Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
82 người đã bình chọn

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới, huyện Can Lộc giai đoạn 2019 - 2021

Tại kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện Can Lộc khóa XIX đã nhất trí thông qua Nghị quyết số 40/NQ-HĐND, ngày 8/7/2019 về việc ban hành Quy định trên. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 10/72019 đến ngày 31/12/2021. Xin trích một số nội dung sau:

1. Đối tượng áp dụng: Đối với hỗ trợ trực tiếp: Các tổ chức (doanh nghiệp, HTX, THT), hộ gia đình, cá nhân, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp; Các thôn xây dựng KDCKM, hộ gia đình xây dựng vườn mẫu đạt quy định trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Đối với hỗ trợ lãi suất: Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình (gọi chung là khách hàng) vay vốn ngắn, trung, dài hạn tại các Tổ chức tín dụng để đầu tư vào phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp; các thôn, xóm xây dựng KDCKM, hộ gia đình xây dựng vườn mẫu đạt quy định trong xây dựng NTM trên địa bàn huyện. Ngoài các ưu đãi được hưởng theo quy định chung của Trung ương và tỉnh, còn được hưởng thêm ưu đãi hỗ trợ lãi suất theo quy định tại Nghị quyết này nhưng tổng mức hưởng hỗ trợ các chính sách này của các cấp không quá 100% lãi suất vay vốn.

2. Nguyên tắc hỗ trợ: Đối với hỗ trợ trực tiếp: Một nội dung chính sách chỉ được hỗ trợ một lần cho một đối tượng thụ hưởng và khi hoàn thành đưa vào hoạt động. Ngoài các chính sách hỗ trợ tại quy định này, các đối tượng còn được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định chung của Trung ương và tỉnh; Đối tượng không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn nơi sản xuất kinh doanh thì vẫn được hỗ trợ theo quy định và được thực hiện tại địa bàn nơi đầu tư sản xuất kinh doanh; Quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, mục đích, đảm bảo hiệu quả theo đúng quy định quản lý tài chính hiện hành của Nhà nước.

Đối với hỗ trợ lãi suất: Các tổ chức tín dụng cho vay mới các nhu cầu vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để đầu tư trực tiếp vào SXKD, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo cơ chế tín dụng thông thường. Thực hiện hỗ trợ lãi suất: chỉ được hưởng hỗ trợ lãi suất 01 lần vay trên 01 dự án. Trường hợp, khách hàng tiếp tục vay vốn để mở rộng cơ sở SXKD thì chỉ được hỗ trợ lãi suất đối với phần vốn vay để mở rộng cơ sở. Nghiêm cấm việc cho vay đảo nợ và sử dụng vốn sai mục đích. Các khách hàng vay vốn không có hộ khẩu thường trú trên địa bàn vẫn được hỗ trợ lãi suất vay vốn tại địa bàn có đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực được hưởng chính sách hỗ trợ lãi suất vay vốn.

3. Các chính sách hỗ trợ

- Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm khác để hình thành vùng sản xuất tập trung quy mô tối thiểu: Đất trồng lúa từ 3ha đến dưới 5ha (đối với tổ chức), từ 2ha đến dưới 3ha (đối với hộ gia đình, cá nhân); đất trồng cây hàng năm khác từ 2ha đến dưới 3ha (đối với tổ chức), từ 1ha đến dưới 2 ha (đối với hộ gia đình, cá nhân) theo các hình thức (thuê lại quyền sử dụng đất của các hộ gia đình, tổ chức kinh tế tư nhân; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, tổ chức kinh tế) với thời hạn 5 năm trở lên được hỗ trợ 1 lần kinh phí cải tạo, với mức 10 triệu đồng/ha. Riêng đối với tập trung đất đai theo hình thức thuê lại quyền sử dụng đất thì ngoài mức hỗ trợ trên còn được hỗ trợ kinh phí thuê lại quyền sử dụng đất 08 triệu đồng/ha/năm, thời gian hỗ trợ 2 năm. Chính sách tích tụ, thuê đất sản xuất chỉ hỗ trợ trong các vùng được UBND huyện quy hoạch các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn.

- Hỗ trợ kinh phí chuyển đổi ruộng đất giai đoạn 3 gắn với tích tụ ruộng đất (quy mô toàn xã) cho các địa phương thực hiện: Quy mô diện tích dưới 300ha, mức hỗ trợ 300 triệu đồng/đơn vị; quy mô trên 300ha, mức hỗ trợ 400 triệu đồng/đơn vị. Quy mô diện tích từ 300 ha trở lên, cứ tăng thêm 01 ha sẽ được tính hỗ trợ thêm 01 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/đơn vị.

