thông báo tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Tĩnh

Thực hiện Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; Văn bản số 11037/BGTVT-VT ngày 20/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19;

Căn cứ Văn bản số 6993/UBND-VX1 ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định tạm thời biện pháp kiểm soát dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công văn số 3976/TB-SYT về đánh giá cấp độ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Hà Tĩnh, theo đó, cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh là Cấp độ 2 - nguy cơ trung bình.

Cập nhật thông báo cấp độ dịch trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên trang thông tin điện tử của Bộ Y tế (tính đến 14 giờ ngày 20/10/2021).

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covvid-19 trong hoạt động vận tải, Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh thông báo tổ chức hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh, kể từ 00 giờ ngày 21/10/2021 cho đến khi có thông báo mới, như sau:

1. Hoạt động vận tải hàng hóa.

Hoạt động lưu thông, vận chuyển hàng hóa nội tỉnh, liên tỉnh được phép hoạt động bình thường; yêu cầu lái xe, người đi theo xe phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại khoản 4 mục II Phần 2 Hướng dẫn tạm thời tổ chức hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 3734/SGTVT-QLVT ngày 19/10/2021 của Sở Giao thông vận tải. Yêu cầu các hoạt động phải an toàn, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo công tác phòng, chống dịch theo quy định.

2. Hoạt động vận tải hành khách.

a. Vận tải hành khách nội tỉnh

Cho phép các loại hình hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe buýt, xe tắc xi và vận tải khách bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn Hà Tĩnh được hoạt động bình thường trở lại.

b. Hoạt động hành khách liên tỉnh bằng xe ô tô.

- Cho phép hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe buýt, xe tắc xi đi đến các địa phương có cấp độ dịch Cấp 1,2 (màu xanh và màu màu vàng) được hoạt động bình thường (có danh sách các địa phương kèm theo).

- Đối với các tuyến đi đến các địa phương xác định cấp độ dịch là cấp 3 (màu cam) và ngược lại (có danh sách các địa phương kèm theo), được hoạt động trong trạng thái bình thường mới, theo nguyên tắc sau:

+ Vận tải tuyến cố định hoạt động không quá 50% số chuyến theo biểu đồ chạy xe của đơn vị và không được chở quá 50% số chỗ theo thiết kế (không áp dụng giản cách đối với xe giường năm).

+ Vận tải khách bằng xe buýt, xe tắc xi, xe du lịch, xe hợp đồng: Không được chở quá 50% số chỗ theo thiết kế (không áp dụng giản cách đối với xe giường năm).

- Đối với hoạt động vận tải từ Hà Tĩnh đến các địa phương có cấp độ dịch cấp 4 (màu đỏ) và ngược lại: Tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; trường hợp phương tiện vận tải khách có hành trình bắt buộc phải đi qua địa bàn có dịch cấp 4 thì không được dừng, đỗ đón, trả khách.

3. Một số yêu cầu về phòng, chống dịch.

- Yêu cầu Hành khách đi xe phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 2 mục I Phần 2 và lái xe, người đi theo xe, nhân viên phục vụ trên xe phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 4 mục II Phần 2 Công văn số 3734/SGTVT-QLVT ngày 19/10/2021 của Sở GTVT (có Công văn số 3734/SGTVT-QLVT ngày 19/10/2021 gửi kèm theo);

- Yêu cầu về phương tiện phải đáp ứng yêu cầu tại khoản 5 mục II Phần 2 Công văn số 3734/SGTVT-QLVT ngày 19/10/2021 của Sở GTVT.

- Yêu cầu các đơn vị vận tải, đơn vị quản lý khai thác bến xe khách trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định tại Công văn số 3734/SGTVT-QLVT ngày 19/10/2021 của Sở Giao thông vận tải và Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải.

4. Giao Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái thông báo đến các đơn vị vận tải biết để thực hiện và thường xuyên theo dõi hoạt động vận tải thông qua thiết bị giám sát hành trình, phát hiện các phương tiện vi phạm, kịp thời tham mưu xử lý theo quy định.

5. Giao Thanh tra Sở bố trí lực lượng để thường xuyên kiểm tra và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền.

6. Đề nghị Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh tổ chức tuyên truyền đến các hội viên để thực hiện có hiệu quả.

7. Đề nghị Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố, Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai phối hợp thực hiện.

Sở Giao thông vận tải đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai thực hiện, đối với các phương án điều hành hoạt động vận tải do Sở ban hành trước đây bị bãi bõ./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.222.161
    Online: 38