Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Sáng 10/7, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả hoạt động công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.

Sáu tháng đầu năm, thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy Đảng các cấp về công tác khoa giáo, cấp uỷ, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ngành trong khối khoa giáo tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện các nhiệm vụ  phát triển KT-XH trên địa bàn.

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu cấp ủy việc tổng kết, sơ kết nghị quyết, chỉ thị các cấp. Chỉ đạo ngành Giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Việc ứng dụng các tiến bộ KH-KT vào sản xuất được chú trọng, tập trung xây dựng các mô hình trong trồng trọt, chăn nuôi, một số bộ giống mới được đưa vào sản xuất cho năng suất, sản lượng cao. Ngành Y tế thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, mạng lưới y tế từ huyện tới cơ sở được hoàn thiện. Công tác dân số, gia đình, chăm sóc, giáo dục trẻ em được các cấp, các ngành và toàn xã hội quan tâm; các phong trào TD-TT được quan tâm. Bên cạnh đó, sự phối hợp thực hiện nhiệm vụ khoa giáo giữa các ngành khá chặt chẽ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến, trong đó nêu ra những kết quả đã đạt được thời gian qua, những tồn tại, hạn chế, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thời gian tới.

Phó Phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Mạnh Hùng: Đề nghị các ngành khoa giáo ở Can Lộc quan tâm đến việc tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, trong đó đánh giá sát đúng với tình hình thực tiễn tại địa bàn

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Tiến Dũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện phương châm hướng về cơ sở, nắm tình hình thực tiễn, chỉ đạo xây dựng và nhân rộng các mô hình. Tăng cường xã hội hoá y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, chủ động phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền để đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ đến lớp, tuyển sinh học sinh các cấp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 740.281
   Online: 38