- Hỗ trợ 40% kinh phí mua vắc xin tiêm phòng lở mồm long móng gia súc cho các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn huyện, mỗi năm 2 liều/con (chỉ hỗ trợ các đơn vị tiêm đạt trên 80% kế hoạch và trừ các trang trại quy mô từ 20 con trở lên).

- Hỗ trợ các hộ gia đình cải tạo vườn tạp và phát triển kinh tế vườn có quy mô từ 100 cây trở lên, trồng mới cây cam chanh, bưởi Phúc Trạch, bưởi diễn và cây ổi chất lượng cao có mật độ quy định (25 cây/500m2  đối với cam chanh, 20 cây/500m2 đối với bưởi Phúc Trạch và bưởi diễn; 40 cây/500m2 đối với ổi Đài Loan), mức hỗ trợ 15.000 đồng/cây, cây giống phải được mua từ các vườn ươm đạt tiêu chuẩn theo quy định và được UBND cấp huyện xác nhận (cam chanh, bưởi Phúc Trạch thực hiện tại 7 xã vùng Trà Sơn, riêng cây ổi chất lượng cao hỗ trợ trên địa bàn huyện). Thanh long từ 200 trụ trở lên (định mức 50 trụ/500m2), mức hỗ trợ 50.000 đồng/trụ, cây giống thanh long phải được mua từ các vườn ươm đạt tiêu chuẩn theo quy định và được UBND cấp huyện xác nhận (thực hiện tại 7 xã vùng Trà Sơn và vùng ven Hồng Lĩnh). Kinh phí hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/hộ.

- Xây dựng vườn mẫu đạt tiêu chí theo quy định của UBND tỉnh; sau khi được VPĐP XD NTM tỉnh kiểm tra, công nhận sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/vườn.

- Theo quy mô thôn sau khi xây dựng hoàn thành khu dân cư NTM kiểu mẫu đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí do UBND tỉnh ban hành (hỗ trợ thưởng sau khi được hội đồng nghiệm thu công nhận) 50 triệu đồng/khu.

- Hỗ trợ 50% kinh phí mua cá giống cho các tổ chức, cá nhân đầu tư làm mới hoặc cải tạo ao để nuôi trồng thủy sản theo quy trình thâm canh có quy mô diện tích từ 0,3 ha trở lên: Tối đa không quá 10 triệu đồng/ha và 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân, chỉ hỗ trợ một lần.

- Hỗ trợ 50% kinh phí mua lưới bằng kim loại làm rào chắn kiên cố bảo vệ ao hồ nuôi trồng thủy sản theo quy trình thâm canh trong mùa mưa lũ với mô hình có quy mô diện tích từ 0,3 ha trở lên. Quy mô từ 0,3 ha trở lên hỗ trợ 6 triệu đồng, mức hỗ trợ tối đa không quá 20 triệu đồng. Hỗ trợ 50% chi phí mua con giống cho các tổ chức/cá nhân cải tạo ao hồ, đầu tư xây dựng mô hình nuôi các loài đối tượng mới đưa vào nuôi thử nghiệm trên địa bàn có quy mô từ 0,3 ha trở lên, mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/ha và 25 triệu đồng/tổ chức, cá nhân, chỉ hỗ trợ một lần.

- Mức hỗ trợ 30% lãi suất (số vốn cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 3 tỷ đồng/cơ sở): Các cơ sở chăn nuôi lợn nái ngoại sinh sản cấp bố mẹ có quy mô tập trung từ 200 con trở lên có nhu cầu vay vốn duy trì, đầu tư phát triển sản xuất.

- Mức hỗ trợ lãi suất 50% (mức vốn cho vay tối đa 300 triệu đồng) đối với các hộ gia đình và tổ chức vay vốn để phát triển hình thức sản xuất sau: Xây dựng cơ sở vật chất để liên kết thu mua sản phẩm cho nông dân quy mô tối thiểu 50 tấn đối với cam, bưởi, rau củ quả; 100 tấn đối với lúa. Tổ chức, cá nhân có hợp đồng liên kết thu mua sản phẩm cho nông dân, tối thiểu 50 tấn đối với cam, bưởi, rau củ quả; 300 tấn/vụ đối với lúa. Xây dựng cơ sở vật chất đối với các mô hình chăn nuôi lợn, bò, gia cầm đạt tiêu chuẩn VietGap. Nâng cấp cơ sở giết mổ gia súc tập trung có công suất giết mổ từ 30 con/ ngày đêm trở lên lắp đặt dây chuyền giết mổ treo gia súc, vật tư thiết bị xử lý nguồn nước, xử lý môi trường. Đầu tư sản xuất mô hình tổng hợp đảm bảo VSMT, an toàn dịch bệnh, có tổng doanh thu từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng/năm. Mua con giống, mua thức ăn chăn nuôi, mở rộng xây dựng cơ sở vật chất đối với các mô hình chăn nuôi lợn liên kết quy mô từ 300 con/lứa trở lên, đảm bảo VSMT đạt tiêu chuẩn VietGap. Xây dựng nhà lưới quy chuẩn để sản xuất giống cây cam bù, cam chanh, bưởi Phúc trạch, vườn cây giống đạt tiêu chuẩn theo quy định và được UBND cấp huyện xác nhận.

