi đua dạy tốt, học tốt hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học. Tập trung bồi dưỡng HSG các môn văn hóa lớp 9 dự thi tỉnh. Hướng dẫn học sinh Tiểu học tham các cuộc thi Trạng nguyên Tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, IOE, Toán quốc tế…; các trường THCS tổ chức cuộc thi KHKT cho học sinh lớp 8, lớp 9 để chọn đề tài, sản phẩm dự thi cấp huyện. Tổ chức bồi dưỡng chính trị năm học 2022 - 2023 cho CBQL, GV, NV các trường MN, TH, THCS trong toàn huyện.

Các địa phương, nhà trường tiếp tục huy động được 19,652 tỷ đồng (MN: 2,301 tỷ đồng, TH: 2,776 tỷ đồng, THCS: 14,575 tỷ đồng) từ nhiều nguồn lực để xây dựng CSVC trường học, cảnh quan môi trường, mua sắm TBDH.

3. Y tế, Dân số - KHHGĐ:

  Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm, các chương trình mục tiêu Quốc gia được triển khai đồng bộ có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong tháng có 10 ca dương tính với Covid-19. Tiếp tục tiêm 1.477 mũi vắc xin cho người từ 12-17 tuổi trở lên và tiêm 2.412 mũi vắc xin cho đối  tượng từ 18 tuổi trở lên. Kiểm tra công tác y tế trường học tại các trường có bếp ăn bán trú. Trong tháng tổng số lượt khám bệnh đạt 11.516 lượt, trong đó khám tại Trung tâm Y tế 7.640 lượt, khám tại các trạm y tế xã 3.876 lượt. Điều trị nội trú 1.533 lượt, trong đó điều trị tại Trung tâm Y tế huyện 1.480 lượt, Trạm y tế các xã, thị trấn 53 lượt.

4. Công tác đảm bảo an sinh xã hội:

          Giải quyết kịp thời chế độ đối với người có công, thân nhân người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, trong tháng đã giải quyết 30 hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí; 08 hồ sơ đề nghị cấp lại bằng Tổ Quốc ghi công; 03 hồ sơ BHYT; 27 hồ sơ người cao tuổi; 59 hồ sơ người khuyết tật; 7 hồ sơ người chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật…vv. Phối hợp với Công ty xăng dầu Giang Nam tổ chức Lễ khởi công tu bổ công trình Khu tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tại Cầu Nhe, xã Khánh Vĩnh Yên. Kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tại các xã, thị trấn.

Tiếp tục mở lớp đào tạo nghề cho 35 lao động nông thôn tại xã Khánh Vĩnh Yên, thuộc các đối tượng hộ người có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ thu hồi đất nông nghiệp…vv. Tổ chức hiến máu đợt 2/2022 thu được 306 đơn vị máu; kiện toàn ra mắt CLB ngân hàng máu sống có 39 người tham gia.

          III. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP, VĂN PHÒNG

1. Nội vụ:

Bảo đảm các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định của pháp luật. Phê duyệt kết quả tuyển dụng, bố trí công chức trúng tuyển công chức cấp xã về các địa phương nhận công tác. Tiếp tục triển khai thu phiếu đăng ký dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp (Ban quản lý dự án huyện, Trung tâm Y tế). Xây dựng kế hoạch biên chế công chức, viên chức năm 2023. Làm việc với Đoàn của tỉnh về Thanh tra công tác tuyển dụng công chức cấp xã.

2. Thanh tra - Tư pháp:

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về thanh tra, tiếp dân, giải quyết KNTC, PCTN. Ban hành Kết luận thanh tra công tác quản lý tài chính, tài sản tại Trung tâm phát triển người nghèo Can Lộc (PPC). Triển khai thanh tra công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng; công tác tài chính ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng tại UBND xã Vượng Lộc. Tiếp tục xác minh đơn ông Phan Đình Quang, thị trấn Đồng Lộc; đơn ông Nguyễn Bá Tụy xã Tùng Lộc...

