Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

Ngày 02 tháng 4 năm 2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và công tác quân sự địa phương tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2019. Sau phiên họp, Chủ tịch UBND huyện đã có Thông báo kết luận, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị. BBT đăng tải nội dung cơ bản của Thông báo và Kế hoạch trọng tâm quý II/2019 (File đính kèm)

         Ngày 02 tháng 4 năm 2019, UBND huyện tổ chức cuộc họp thường kỳ để đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và công tác quân sự địa phương tháng 3 và Quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 và Quý II năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện Thường trực HĐND, các đồng chí lãnh đạo UBND huyện; đại diện thường trực UBMTTQ, lãnh đạo các đoàn thể cấp huyện và đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Chi cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm xã hội, Ngân hàng Chính sách và Ngân hàng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn; Trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I, ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống nhất kết luận:

Trong Quý I năm 2019, nhìn chung tình hình kinh tế - xã hội phát triển ổn định. Sản xuất vụ Xuân cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch, thu ngân sách đạt khá so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội và công tác quân sự địa phương được đảm bảo.

Tuy vậy, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: Một số nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 chậm được triển khai như: xây dựng nông thôn mới tại các xã đăng ký đạt chuẩn năm 2019, việc khắc phục các tiêu chí sụt giảm và bổ cứu, nâng cao các tiêu chí tại các xã đã đạt chuẩn năm 2016, việc thực hiện một số dự án để phục vụ xây dựng huyện nông thôn mới chưa đảm bảo tiến độ… Công tác cải cách hành chính vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, đặc biệt là việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số đơn vị, địa phương chưa nghiêm. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công còn nhiều hồ sơ quá hạn (lĩnh vực Kinh tế - Hạ tầng, lĩnh vực Đất đai, Lao động - Thương binh và Xã hội)…Việc khai thác đất trái phép mặc dù đã được tập trung xử lý nhưng vẫn còn xẩy ra ở một số địa phương. Tai nạn giao thông nghiêm trọng tuy giảm về số người chết nhưng vẫn tăng về số vụ và số người bị thương.

Để kịp thời triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự và quân sự địa phương tháng 4 và quý II năm 2019, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, phòng, ban và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã giao đầu năm, các nhiệm vụ đã xây dựng trong tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm quý II (theo phụ lục gửi kèm), đồng thời chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, Trung tâm Ứng dụng Khoa học kỹ thuật và Bảo vệ cây trồng vật nuôi tập trung cao theo dõi tình hình sâu bệnh trên cây trồng vụ Xuân, nhất là bệnh Đạo ôn cổ bông; chỉ đạo tốt công tác tiêm phòng gia súc, gia cầm đợt I và các biện pháp phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện.

Xây dựng Đề án sản xuất vụ Hè Thu, tổ chức triển khai đến tận thôn xóm trên địa bàn toàn huyện để tổ chức thực hiện. Tập trung triển khai các mô hình liên kết để đạt tiêu chí hình thức tổ chức sản xuất của huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Văn phòng Điều phối xây dựng Nông thôn mới chủ trì, khâu nối các phòng, ban, đơn vị rà soát, hướng dẫn các xã đạt chuẩn 2016 (Trường Lộc, Vượng Lộc, Tùng Lộc và Thường Nga) tập trung khắc phục các nội dung tiêu chí bị sụt giảm, các tiêu chí cần nâng cấp theo Bộ tiêu chuẩn mới, hoàn thành trước 15/4/2019.

Đối với thị trấn Nghèn, giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp Văn phòng Xây dựng Nông thôn mới, UBND thị trấn Nghèn triển khai các bước để lập Đề án xây dựng thị trấn Nghèn đạt chuẩn đô thị loại IV.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng phân công cán bộ tập trung thực hiện tiêu chí Quy hoạch (quy hoạch chung, quy hoạch vùng, khu thể thao, quy hoạch giao thông, quy hoạch bổ sung đất trường mầm non tư thục…). Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai làm đường giao thông nông thôn, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý về quy hoạch, đầu tư xây dựng tại các địa phương.

4. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tiếp tục phối hợp ngành Thuế làm tốt công tác thu ngân sách. Chủ trì, khâu nối các phòng ban, đơn vị, địa phương phục vụ tốt Đoàn Kiểm toán nhà nước trong thời gian làm việc trên địa bàn. Tham mưu phương án để đấu giá đất tại khu Đồng Biền (thị trấn Nghèn), các khu vực thuộc xã Thiên Lộc và xã Mỹ Lộc.

5. Phòng Tài nguyên - Môi trường tập trung xử lý các tồn đọng như: dự án đo vẽ bản đồ địa chính, tồn tại trong công tác cho thuê đất tại các địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc công nhận lại diện tích đất ở cho các hộ có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980. Tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường, công tác khai thác đất, cát trái phép.

6. Phòng Văn hóa - Thông tin tập trung công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện cho kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc. Tổ chức tốt Hội thi tìm hiểu truyền thống 550 năm huyện Thiên Lộc - Can Lộc và sát hạch trình độ ứng dụng CNTT, kiến thức về dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức cấp xã.

7. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương triển khai kêu gọi, vận động và xây dựng nhà tình nghĩa theo kế hoạch giao. Triển khai tốt nhiệm vụ đảm bảo chế độ chính sách cho người có công với cách mạng và công tác an sinh xã hội.

8. Phòng Nội vụ chủ trì, đôn đốc các phòng chấn chỉnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính tại các cơ quan, địa phương, đơn vị. Hoàn thiện Đề án sáp nhập xã theo chỉ đạo của tỉnh. Tham mưu tổ chức tốt kỳ thi tuyển giáo viên. Xây dựng phương án chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

9. Ban Quản lý Dự án các công trình xây dựng đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ một số công trình (Đường 36m, Nâng cấp sửa chữa nhà văn hóa Xuân Diệu), đồng thời tham mưu để triển khai một số dự án trọng điểm khác như: đường trung tâm xã Thuần Thiện, đường ngã ba chợ Đình - Quán Trại, chỉnh trang công viên Tuy Phước…

10. Thanh tra huyện chủ trì, triển khai tốt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019; tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, đặc biệt là phát huy tốt vai trò của Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại tố cáo huyện trong việc xử lý các vụ việc đơn thư phức tạp, kéo dài.

11. Các đơn vị còn lại căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, các nhiệm vụ trọng tâm và nhiệm vụ đã xây dựng hàng tháng tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng kế hoạch.

12. Tăng cường công tác phối hợp giữa các phòng, ban, đơn vị, địa phương; đồng thời phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy sức mạnh của nhân dân trong tham gia xây dựng, củng cố tăng cường sức mạnh chính quyền các cấp; vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng; chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của huyện và từng địa phương, hưởng ứng các hoạt động hướng tới kỷ niệm 550 năm truyền thông huyện Thiên Lộc Can Lộc

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp phòng Nội vụ theo dõi kết quả thực hiện của các phòng ban, đơn vị; tổng hợp kết quả báo cáo theo quy định để làm căn cứ phân loại thi đua cuối năm.

UBND huyện thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện và yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả./.  

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 866.895
   Online: 37