Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
106 người đã bình chọn

Thu hồ sơ tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, Văn hóa tiểu học huyện Can Lộc

Căn cứ Văn bản số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018; Văn bản số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh hướng dẫn tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018; Văn bản số 5780/UBND –NC1 ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương tuyển dụng giáo viên bậc Tiểu học; Văn bản số 6034/UBND-NC1 ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng nhân viên, giáo viên; Văn bản số 1224/SNV-CCVC ngày 04/9/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiểu học; Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo thu hồ sơ dự tuyển giáo viên bậc học mầm non, VH tiểu học như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG:

Thực hiện theo Văn bản số 4355/UBND-NC1 ngày 25/7/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tuyển dụng giáo viên bậc học mầm non, tiểu học năm 2018; Văn bản số 921/SNV-CCVC ngày 06/8/2018 của Sở Nội vụ Hà Tĩnh hướng dẫn tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học năm 2018; Văn bản số 5780/UBND –NC1 ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh về việc đồng ý chủ trương tuyển dụng giáo viên bậc Tiểu học; Văn bản số 6034/UBND-NC1 ngày 11/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyển dụng nhân viên, giáo viên; Văn bản số 1224/SNV-CCVC ngày 04/9/2019 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng giáo viên Tiểu học, cụ thể:

1. Bậc học mầm non:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể như sau:

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp sư phạm mầm non trở lên.

- Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

2. Bậc học Tiểu học:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

e. Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

g. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm, cụ thể như sau:

+ Có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm tiểu học trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 06 bậc dùng cho Việt Nam;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Không cư trú tại Việt Nam;

b) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào giáo dục tại các xã, phường, thị trấn; các cơ sở cai nghiện bắt buộc, các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

1. Bậc học mầm non: 16 chỉ tiêu; Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên mầm non hạng IV; Mã số: V.07.02.06;

­

Bậc học Tiểu học: 33 chỉ tiêu; Chức danh nghề nghiệp: Giáo viên tiểu học hạng IV; Mã số: V.07.03.09;

 

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1. Thành phần hồ sơ gồm:

1.1 Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ được cấp tại nơi thu hồ sơ);

1.2. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2c (theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) có xác nhận của chính quyền địa phương trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.3. Bản sao giấy khai sinh;

1.4. Văn bằng, chứng chỉ:

- Bằng chuyên môn (01 bản photo công chứng);

- Chứng chỉ tin học, ngoại ngữ (01 bản photo công chứng);

- Bảng kết quả học tập, phù hợp với vị trí tuyển dụng (01 bản photo công chứng), trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục &ĐT công nhận.

1.5. Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

1.6. Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

1.7. Phong bì có dán tem, ghi địa chỉ người nhận: 02 cái;

1.8. Ảnh 4x6: 02 cái;

1.9. Xác nhận của cơ quan, đơn vị trường học về thời gian, nội dung hợp đồng lao động (nếu có).

2. Nội dung tuyển dụng: Thi tuyển

2.1 Môn thi:

- Thi ngoại ngữ;

- Thi tin học văn phòng;

- Thi kiến thức chung;

- Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

2.2 Nội dung và hình thức thi:

Môn thi, nội dung và hình thức thi tuyển giáo viên tiểu học, mầm non

2.2.1 Môn thi: Việc thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: Thi trắc nghiệm các môn:

- Kiến thức chung

- Ngoại ngữ

- Tin học

Vòng 2: Thi nghiệp vụ chuyên ngành

2.2.2 Nội dung và hình thức thi:

Vòng 1:

a) Thi ngoại ngữ:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (do thí sinh đăng ký tại đơn đăng ký dự tuyển viên chức).

Bài thi Ngoại ngữ gồm 30 câu hỏi; Thời gian thi 30 phút.

- Nội dung thi: Theo trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Thi tin học:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.

- Thời gian làm bài: 30 phút.

- Nội dung thi: Bài thi gồm 30 câu hỏi kiểm tra hiểu biết của người dự tuyển về sử dụng Internet và kiến thức tin học theo trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

c) Thi kiến thức chung:

- Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.

- Thời gian làm bài: 60 phút.

- Nội dung thi: Bài thi Kiến thức chung gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển

Vòng 2:

d) Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành:

- Hình thức thi: thi viết.

- Thời gian thi: 180 phút.

- Nội dung thi trắc nghiệm và thi viết: Kiến thức liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành dự tuyển.

2.2.3 Điều kiện miễn thi một số môn

 Người đăng ký dự tuyển được miễn thi môn ngoại ngữ hoặc tin học trong các trường hợp sau:

*Miễn thi môn ngoại ngữ (Vòng 1) nếu có một trong các điều kiện sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

- Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

- Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên

2.3 Cách tính điểm

2.3.1. Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số điểm cho từng phần thi quy định tại Mục a,b,c Khoản 2.2.2 Thông báo này, nếu đạt từ 50% trở lên số điểm tối đa cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại Khoản d Mục 2.2.2 Thông báo này.

2.3.2 Thang điểm tối đa các môn: Tin học, Ngoại ngữ, Thi viết chuyên ngành là 100 điểm; Thang điểm tối đa môn Trắc nghiệm Kiến thức chung là 120 điểm.

2.4 Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức

2.4.1 Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định tại Khoản d Mục 2.2.2 Thông báo này đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục 2.4.3 Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2.4.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển dụng cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

2.4.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

2.4.4. Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 3 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2 theo quy định tại khoản 2 Điều này.

2.4.5. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

          3. Một số quy định khi thu, nộp hồ sơ:

          - Chỉ tiếp nhận hồ sơ của thí sinh đã được cấp bằng tốt nghiệp chuyên ngành đào tạo phù hợp chỉ tiêu dự tuyển;

          - Khi nộp hồ sơ thí sinh mang theo chứng minh nhân dân để kiểm tra, đối chiếu; không nhận hồ sơ người đi nộp thay;

          - Hồ sơ được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24cm x 32cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ;

          - Hội đồng kiểm tra sát hạch tạm thu thêm bản gốc hồ sơ đến khi tổ chức xong sẽ trả lại cho thí sinh. Hồ sơ dự tuyển khác không trả lại.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN, PHÍ TUYỂN DỤNG:

1. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ:

1.1 Thời gian: Trong giờ hành chính, kể từ ngày 26/9/2019 đến ngày 26/10/2019.     

 Địa điểm:

* Từ ngày 26/9/2019 đến hết ngày 27/9/2019:Trung tâm Hành chính công huyện Can Lộc

* Từ ngày 28/9/2019 đến ngày 26/10/2019: Phòng Nội vụ huyện Can Lộc

- Buổi sáng: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

2. Phí tuyển dụng:

Theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (mức thu 500.000 đồng/thí sinh).

3. Thời gian, địa điểm thi tuyển:

Thời gian, địa điểm ôn thi, thi tuyển sẽ có thông báo cụ thể; tại nhà làm việc UBND huyện Can Lộc và một số địa điểm khác do Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng quyết định (thời gian, địa điểm cụ thể có thông báo sau).

Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực có nhiệm vụ tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc của công dân, tổ chức.

Trên đây là Thông báo thu hồ sơ dự tuyển giáo viên bậc học mầm non, VH tiểu học huyện Can Lộc, Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các thí sinh đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ dự tuyển.

Thông báo này được thông báo trên hệ thống TT-TH huyện, Trang thông tin điện tử huyện, UBND các xã, thị trấn và các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 804.547
   Online: 52