Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
67 người đã bình chọn

Sáng 14/5, đồng chí Đặng Trần Phong - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện - Trưởng các Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc với thành viên các Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Dân vận khéo và công tác tôn giáo để đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trong quý I/2019, các Ban Chỉ đạo: Quy chế dân chủ cơ sở; Dân vận khéo và công tác tôn giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch, bám sát tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy để triển khai thực hiện các nội dung công việc theo từng lĩnh vực; đã tạo được những chuyển biến tích cực, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển KT-XH ở các địa phương. Đặc biệt, trong thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đã quan tâm coi trọng đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đến nay, đã chỉ đạo tổ chức 49 cuộc đối thoại giữa người đứng cấp ủy, chính quyền và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị với người dân, cán bộ, công chức; 21 xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại giữa Chủ tịch UBND với Nhân dân. Các cuộc đối thoại có 8.675 lượt người tham dự với tổng 1.027 lượt ý kiến liên quan đến các vấn đề đất đai, tài nguyên môi trường, xây dựng cơ sở hạ tầng, tài chính, ngân sách, chế độ chính sách đối với người có công, BHYT, xây dựng nông thôn mới, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc thực hiện nhiệm vụ thực thi công vụ và Nhân dân… Các cơ quan, đơn vị đều tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đầu năm.

Phong trào thi đua ”Dân vận khéo” được triển khai đồng bộ, gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Các địa phương, đơn vị đã đăng ký 125 mô hình trong đó có 38 mô hình kinh tế, 50 mô hình VH-XH, NTM-ĐTVM, 12 mô hình thuộc lĩnh vực AN-QP và 25 mô hình xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Các mô hình “Dân vận khéo” bước đầu đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu.

Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo được cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành chức năng quan tâm, phối hợp giải quyết hợp tình, hợp lý các vấn đề liên quan đến đất đai, cơ sở thờ tự tôn giáo, các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã báo cáo thực trạng việc triển khai thực hiện các nội dung trên ở từng địa phương, đơn vị; những tồn tại, hạn chế, kinh nghiệm hay trong nắm bắt, xử lý các sự việc diễn ra trên địa bàn, nhất là những sự việc liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước về tôn giáo; về phát huy dân chủ ở cơ sở; đánh giá hiệu quả thực chất hoạt động mô hình “Dân vận khéo” của từng ngành, từng lĩnh vực, địa phương; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Trần Phong đã ghi nhận những kết quả đạt được của các Ban Chỉ đạo trong thời gian qua. Thời gian tới, yêu cầu các Ban Chỉ đạo cần quan tâm thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, trong đó, cần xác định thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nội dung quan trọng, nhằm phát huy dân chủ, đề cao vai trò của người đứng đầu trong tập hợp, quy tụ sức mạnh đoàn kết tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện các nhiệm vụ, nhất là thời điểm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức tốt các cuộc tiếp dân, đối thoại giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề vướng mắc nảy sinh để giải quyết kịp thời, báo cáo kết quả với Thường trực Ban Chỉ đạo huyện; mở rộng dân chủ trong cơ quan, đơn vị, nhất là dân chủ trong công tác cán bộ, thi đua - khen thưởng, tài chính - kinh tế. Tăng cường công tác dân vận, phối hợp giữa dân vận của Đảng với dân vận chính quyền và vận động quần chúng của các tổ chức đoàn thể; xây dựng và nhân rộng mô hình "Dân vận khéo", thông qua công tác nhân đạo từ thiện để thực hiện dân vận khéo. Đổi mới nhận thức, cách thức tiếp cận tôn giáo theo hướng khách quan, công bằng, toàn diện để xử lý các vấn đề; vừa hợp tác, vừa đấu tranh, thấu tình, đạt lý; cương quyết, mềm dẻo, linh hoạt vì mục tiêu, lợi ích chung, góp phần tạo môi trường chính trị - xã hội ổn định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện và cơ sở.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 596.778
   Online: 52