Ngày 22/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Can Lộc phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận và bồi dưỡng chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Thị Thu Hà – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Cường- Phó Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng- Phó Chủ tịch UBND huyện, đại diện các ban, ngành cấp huyện.

Trong thời gian 1 ngày đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở được lãnh đạo Uỷ ban MTTQ tỉnh truyền đạt các chuyên đề: hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ; tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng và hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024; nhiệm vụ, chức năng của Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư.

Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu được giảng viên Trung tâm chính trị huyện quán triệt chuyên đề về công tác chính trị tư tưởng, thời sự trong nước, thế giới và thảo luận các nội dung về nghiệp vụ công tác mặt trận.

Thông qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở có thêm kỹ năng, nghiệp vụ tốt để thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân vững mạnh từ cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.118.013
    Online: 34