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền văn bản pháp luật xuống cơ sở, số hóa sổ hộ tịch, công tác hộ tịch, chứng thực (Trong tháng thay đổi, cải chính hộ tịch 06 hồ sơ, chứng thực 320 lượt hồ sơ). Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn huyện. Thẩm định xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện.

3. Văn phòng:

Thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, tổ chức các hoạt động chung; Phục vụ tốt các cuộc họp, hội nghị của huyện và các phòng, ban, đơn vị; bảo đảm các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của lãnh đạo HĐND, UBND huyện và các phòng, ban, đơn vị…v.v. Chuẩn bị tốt các nội dung, các điều kiện đảm bảo phục vụ tốt cuộc làm việc của Chủ tịch UBND tỉnh với huyện Can Lộc. Tổ chức đối thoại thoại trực tiếp với nhân dân xã Sơn Lộc liên quan đến GPMB dự án đường Cao tốc Bắc - Nam.

Làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng tiếp nhận 10 đơn (huyện 07 đơn; xã 03 đơn); đã giải quyết 03 đơn (huyện 02 đơn; xã 01 đơn); đang giải quyết 07 đơn (huyện 5 đơn; xã 02 đơn), nội dung đơn chủ yếu lĩnh vực đất đai, chế độ chính sách, Đền bù GPMB…Tiếp dân thường xuyên 4 lượt, tiếp dân định kỳ 3 lượt. Trung tâm Hành chính công huyện trong tháng tiếp nhận 594 hồ sơ, trong đó đã giải quyết 283 hồ sơ, đang giải quyết 311 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn.

IV. AN NINH TRẬT TỰ, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG

1. An ninh trật tự:

Chủ động nắm chắc tình hình trên các tuyến, địa bàn, hoạt động của các đối tượng trọng điểm; chỉ đạo các địa phương, đơn vị đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Tuy nhiên, trong tháng 10/2022 có một số vụ việc như sau:

Tội phạm và vi phạm pháp luật về TTXH xảy ra 03 vụ, 05 đối tượng (giảm 03 vụ, 07 đối tượng so với cùng kỳ tháng 9/2022) làm 01 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 25 triệu đồng, tại các xã Thuần Thiện, thị trấn Đồng Lộc, Kim Song Trường. Phát hiện, bắt giữ 13 vụ, 13 đối tượng vi phạm (bằng số vụ, số đối tượng so với tháng 9/2022), thu giữ số hàng hóa trị giá khoảng 120 triệu đồng, 1,4 tấn mỡ động vật, 20m3 cát, 03 bộ kích điện, 03 súng tự chế tại địa bàn các xã Khánh Vĩnh Yên, Thiên Lộc, Mỹ Lộc, Gia Hanh, Xuân Lộc và thị trấn Nghèn. Tai nạn giao thông xảy ra 02 vụ, làm 02 người chết. Bắt giữ 01 vụ, 04 đối tượng đánh bạc (bằng số vụ, số đối tượng so với tháng 9/2022), thu giữ 3.810.000đ (Trung Lộc). Phát hiện, bắt giữ 02 vụ, 02 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (giảm 04 vụ, 07 đối tượng so với tháng 9/2022) tại xã Khánh Vĩnh Yên. Tăng cường TTKS đảm bảo TTATGT, TTCC; phát hiện, xử lý 193 trường hợp vi phạm (trong đó vi phạm nồng độ cồn 21, không đội mũ bảo hiểm 56, không có GPLX 14, các lỗi khác 102). Xử phạt, thu nộp KBNN 589.175.000đ. Đăng ký mới 42 xe ô tô, 192 xe mô tô, 31 xe máy điện.

2. Quân sự:

Lực lượng vũ trang tổ chức duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; Đảm bảo hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của đơn vị; Bảo đảm VKTB cho nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, bảo quản VKTB đảm bảo an toàn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành xét thực lực và phát lệnh gọi sơ khám NVQS năm 2023.

