Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Để hướng tới chào mừng Kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc (1469 - 2019). Hội đồng thi đua, khen thưởng, UBND xã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019; đặc biệt kỷ niệm 550 huyện Thiên Lộc - Can Lộc.

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU       

1. Phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 550 huyện Thiên Lộc - Can Lộc là dịp để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân phát huy truyền thống nhân văn, yêu nước tinh thần cách mạng kiên cường, cần cù, lao động và sáng tạo xây dựng và phát triển quê hương ngày càng giàu mạnh.

2. Việc phát động phong trào thi đua tạo sự chuyển biến toàn diện, đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực Kinh tế- xã hội, Quốc phòng- An ninh, công tác xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị;

3. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị xây dựng kế hoạch thi đua, tổ chức phát động phong trào thi đua cao điểm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân.

4. Phát động thi đua cao điểm xây dựng các công trình chào mừng gắn biển kỷ niệm 550 huyện Thiên Lộc - Can Lộc và các công trình tình nghĩa để trao tặng các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

II. NỘI DUNG PHÁT ĐỘNG ĐỢT THI ĐUA CAO ĐIỂM TỪ NGÀY  10/5/2019 – 16/8/2019

Trong giai đoạn này các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các thôn tổ chức các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn năm 2019; Kỷ niệm 65 năm ngày chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2019); Kỷ niệm 62 năm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh (15/6/1957- 15/6/2019); Kỷ niệm  72 năm ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 -27/7/2019) và đặc biệt hướng tới kỷ niệm 550 năm (1469 – 2019) huyện Thiên Lộc- Can Lộc

Các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị và các thôn, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn xã xây dựng kế hoạch gắn với tình hình thực tế của địa phương cùng với phong trào xây dựng Nông thôn mới đăng ký xây dựng các công trình chào mừng thiết thực, đạt hiệu quả gắn biển chào mừng 550 năm (1469 - 2019)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể - chính trị xã hội:  Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt đợt  phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công lễ kỷ niệm 550 năm huyện Thiên Lộc, Can Lộc.

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, hội viên về các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2019, tích cực tổ chức các hoạt động thi đua (văn nghệ, hội thi...) và các hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhất.

2. Văn hóa - Xã hội

Tuyên truyền Kế hoạch thi đua cao điểm này, đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân các phong trào thi đua yêu nước tạo khí thế thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân hướng tới các ngày lễ kỷ niệm trong năm 2019, đặc biệt đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 550 năm huyện Thiên Lộc - Can Lộc

3. Văn phòng xã

          Phối hợp và đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể triển khai các phong trào thi đua, tổng hợp và báo các kết quả thực hiện phong trào thi đua cao điểm cho Hội đồng thi đua, khen thưởng, UBND xã.

4. Ban truyền thanh xã

Xây dựng các chuyên mục gương người tốt, việc tốt; các gia đình có công với cách mạng tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua vươn lên làm giàu chính đáng góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Đưa các trang, mục thông tin về lịch sử hình thành và phát triển huyện Thiên Lộc - Can Lộc trên hệ thống Đài truyền thanh xã, thôn để thông tin rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

5. Đối với các thôn

 Căn cứ Kế hoạch thi đua cao điểm này, yêu cầu các đồng chí thôn trưởng tổ chức tuyên truyền, phát động và triển khai các phong trào thi đua sâu rộng đến mọi cán bộ, đảng  viên và trong quần chúng nhân dân.

Trên đây Kế hoạch xây dựng phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019 và hướng tới kỷ niêm 550 năm huyện Thiên Lộc - Can Lộc./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 745.084
   Online: 7