Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Thực hiện Chương trình công tác tháng 05/2019, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức kiểm tra, soát xét mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xây dựng NTM tại xã phấn đạt chuẩn NTM năm 2019 (Thuần Thiện, Vĩnh Lộc, Song Lộc) nhằm giúp xã phấn đấu đạt chuẩn vào 30/6/2019 theo kế hoạch.

Thành phần: Trân trọng kính mời:

* Ở huyện: 

- Các đồng chí được phân công chỉ đạo xây dựng NTM các xã đạt chuẩn năm 2019 theo Thông báo số: 612-TB/HU, ngày 02/01/2019 của Huyện ủy;

- Cán bộ huyện chỉ đạo xã Thuần Thiện, Vĩnh Lộc, Song Lộc;

- Đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên môn các đơn vị: Kinh tế - HT, Tài nguyên - MT, Văn hóa - TT, Lao động - TBXH và Văn phòng điều phối xây dựng NTM huyện.

* Ở xã Thuần Thiện, Vĩnh Lộc, Song Lộc: Toàn thể BCĐ, BQL xây dựng NTM cấp xã, Trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp xã; Hiệu trưởng các trường, Trạm trưởng Trạm y tế; Bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn; (Giao Văn phòng UBND xã tin mời)

Thời gian, địa điểm cụ thể:

- Từ 07h30”, ngày 23/5/2019 (Thứ 5). Tại xã Thuần Thiện.

          - Từ 14h00”, ngày 23/5/2019 (Thứ 5). Tại xã Vĩnh Lộc.

- Từ 07h30”, ngày 24/5/2019 (Thứ 6). Tại  xã Song Lộc.

Giao các xã chuẩn bị báo cáo, Khung kế hoạch, hồ sơ đạt chuẩn 20 tiêu chí nông thôn mới năm 2019 và các điều kiện phục vụ buổi làm việc.

Nhận được Giấy mời đề nghị các thành phần tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 772.791
   Online: 63