Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
46 người đã bình chọn

Kết luận của đồng chí Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ của UBND huyện tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ của UBND huyện tháng 4 năm 2020

 

 
 

 

 

 

         

Ngày 01 tháng 4 năm 2020, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và công tác quân sự địa phương tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2020. Tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo và Ủy viên UBND huyện; Trưởng phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra, Phó Trưởng phòng Y tế. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2020, ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bùi Huy Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong Quý I năm 2020, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Sản xuất vụ Xuân cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch, thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự địa phương được đảm bảo.

Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là:  Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, dịch bệnh có nguy cơ cao xâm nhập vào huyện Can Lộc; số lượng công dân từ Thái Lan, Lào và các nước tiếp tục về trên địa bàn huyện nên các địa điểm cách ly tập trung của huyện và một số xã sẽ quá tải. Công tác thu ngân sách trong thời gian tới sẽ gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Việc xử lý các tồn đọng trong thực hiện dự án đo vẽ, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp cho nhân dân và tiến độ thực hiện công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước 18/12/1980 cho nhân dân các phòng, ban, đơn vị, giải quyết thiếu tập trung, tiến độ thực hiện chậm. Một số địa phương chưa hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân và công tác tiêm phòng gia cầm đợt 1. Một số loài sâu bệnh phát sinh như: Bọ trĩ, chuột, ốc bươu vàng, ruồi đục nõn gây hại ở lúa xẩy ra một số địa phương.

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và quân sự địa phương tháng 4 và quý II năm 2020, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã giao đầu năm, các nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo (đã gửi trên phần mềm Hồ sơ công việc), đồng thời thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và Chỉ thị số 43-CT/TU ngày 01/4/2020 của Tỉnh ủy Hà Tĩnh về một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ chịu trách nhiệm xây dựng phương án bố trí người làm việc thực sự cần thiết trực tiếp tại cơ quan; Đối với các trường hợp khác sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà nhưng phải hoàn thành công việc được giao và đảm bảo các hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.

Đối với các lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid-19 phải đảm bảo 100% duy trì làm việc theo nhiệm vụ được giao.

- Tạm dừng việc tiếp nhận trực tiếp hồ sơ của các tổ chức, cá nhân tại Trung tâm hành chính công của huyện, Trung tâm giao dịch một cửa của các xã, thị trấn kể từ ngày 01/4/2020, khuyến khích các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến; Tạm dừng tiếp công dân theo quy định từ ngày 01/4/2020 cho đến khi có thông báo tiếp theo.

- Các phòng, ban, đơn vị tổng hợp những khó khăn, vướng mắc, kinh phí còn tồn đọng báo cáo Chủ tịch UBND huyện giải quyết trước ngày 06/4/2020.

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi.

Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi tăng cường theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân, nhất là bệnh Đạo ôn cổ bông trên lúa; chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I và các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Xây dựng Đề án sản xuất vụ Hè Thu, tổ chức triển khai đến tận thôn xóm trên địa bàn toàn huyện để tổ chức thực hiện. Tuyên truyền các chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhân rộng các mô hình chăn nuôi, nuôi trồng có hiệu quả.

Phòng Nông nghiệp tham mưu UBND huyện chỉ đạo các xã, thị trấn phát động phong trào người dân tự sản xuất tại nhà để tự cung cấp lương thực, thực phẩm (Trồng rau, nuôi gà, vịt, nuôi cá…v.v).

2. Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới

Chỉ đạo các xã Thượng Lộc, Thanh Lộc, Thiên Lộc tập trung quyết liệt xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2020. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu tại các xã. Chỉ đạo các hộ đạt sao OCOP năm 2019 tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm, mua sắm trang thiết bị. Tiếp tục triển khai thực hiện các sản phẩm tham gia OCOP năm 2020.

3. Phòng Tài nguyên - Môi trường.

Tiếp tục xử lý các tồn đọng trong thực hiện dự án đo vẽ, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất ở, đất nông nghiệp, lâm nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc sử dụng trước 18/12/1980 cho nhân dân. Tập trung giải phóng và bàn giao mặt bằng các công trình dự án trên địa bàn. Tăng cường quản lý tài nguyên, kiểm tra chỉ đạo công tác thu gom xử lý rác thải, nhất là rác thải sinh hoạt tại các khu cách ly tập trung.

Tham mưu UBND huyện thu hồi đất, thực hiện kịp thời các hồ sơ để thực hiện kế hoạch đấu giá đất năm 2020.

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Tham mưu UBND huyện thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Thành phần gồm phòng Kinh tế - Hạ tầng, Công an, Văn hóa - Thông tin và các đơn vị liên quan).

Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng tại các địa phương.

Tham mưu UBND huyện, Ban an toàn giao thông huyện về các tuyến đường được phép vận chuyển vật liệu từ bãi khai thác đất đắp đến công trình thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang (giai đoạn 2). Thành lập Tổ kiểm tra, xử lý xe chở quá tải trọng và triển khai cắm các biển báo giao thông liên quan đến tải trọng. Theo dõi tình trạng các tuyến đường trong quá trình phục vụ vận chuyển để chỉ đạo việc đảm bảo an toàn giao thông, môi trường, sửa chữa, hoàn trả theo cam kết.

Lập phương án sữa chữa hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại Ngã tư thị trấn Nghèn, khu vực đường lên Chùa Hương Tích, xã Thiên Lộc.

5. Phòng Tài chính - Kế hoạch

Chỉ đạo công tác thu ngân sách, trong đó tập trung đấu giá quyền sử dụng đất để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; Tổ chức quyết toán ngân sách năm 2019.

Tập trung kêu gọi xúc tiến các dự án đầu tư vào trên địa bàn. Hoàn thành hồ sơ các công trình, dự án đầu tư xây dựng để tổ chức triển khai thực hiện ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được khống chế nhằm thúc đẩy kích cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện.

Tham mưu UBND huyện tổng hợp kinh phí liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 từ đầu năm đến ngày 31/3/2020 báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 của huyện trước ngày 06/4/2020.

6. Phòng Nội vụ

Ban hành Quy chế đánh giá, kiểm tra, giám sát nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị để làm cơ sở cho công tác bình xét thi đua khen thưởng cuối năm.

Rà soát, xây dựng phương án tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để xây dựng kế hoạch luân chuyển phù hợp với các phòng, ban, đơn vị gắn với thực hiện chuyển đổi theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tuyển dụng công chức cấp xã, nhân viên y tế theo QĐ 240 và thực hiện Đề án thành lập Trung tâm y tế huyện sau khi có Quyết định của UBND tỉnh.

7. Thanh tra huyện

Xây dựng kế hoạch, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo để chủ động, kịp thời chỉ đạo, giải quyết ngay từ khi mới phát sinh, không để diễn biến phức tạp,  ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự xã hội góp phần phục vụ tốt Đại hội Đảng các cấp.

8. Phòng Văn hóa - Thông tin

Thành lập Tổ tuyên truyền lưu động để tuyên truyền người dân trong việc chấp hành nghiêm các quy định liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19.

9. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng

Tăng cường kiểm tra trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện các quy định tại các điểm cách ly tập trung của huyện và các điểm cách ly tập trung của các xã, thị trấn trước ngày 03/4/2020.

Chỉ đạo thưc hiện nghiêm cách ly tại nhà, cách ly y tế tập trung theo đúng quy định. Tiếp tục rà soát, bố trí các điểm cách ly tập trung của huyện và tại các xã, thị trấn. Tiếp tục phun hóa chất tiêu độc khử trùng tại nơi tập trung đông người như chợ, khu du lịch, các cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm tra chất lượng hàng hóa, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

10. Phòng Giáo dục - Đào tạo

Chuẩn bị tốt các điều kiện để đón học sinh trở lại học bình thường theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tập trung thực hiện nghiêm túc chương trình, quy chế chuyên môn, đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy học, phụ đạo học sinh yếu kém. Tổ chức dạy bù đảm bảo đủ, đúng chương trình theo quy định của Bộ GD&ĐT. Theo dõi, đôn đốc các cơ sở giáo dục trong toàn huyện tổ chức rà soát, tinh giản chương trình dạy học; tích cực triển khai và nâng cao hiệu quả hình thức dạy học trực tuyến và dạy học trên truyền hình.

11. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bưu điện huyện chi trả các chế độ cho người có công và các đối tượng khác đúng thời gian quy định, không được chậm trễ.

12. Văn phòng HĐND-UBND huyện

Đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các nhiệm được giao hàng tháng của UBND tỉnh, UBND huyện đối với các phòng, ban, đơn vị và UBND các xã, thị trấn. Tham mưu làm tốt công tác tiếp công dân; theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, địa phương giải quyết đơn thư công dân.

13. Các đơn vị còn lại: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đã xây dựng hàng tháng tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng kế hoạch.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương; đồng thời phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia xây dựng, cũng cố tăng cường sức mạnh chính quyền các cấp; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và từng địa phương.

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện của các phòng ban, đơn vị về các nhiệm vụ UBND huyện giao hàng tháng, cả năm; tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định để làm căn cứ phân loại thi đua cuối năm.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 93.774
    Online: 24