Là trung tâm hành chính của huyện Can Lộc, thị trấn Nghèn luôn xác định công tác thực hiện cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược xây dựng và phát triển của địa phương. Để tạo thuận lợi cho tổ chức, người dân đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) một cách nhanh gọn, UBND thị trấn đã nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách TTHC, đặc biệt là việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” hiện đại và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Đến phòng tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế “một cửa” tại thị trấn Nghèn chúng tôi thấy khi các tổ chức, cá nhân đến giao dịch, giải quyết TTHC, cán bộ, công chức nơi đây hướng dẫn tận tình người dân điền vào các biểu mẫu văn bản theo đúng quy định.

Anh Nguyễn Duy Bảy, ở khối phố 1B, thị trấn Nghèn cho biết: Tôi thường xuyên đến giao dịch tại Bộ phận một cửa thị trấn Nghèn. Tôi thấy cán bộ, công chức ở đây làm việc rất nghiêm túc thân thiện, tôi luôn được các anh, chị hướng dẫn nhiệt tình, giải quyết thủ tục nhanh chóng. Nếu có vướng mắc thì lãnh đạo UBND thị trấn trực tiếp xem xét, giải quyết, tôi cảm thấy rất hài lòng.

Hằng ngày, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn Nghèn đón tiếp khoảng 200 lượt công dân đến giao dịch. Căn cứ vào nội dung, chương trình CCHC của tỉnh, của huyện, thị trấn đã có các giải pháp, kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản của cấp trên về CCHC đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức; xây dựng các văn bản thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận chuyên môn phụ trách, nhất là cán bộ phụ trách tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa. Nhờ vậy, công tác giải quyết thủ tục hành chính của thị trấn đã có nhiều cải cách, đổi mới; quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn; các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính được niêm yết công khai, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch, giảm thời gian và chi phí khiến người dân, tổ chức hài lòng.

Từ đầu năm đến hết tháng 11/2021, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị trấn đã tiếp nhận 6064 hồ sơ trên các lĩnh vực, trong đó đã giải quyết 6063 hồ sơ, còn 1 hồ sơ đang giải quyết và không có hồ sơ quá hạn.

Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn Bùi Viết Hùng cho biết: Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác CCHC, cán bộ, công chức thị trấn tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân; đẩy mạnh cải cách TTHC, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quy trình giải quyết công việc, hướng tới sự hài lòng của người dân; giải quyết các TTHC nhanh, hiệu quả. Chúng tôi cũng sẽ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất đạt chuẩn để phục vụ tốt nhất cho người dân đến giao dịch, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội địa phương.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.118.044
    Online: 26