Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
58 người đã bình chọn

Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong tại buổi làm việc với các thành viên UBND, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND huyện bàn về Dự thảo Đề án huyện nông thôn mới nâng cao.

Dự thảo “Đề án xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025” được xây dựng nhằm hiện thực hóa mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra “Xây dựng Can Lộc đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trước năm 2025".

Theo đó, Đề án đánh giá về điều kiện tự nhiên, KT-XH và kết quả xây dựng NTM huyện giai đoạn 2011 - 2020; phương hướng, mục tiêu, kế hoạch và giải pháp xây dựng huyện NTM nâng cao theo hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn du lịch văn hóa tâm linh, du lịch sinh thái trước năm 2025, với mục tiêu cụ thể: Phấn đấu có 100% số xã (16/16 xã) đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; trong đó có ít nhất 04 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu (01 xã đạt chuẩn kiểu mẫu về phát triển kinh tế vườn đồi ứng dụng công nghệ cao gắn với phát triển du lịch sinh thái trải nghiệm); thị trấn Nghèn đạt chuẩn đô thị loại IV; thị trấn Đồng Lộc đạt chuẩn vững chắc các tiêu chí đô thị loại V. Thực hiện đạt chuẩn 05 tiêu chí cấp huyện NTM nâng cao vào năm 2024, đồng thời đạt chuẩn huyện NTM nâng cao cuối năm 2024.

Đầu tư đầu tư xây dựng tối thiểu 03 vùng sản xuất nông nghiệp sạch quy mô hàng hóa áp dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn VietGap, Globalgap,... Bảo tồn, khôi phục và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể, kết hợp đầu tư nâng cấp, nâng cao chất lượng dịch vụ các sản phẩm du lịch tại Chùa HươngTích, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, xây dựng Trung tâm Văn hóa Trường Lưu, xây dựng các điểm nghỉ dưỡng tại các hộ gia đình trong Khu dân cư NTM kiểu mẫu, các trang trại cây ăn quả,... xây dựng chuỗi sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử - tâm linh kết hợp du lịch sinh thái trải nghiệm... Phấn đấu mỗi năm đón trên 100 ngàn lượt khách du lịch quốc tế và 01 triệu lượt khách du lịch nội địa đến tham quan, trải nghiệm các dịch vụ.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tham dự trên từng lĩnh vực và tiêu chí phòng, ngành phụ trách đã thảo luận thẳng thắn, trách nhiệm về những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện; thuận lợi, khó khăn và đề xuất những cơ chế, chính sách để đảm bảo thực hiện có hiệu quả từng tiêu chí theo lộ trình đề ra.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc Đặng Trần Phong yêu cầu Văn phòng điều phối NTM - cơ quan chủ trì tham mưu xây dựng Đề án cần tiếp thu toàn bộ các ý kiến thảo luận của đại biểu và chắt lọc để bổ sung, hoàn thiện đề án trình Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. Phần đánh giá nên gọn lại, trọng tâm là định hướng xây dựng NTM nâng cao đối với huyện Can Lộc có điểm gì khác biệt, nổi trội, có lợi thế so sánh. Phải lấy các yếu tố: Nâng cao thu nhập; cảnh quan môi trường; văn hóa và an ninh trật tự làm trụ cột chính để xây dựng Đề án. Các phòng, ban, đơn vị phụ trách tiêu chí cần tích cực, chủ động tổ chức các đoàn trao đổi, học tập kinh nghiệm theo từng lĩnh vực để tham mưu cho UBND huyện có những giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 305.862
   Online: 26