Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
82 người đã bình chọn

 

          Thường trực Huyện ủy vừa có buổi làm việc với Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm 550 năm truyền thống Thiên Lộc  - Can Lộc để triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng chủ trì buổi làm việc.

          Tại buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo khái quát về kết quả thực hiện các phần việc trong kế hoạch tổ chức kỷ niệm 550 năm truyền thống Thiên Lộc  - Can Lộc; về kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI và tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện của BCĐ kỷ niệm và Tiểu ban Văn kiện Đại hội, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ và thành viên tham dự đã thảo luận sâu về thời gian, địa điểm, quy mô, hình thức tổ chức Lễ kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện và các hoạt động tuyên truyền, phong trào thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm; về công tác chỉ đạo và chuẩn bị tổ chức Đại  hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đa số các ý kiến đề nghị Thường trực Huyện ủy cần thống nhất về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Lễ kỷ niệm, trên cơ sở đó mới quyết định địa điểm, nội dung, hình thức và quy mô tổ chức. Trước khi diễn ra Lễ kỷ niệm, phải đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; khuyến khích các địa phương tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng, gắn ới ngày hội Đại đoàn kết toàn dân 19/11, thông qua đó để kêu gọi con em xa quê, hướng về cội nguồn với những hoạt động có ý nghĩa, thiết thực cả về vật chất và tinh thần. Đối với việc chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở, cần lựa chọn những đảng bộ địa phương có truyền thống đoàn kết; ổn định về địa giới hành chính, an ninh chính trị, trật tự ATXH; có phương án chỉ đạo xây dựng văn kiện Đại hội đối với Đảng bộ các địa phương sau sáp nhập.

          Trên cơ sở các ý kiến thảo luận, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng kết luận, thống nhất ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy về Lễ kỷ niệm 550 năm truyền thống Thiên Lộc  - Can Lộc sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12/2019; tại Khuôn viên Nhà văn hóa Xuân Diệu. Giao Ban Tổ chức cùng các đơn vị sự kiện, đạo diễn nghệ thuật khảo sát vị trí cụ thể, phù hợp, đảm bảo thuận lợi và an toàn cho khách mời và nhân dân tham gia theo dõi sự kiện. Các thành viên Ban chỉ đạo theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, xúc tiến triển khai các phần việc theo kế hoạch; quan tâm tới công tác tuyên truyền, cổ động, tạo không khi đua sôi nổi, phấn khởi hồ hởi trong các tầng lớp nhân dân; tổ chức hội thảo, xin ý kiến các văn nghệ sỹ về những ấn phẩm văn hóa, nghệ thuật trước khi in ấn, xuất bản và lưu hành; về nội dung, chương trình Lễ kỷ niệm. Về xây dựng Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXVI, Tiểu ban Văn kiện cần hoàn thành dự thảo Đề cương chi tiết trước ngày 30/9, để trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy vào cuộc họp đầu tháng 10. Báo cáo chính trị cần xác định cho đúng những mục tiêu, đột phá chiến lược; các chỉ tiêu sau Đại hội phải sát thực, mang tính khả thi cao. Thường trực Huyện ủy sẽ thành lập tổ chỉ đạo Đại hội điểm, dự kiến chọn 02 đảng bộ: Thường Lôc và Đồng Lộc để tập trung chỉ đạo Đại hội điểm cấp cơ sở. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng yêu cầu Văn phòng Huyện ủy  cần tham mưu cho Ban Thường vụ lồng ghép các nội dung chỉ đạo kỷ niệm 550 năm truyền thống Thiên Lộc – Can Lộc và Đại hội Đảng bộ huyện lần  thứ XXXVI vào các cuộc họp  định kỳ của Ban Thường vụ Huyện ủy, để đảm bảo sự lãnh đạo kịp thời, thường xuyên và thông suốt./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 688.788
   Online: 98