Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Thực hiện Hướng dẫn 2126/HD-NV&VHTT, ngày 28/12/2018 hướng dẫn liên ngành Nội vụ - Văn hóa &Thông tin về việc thực hiện quy trình gửi nhận văn bản điện tử và lưu trử hồ sơ điện tử năm 2019. Sau khi rà soát kiểm tra tiến độ thực hiện các phòng, ban, đơn vị kết quả như sau:

TT

Đơn vi

Quy trình đến

Quy trình tham mưu

Ký số /lưu trử

1

Văn phòng HĐND &UBND

Đúng

Đúng

Đúng , đủ

2

Nội Vụ

Sai

Sai

Sai

3

Phòng Tài nguyên môi trường

Đúng quy trình ( xong lãnh đạo ko tham gia xử lý)

Đúng

Đúng,chưa đủ

3

Phòng Tài chính - Kế hoạch

Sai quy trình đến

Đúng quy trình tham mưu phòng, cấp huyện, vài văn bản chưa đúng

Đúng , chưa đầy đủ

4

Phòng Tư pháp

Đúng

Một số văn bản làm sai quy trình.

Không ký số đủ,

5

Phòng Văn hóa -TT

Đúng

Đúng

Đúng, Đầy đủ

6

Phòng Y tế

Đúng

Đúng

Chưa đầy đủ

7

Phòng Lao độngTB&XH

Đúng

Đúng

Đúng Đầy đủ và tốt

8

Phòng Thanh tra

Đúng

Chưa đúng

Chưa đầy đủ

9

Phòng Kinh tế -Hạ tầng

Đúng

Đúng

Chưa đầy đu

10

Phòng Nông nghiệp&PTNT

Đúng

Đúng

Đầy đủ ( rất tốt)

11

Phòng giáo dục đào tạo

Sai

Sai

Đúng, đầy đủ  ( rất tốt)

12

Hội chử thập đỏ

Sai

sai

Sai

13

Trung tâm VH-TT

Không thực thể hiện được vai trò lãnh đạo chỉ đạo và lưu trử phần mềm. Yêu cầu liên hệ bộ sung khóa xây dựng lại quy trình

14

Trung tâm KHKT& BVCT vật nuôi

Không thực thể hiện được vai trò lãnh đạo chỉ đạo và lưu trử phần mềm. Yêu cầu liên hệ bộ sung khóa xây dựng lại quy trình

15

Ban đầu tư xây dựng cơ bản

Sai ( văn thư ko vào sổ và chuyển cho LĐ)

Sai

Không lưu trử điện tử

16

Hội chử thập đỏ

Sai

Sai

Sai

17

Văn phòng quỹ đất

Đúng

Đúng

Lưu trử chưa đầy đủ

18

Văn phòng NTM

Đúng

Đúng

Đúng ( rất tốt)

19

Trung tâm Hướng nghiệp dạy nghề và phát triển thường xuyên

Không thực thể hiện được vai trò lãnh đạo chỉ đạo và lưu trử phần mềm. Yêu cầu liên hệ bộ sung khóa xây dựng lại quy trình

 

Để đảm bảo công tác cải cách hành chính, UBND huyện thông báo về việc thực hiện quy trình gửi nhận văn bản điện tử và lưu trữ hồ sơ điện tử  5 tháng đầu năm 2019. Yêu cầu các đơn vị kịp thời chấn chỉnh thực hiện ngay.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 772.789
Online: 60