III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 04 xã Vượng Lộc, Thiên Lộc, Tùng Lộc, Thuần Thiện. Tập huấn tuyên truyền Chuyển đổi số cho cán bộ cấp huyện, cấp xã. Số hóa các nội dung thông tin lên Cổng thông tin điện tử huyện (canloc.hatinh.gov.vn). Thiết lập quy trình DVC cho 10 TTHC liên quan lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường. Thực hiện duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.

B. KHÓ KHĂN, TỒN TẠI, HẠN CHẾ:

1. Một số địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giao phó cho cán bộ Thú y nên công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt thấp, nhất là tỷ lệ tiêm phòng đàn lợn, gia cầm.

2. Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai còn nhiều tồn tại, hạn chế.

3. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi ở các trường chưa đảm bảo theo quy định nhưng việc huy động nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị các trường còn khó khăn, chưa huy động được nhiều.

4. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp xã còn hạn chế; dịch vụ công mức độ 3, 4 đạt tỷ lệ thấp.

5. Các thông tin đăng tải trên Cổng thông tin điện tử huyện (canloc.hatinh.gov.vn) còn hạn chế.

C. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11 NĂM 2022

1. Lĩnh vực Nông nghiệp:

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ của các địa phương về tập trung, tích tụ ruộng đất, trình phê duyệt để được hưởng các chính sách theo Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND tỉnh và Nghị quyết 61/2021/NQ-HĐND huyện.

- Tập trung hướng dẫn các xã đang và chuẩn bị xây dựng xã NTM nâng cao xây dựng các mô hình gắn với hoàn thành tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn trong xây dựng xã NTM nâng cao.

- Đôn đốc sản xuất các loại rau màu vụ Đông năm 2022; kiểm tra, theo dõi các mô hình trồng măng tại xã Thượng Lộc, trồng chuối tại các xã Kim Song Trường, Khánh Vĩnh Yên, Xuân Lộc; các mô hình liên kết sản xuất hữu cơ với Tập đoàn Quế Lâm; mô hình chăn nuôi tập trung tại xã Tùng Lộc.

- Triển khai Kế hoạch sản xuất nông nghiệp, Đề án sản xuất vụ Xuân  năm 2023. Đôn đốc tiến độ thực hiện Đề án tập trung ruộng đất tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục theo dõi tình hình dịch bệnh trên các loại cây trồng, vật nuôi để có giải pháp tham mưu kịp thời.

- Tham mưu chính sách thưởng đối với các đơn vị hoàn thành chuyển đổi ruộng đất lần 3 trên quy mô toàn xã.

2. Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới:

- Bám sát cơ sở, hàng tuần báo cáo Lãnh đạo UBND huyện các khó khăn, vướng mắc để tập trung chỉ đạo, đồng thời hướng dẫn, hỗ trợ các xã Vượng Lộc, Trung Lộc, Xuân Lộc, Quang Lộc tháo gỡ vướng mắc hoàn thành các tiêu chí; phấn đấu cuối năm 2022 có ít nhất 2 - 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

- Tham mưu Ban chỉ đạo, UBND huyện tổ chức kiểm tra, thẩm định các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thị trấn Nghèn, các xã Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, thị trấn Đồng Lộc trồng các loại cây, hoa tuyến đường Nghèn - Đồng Lộc để tạo điểm nhấn cho tuyến đường.

- Hướng dẫn các chủ cơ sở xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm OCOP năm 2022 thiện hồ sơ và sản phẩm.

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách trên địa bàn (Tăng cường thu các loại thuế, phí, nhất là hoàn thiện hồ sơ đấu giá đất). Kịp thời phân bổ và giải ngân nguồn đầu tư công.

- Cung ứng xi măng kịp thời để các địa phương làm đường giao thông, rãnh thoát nước, KMNĐ.

- Phối hợp với phòng Nông nghiệp & PTNT tham mưu chính sách thưởng đối với các đơn vị hoàn thành chuyển đổi ruộng đất lần 3 trên quy mô toàn xã.

