Đó là thông tin chính thức từ Văn phòng HĐND – UBND huyện Can Lộc.

Thời gian tiếp công dân: buổi sáng Từ 7h00 - 11h30; Buổi chiều: Từ 14h00 - 17h00. Địa điểm tại Hội trường tầng 1, UBND huyện. Công dân đăng ký nội dung tại Phòng Tiếp công dân thường xuyên của huyện.

Cùng tham dự tiếp công dân có đại diện Thường trực HĐND huyện, Hội đồng tiếp công dân, Trưởng các phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ Hà Tĩnh Chi nhánh thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc - Hồng Lĩnh; Ban Tiếp công dân huyện.

Lịch tiếp công dân được đăng tải rộng rãi trên hệ thống truyền thanh; Cổng/trang Thông tin điện tử huyện và cơ sở; niêm yết tại trụ sở làm việc UBND các xã, thị trấn


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 1.228.339
    Online: 81