Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Căn cứ Luật Tiếp công dân, Nghị định số 64/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện Luật Khiếu nại, Luật tố cáo, Quy chế hoạt động của UBND huyện và Quy chế tiếp công dân; tăng cường công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời hướng dẫn, giải đáp thắc mắc, hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng của nhân dân góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Chủ tịch và các đồng chí lãnh đạo UBND tháng 6 năm 2019, cụ thể như sau:

1. Thời gian, địa điểm tiếp công dân cụ thể:

- Thời gian 02 ngày, gồm: Ngày 05/6/2019 (thứ 4) và ngày 20/6/2019 (thứ 5).

- Địa điểm: Phòng tiếp công dân UBND huyện Can Lộc. 

2. Thành phần cùng tham dự:

Mời Thường trực HĐND huyện, Hội đồng tiếp công dân, đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn, Ban Tiếp công dân huyện (Giao Ban tiếp công dân mời các thành phần).

(Giao Chủ tịch UBND các xã, thị trấn niêm yết Thông báo này tại trụ sở UBND).

Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc thông báo lịch tiếp công dân đến các phòng, ban, ngành, Mặt trận, Đoàn thể cấp huyện, các xã, thị trấn cùng toàn thể Nhân dân huyện Can Lộc được biết./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 772.788
   Online: 61