- Tiếp tục tăng cường xúc tiến đầu tư để triển khai các dự án,  kêu gọi các nhà đầu tư lấp đầy tỷ lệ các cụm công nghiệp của huyện.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác GPMB dự án đường cao tốc Bắc - Nam, nhánh phía Đông đoạn qua huyện Can Lộc nhằm hoàn thành, bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch của tỉnh giao.

- Đôn đốc làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước, sửa chữa, khắc phục mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế hỗ trợ năm 2022. Triển khai thực hiện bảo trì, nâng cấp các tuyến đường huyện phục vụ nhân dân đi lại.

- Tiếp tục triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch bổ sung các xã theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Điều chỉnh Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất các trường học trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng. Tăng cường công tác giám sát chất lượng thi công các công trình, hướng dẫn các Chủ đầu tư thực hiện quy trình quản lý đầu tư và xây dựng. Kiểm tra chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn huyện.

- Triển khai việc lập, điều chỉnh, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Chương trình phát triển đô thị của thị trấn Đồng Lộc, thị trấn Nghèn đảm bảo tiến độ, yêu cầu.

- Hướng dẫn thị trấn Nghèn xây dựng hồ sơ, hoàn thiện các tiêu chí để trình UBND tỉnh, Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại 4.

5. Phòng Tài nguyên & Môi trường:

- Tham mưu hoàn thành chi trả kinh phí bồi thường đất nông nghiệp cho các hộ dân; đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm đất ở và tài sản để áp giá, niêm yết, chi trả cho người dân.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện cấp đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo kế hoạch năm 2022.

- Tập trung giải quyết các tồn đọng, vướng mắc trong quản lý đất đai tại các địa phương. 

- Tham mưu mời các các sở, ngành liên quan kiểm tra, xin ý kiến chỉ đạo để giải quyết các vướng mắc GPMB dự án Ngàn Trươi Cẩm Trang đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt cho người dân.

- Phối hợp Hội đồng GPMB huyện xử lý các vướng mắc trong công tác GPMB các dự án trên địa bàn.

- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin:

- Tiếp tục xây dượng cuốn “Cẩm nang du lịch huyện”.

- Hoàn thành 2 Đề án gồm: Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh và Đề án bảo tồn và phát huy giá trị Làng văn hóa Trường Lưu.

- Tham mưu UBND huyện, phối hợp với huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định chuẩn bị các điều kiện, khảo sát vị trí đặt tượng danh nhân Đào Tấn tại Công viên Tuy Phước.

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đối thoại giải quyết đơn liên quan đến di tích Ngô Đức Kế.

- Tham mưu quản lý, quy hoạch, kiểm tra, hướng dẫn tuyên truyền bằng pano, áp phích, biển quảng báo, cờ… tại các tuyến đường.

7. Phòng Giáo dục & Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”; phong trào “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

- Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC, cảnh quan xanh, sạch, đẹp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.

8. Phòng Nội vụ:

- Thực hiện tốt công tác CCHC, nhất là kiểm tra thi hành công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức (Mỗi tháng kiểm tra ít nhất 02 đơn vị và có báo cáo cụ thể).

- Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp Trung tâm VH-TT, Ban A, Trung tâm Y tế, Trung tâm UDKT&BVCTVN.

- Hướng dẫn phân loại cán bộ, công chức, viên chức và bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2022.

 - Rà soát các vị trí việc làm công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện cần phải chuyển đổi để tham mưu UBND huyện phương án chuyển đổi vị trí công tác.

9. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội:

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp các đơn vị giới thiệu việc làm, mở các lớp đào tạo nghề, tư vấn du học, xuất khẩu lao động đi các nước để người dân có việc làm, thu nhập ổn định.

- Tổng hợp, báo cáo công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông nghiệp trung bình tại các xã, thị trấn.

10. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện:

- Chủ động, linh hoạt, tham mưu thực hiện tốt các giải pháp phòng chống dịch COVID-19.

- Đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin cho người dân, đặc biệt tập trung đẩy nhanh công tác tiêm vắc xin các mũi bổ sung, tăng cường phòng Covid-19.

11. Văn phòng HĐND-UBND huyện:

- Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm được giao hàng tháng của UBND tỉnh, UBND huyện đối với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Theo dõi việc chấp hành chế độ hội họp, nội quy, quy chế, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cơ quan.

- Kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công huyện, Trung tâm giao dịch một cửa của các xã, thị trấn. Hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, công dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

- Tham mưu phân loại đơn, giao các phòng, ban và UBND các xã, thị trấn xử lý, hàng tuần báo cáo tiến độ giải quyết đơn cho lãnh đạo UBND huyện biết để chỉ đạo xử lý kịp thời.

- Tham mưu kế hoạch tổ chức kỳ họp HĐND huyện cuối năm 2022.

12. Thanh tra huyện:

- Tiếp tục thực hiện thanh tra công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, phòng chống tham nhũng; công tác tài chính ngân sách và quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại UBND xã Vượng Lộc.

- Hoàn thiện giải quyết đơn ông Phan Đình Quang, thị trấn Đồng Lộc, ông Nguyễn Bá Tụy, xã Tùng Lộc.

13. Phòng Tư pháp:

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các Luật mới ban hành; tăng cường truyền thông trợ giúp pháp lý ở cơ sở, đưa pháp luật đến với người dân. Chỉ đạo thực hiện số hóa sổ hộ tịch.

14. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Phối hợp với Hội đồng GPMB các dự án giải quyết các vướng mắc liên quan đến các dự án; đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trên địa bàn.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị hoàn thành quy hoạch để triển khai xây dựng các khu tái định cư; di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường điện, viễn thông...), dự án đường cao tốc Bắc - Nam.

- Phối hợp với UBND thị trấn Nghèn, Khánh Vĩnh Yên, Trung Lộc, Đồng Lộc cung cấp đất để trồng các loại cây, hoa tuyến đường Nghèn - Đồng Lộc.

15. Ban quản lý KDL Chùa Hương Tích:

- Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tốt Lễ khai hội Chùa Hương Tích năm 2023. Làm việc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đề xuất tổ chức Lễ khai hội Chùa Hương Tích gắn với mở đầu năm du lịch Hà Tĩnh 2023.

- Hoàn thành Đề án quản lý, đầu tư khai thác và phát triển du lịch, dịch vụ tại KDL Chùa Hương Tích.

- Chủ trì, phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch xây dựng giá dịch vụ du lịch tại KDL Chùa Hương Tích. Hoàn thành việc xây dựng các bậc tam cấp lên xuống trên Chùa Hương Tích.

16. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông:

- Tham mưu hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống điện trang trí trên địa bàn Trung tâm thị trấn Nghèn.

- Trình phê duyệt quy chế quản lý sân vận động huyện. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường xung quanh nhà Văn hóa Xuân Diệu.

- Công tác tuyên truyền bằng cờ, khẩu hiệu, đưa các tin, bài sáng tạo, kịp thời, hiệu quả, thiết thực.

17. Ban chỉ huy Quân sự, Công an huyện:

- Chỉ đạo các xã, thị trấn tiến hành sơ khám NVQS năm 2023 tại xã và niêm yết danh sách khám tuyển tại huyện nghiêm túc, chặt chẽ.

- Tập trung triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, đánh bạc, khai thác khoáng sản trái phép, tội phạm ma tuý…v.v.

- Triển khai quyết liệt các nội dung công tác của Đề án 06. Tập trung lực lượng, phương tiện triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm “90 ngày, đêm” triển khai các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP. Tổ chức thu nhận hồ sơ cấp, hồ sơ sửa sai CCCD cho công dân trên toàn huyện gắn với cấp tài khoản định danh điện tử.

                                            ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CAN LỘC

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.343.503
    Online: 59