Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Chiều ngày 29/7, HĐND huyện Can Lộc khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp bất thường để thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị thuộc huyện Can Lộc. Tham dự kỳ họp có Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Trần Phong và Phó Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Thanh Hoài chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng hợp kết quả biểu quyết của HĐND cấp xã, thị về phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị trên địa bàn huyện; báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri trên địa bàn và Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, thị trên địa bàn huyện Can Lộc.

Theo đó, huyện Can Lộc sẽ thực hiện việc sắp xếp 8/23 xã, thị trấn, trong đó sẽ sáp nhập các xã: Khánh Lộc, Vĩnh Lộc và Yên Lộc thành xã Khánh Vĩnh Yên, Kim Lộc, Song Lộc và Trường Lộc thành xã Kim Song Trường, xã Tiến Lộc vào thị trấn Nghèn thành thị trấn Nghèn.

Về kết quả lấy ý kiến cử tri về việc sáp nhập đơn vị hành chính tại 8 xã, thị trấn, xã Vĩnh Lộc và thị trấn Nghèn đạt 100%, Kim Lộc đạt 94,42%, Song Lộc đạt 98,33%, Trường Lộc đạt 94,35%, Khánh Lộc đạt 97,17%, Yên Lộc đạt 91,86% và Tiến Lộc đạt 99,28%. 100% đại biểu HĐND 8 xã, thị thuộc diện sáp nhập cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn.

Trên cơ sở xem xét báo cáo, tờ trình tại kỳ họp, 100% đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, thị trên địa bàn huyện Can Lộc.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 744.992
Online: 24