- Mức hỗ trợ lãi suất 70% (số vốn cho vay được hỗ trợ lãi suất tối đa 200 triệu đồng đối với các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân vay vốn để phát triển các hình thức sản xuất sau: Mua con giống, mua thức ăn chăn nuôi, xây dựng cơ sở vật chất đối với các mô hình chăn nuôi lợn quy mô từ 100 con trở lên, đảm bảo VSMT. Xây dựng hệ thống xử lý môi trường theo công nghệ mới đảm bảo VSMT chăn nuôi lợn quy mô 500 con trở lên. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi lợn nái cấp bố mẹ có quy mô từ 30 con trở lên/hộ. Chăn nuôi quy mô bò 5 con trở lên; gà, vịt thịt thương phẩm từ 1.000 con/lứa trở lên; gà, vịt đẻ trứng từ 500 con trở lên. Nuôi trồng thủy sản thâm canh có diện tích 0,3 ha trở lên. Phát triển kinh tế vườn, trang trại có đăng ký xây dựng vườn mẫu đạt tiêu chí, trang trại đạt tiêu chí, có mức tiền vay từ 50 triệu đồng trở lên có phương án sản xuất kinh doanh. Đầu tư sản xuất mô hình tổng hợp đảm bảo VSMT, an toàn dịch bệnh, có tổng doanh thu từ 200 triệu - 500 triệu đồng/năm.

- Mức hỗ trợ lãi suất 70% (mức cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa: 01 tỷ đồng) cho cá nhân, tổ chức để liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn với quy mô như sau: Liên kết tiêu thụ, chế biến lúa gạo cho các hộ dân trên địa bàn huyện có quy mô 500 tấn/năm trở lên; Liên kết tiêu thụ để giới thiệu, quảng bá thương hiệu cam Thượng Lộc ra thị trường có quy mô 100 tấn/vụ trở lên; Liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các THT, HTX chăn nuôi lợn siêu nạc theo chuỗi liên kết với trọng lượng 300 tấn/năm trở lên; Liên kết tiêu thụ sản phẩm cho các THT, HTX nuôi cá nước ngọt trên địa bàn huyện với khối lượng 50 tấn/năm trở lên; Xây dựng cửa hàng, siêu thị mi ni có diện tích 100m2 trở lên tại các chợ, trung tâm các xã để kinh doanh các mặt hàng sản phẩm nông nghiệp sạch, ưu tiên sản phẩm nông nghiệp sản xuất trên địa bàn huyện; Đầu tư sản xuất mô hình tổng hợp, đảm bảo VSMT, an toàn dịch bệnh, có tổng doanh thu trên 1 tỷ đồng/năm; Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nhà lưới quy chuẩn để sản xuất rau, củ quả an toàn, ứng dụng công nghệ cao với quy mô diện tích từ 1000 m2 trở lên; Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng kho bảo quản sản phẩm cam bù, cam chanh, bưởi Phúc Trạch sử dụng một trong các công nghệ: Chiếu xạ, khử trùng, đông lạnh, bảo quản sinh học, công suất tối thiểu 500 tấn trở lên; Đầu tư xây dựng trang trại, nhà vườn phục vụ du lịch trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm.

- Mức hỗ trợ lãi suất 70% (mức cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 02 tỷ đồng) cho các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng sơ sở sấy lúa, nông sản có công suất đạt tối thiểu 100 tấn sản phẩm/ngày, xây dựng đúng quy hoạch bố trí các cơ sở sấy lúa trên địa bàn huyện. Thời gian được hỗ trợ lãi suất tối đa 24 tháng.

- Mức hỗ trợ 100% lãi suất (Mức cho vay hỗ trợ lãi suất tối đa 300 triệu đồng/tổ chức) để tiếp tục tái đàn chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra trên 80%.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 688.780
   Online: 81