Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
83 người đã bình chọn

Đó là chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, Thường trực BCĐ NTM Can Lộc, trên cơ sở kết quả rà soát của Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Hà Tĩnh tại 03 xã Vĩnh Lộc, Song Lộc, Thuần Thiện ngày 23-24/5/2019.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo đánh giá của BCĐ Nông thôn mới huyện Can Lộc, các xã Vĩnh Lộc và Song Lộc cơ bản hoàn thành 16/20 tiêu chí NTM, các tiêu chí còn lại đạt khoảng 70% trở lên. Riêng xã Thuần Thiện, mới chỉ đạt khoảng 13/20 tiêu chí.

Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh và PBTTT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Trần Phong tham gia rà soát tiêu chí NTM tại xã Vĩnh Lộc

Phó Chánh VPĐP NTM tỉnh Ngô Đình Long rà soát kết quả thực hiện tiêu chí NTM tại xã Song Lộc

Tuy nhiên, mới đây, qua rà soát của VP Điều phối NTM tỉnh tại 3 xã cho thấy khối lượng các tiêu chí chưa hoàn thành khá nhiều, nhất là Thuần Thiện, trong đó đáng chú ý là hồ sơ các tiêu chí. Để khắc phục tình trạng này, Ban chỉ đạo NTM huyện Can Lộc đã yêu cầu Trưởng BCĐ, Trưởng BQL xây dựng NTM các xã Vĩnh Lộc, Song Lộc tổ chức soát xét lại các nội dung, tiêu chí, xây dựng Khung kế hoạch, phân công cán bộ tổ chức thực hiện; phát động “Tháng cao điểm hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới” ngay trong tháng 6/2019, hoàn thành đạt chuẩn NTM trước 30/6/2019. Với xã Thuần Thiện, hoàn thành đạt chuẩn NTM trước 30/8/2019.

Lãnh đạo Văn phòng ĐP NTM tỉnh kiểm tra tiêu chí Văn hóa tại xã Vĩnh Lộc

 

Thường trực Huyện ủy cũng giao nhiệm vụ cho các Tổ công tác của Ban Thường vụ Huyện ủy tăng cường chỉ đạo, cùng cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.  Các đơn vị được phân công đỡ đầu, tài trợ tiếp tục xuống giúp xã lao động nông thôn mới mỗi tuần ít nhất 01 ngày; ngoài ngày công có thể vận động, khâu nối giúp xã thực hiện một số nội dung phù hợp. Các phòng chuyên môn cấp huyện phụ trách các tiêu chí phối hợp hoàn thành hồ sơ các tiêu chí trước ngày 10/6  đối với xã Song Lộc, Vĩnh Lộc và 30/6 đối với xã Thuần Thiện. Ủy ban mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể cấp huyện và cơ sở huy động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới.

Nếu phòng nào để không đạt tiêu chí do hồ sơ thì đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực, Trưởng phòng chuyên môn phải chịu trách nhiệm trước Ban chỉ đạo. Nếu xã nào không đạt chuẩn NTM theo kế hoạch, thì Trưởng BCĐ, Trưởng BQL xây dựng NTM xã; các thành phần liên quan theo mức độ chịu trách nhiệm trước Thường trực Huyện ủy. 

Bích Liên


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 690.986
   Online: 30