Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
83 người đã bình chọn

Sáng 12/6, Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương 10, khóa XII và một số nghị quyết, chỉ thị cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng đã quán triệt các nội dung của Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương Đảng khóa XII, Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu đã được Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Tiến Dũng quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “Về tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới”; Triển khai Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị lần thứ 10, BCH Trung ương khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết cuả Trung ương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Tiến Dũng quán triệt các nội dung

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Văn Sơn triển khai Kế hoạch số 172-KH/TU, ngày 03/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bùi Văn Sơn quán triệt Kế hoạch số 172 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng yêu cầu các đảng bộ, chi bộ cơ sở tập trung cao độ cho việc quán triệt các nội dung đã được triển khai tại hội nghị cấp huyện tại đơn vị mình và phải hoàn thành trước ngày 15/6/2019.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng kết luận hội nghị

Trên cơ sở kế hoạch của tỉnh, các cơ quan chuyên môn tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy các nội dung đầy đủ, đảm bảo chất lượng. Đối với cấp cơ sở, việc sơ kết công tác xây dựng Đảng và tổng kết thi hành Điều lệ Đảng phải hoàn thành trước ngày 25/6/2019, đồng thời lồng ghép việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đối với cấp huyện hoàn thành trước ngày 10/7/2019.

Về các nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương tập trung cho việc sản xuất Hè Thu; phòng chống dịch, đặc biệt là dịch tả lợn châu Phi với quan điểm “Chống dịch như chống giặc”; chủ động công tác phòng chống cháy rừng trong mùa cao điểm nắng nóng. Huy động nguồn lực cho việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tập trung cho công tác GPMB các dự án trên địa bàn…


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 690.960
   Online: 66