Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

Để chuẩn bị tốt công tác thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức các xã, thị trấn năm 2019, Ban tổ chức thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT huyện thông báo đề cương ôn tập, nội dung, hình thức thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức các xã, thị trấn năm 2019, cụ thể như sau:

 

 1. Đối tượng tham gia thi kiểm tra:
 • Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;

- Công chức: Văn hóa - Xã hội, Văn phòng, Địa chính, Tư pháp các xã, thị trấn. (Có danh sách kèm theo)

( Trừ các đối tượng: Nam  sinh năm 1960, nữ sinh năm 1965 trở về trước và nữ đang nghĩ sinh theo chế độ)

 1. Thời gian tổ chức thi kiểm tra: 2 ngày, từ ngày 9/5 - 10/5/2019
 2. Địa điểm thi: Có thông báo cụ thể sau.
 3. Hình thức thi kiểm tra:

Gồm 2 phần:

 • Phần lý thuyết: kiểm tra trắc nghiệm
 • Phần thực hành trên máy tính

4.1. Phần kiểm tra lý thuyết (test): (Có câu hỏi ôn tập gửi kèm)

 1. Thời gian thi: 45 phút
 2. Số câu hỏi : 40 câu
 3. Nội dung thi: Gồm các phần sau:

- Kiến thức về dịch vụ công: biết cách khai thác dịch vụ công các mức độ; biết tìm kiếm hồ sơ, đánh giá sự hài lòng của người dân; biết nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3;

- Kiến thức về sử dụng phần mềm hồ sơ công việc: Khai thác các chức năng trên phần mềm hồ sơ công việc;

- Các nội dung về cải cách hành chính;

- Thể thức soản thảo văn bản: Quy định tại Thông tư 01/2011-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính;

- Khai thác thông tin trên mạng: Cách khai thác các trang mạng chính thống, Trang thông tin điện tử huyện, Trang thông tin điện tử địa phương, cách tìm kiếm và truy cập một số trang mạng khác….

4.2. Phần kiểm tra thực hành trên máy tính (Thời gian thi 90 phút)

Nội dung kiểm tra phân theo các đối tượng:

* Đối tượng 1: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn:

 • Thực hành nộp 1bộ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đúng quy định;

- Sửa các lỗi văn bản đúng thể thức, nội dung theo quy định tại Thông tư 01/2011-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và chuyển văn bản ban hành theo đúng quy trình trên phần mền hồ sơ công việc;

 • Tìm kiếm một văn bản do Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu…

* Đối tượng 2: Công chức: Văn hóa - Xã hội, Văn phòng, Địa chính, Tư pháp.

 • Thực hành nộp 1 bộ hồ sơ trực tuyến mức độ 3 đúng quy trình;

- Soạn thảo công văn, quyết định, báo cáo, thông báo, giấy mời, tờ trình đúng theo quy định tại Thông tư 01/2011- BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, chuyển ban hành văn bản theo đúng quy trình trên phần mền hồ sơ công việc;

 • Tìm kiếm một văn bản do Ban tổ chức cuộc thi yêu cầu…

Trên  đây là Thông báo đề cương ôn tập, nội dung, hình thức thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT của cán bộ, công chức các xã, thị trấn năm 2019, Ban tổ chức thi kiểm tra năng lực ứng dụng CNTT huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn chỉ đạo triển khai ôn tập và tham dự thi kiểm tra đạt kết quả cao./

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 869.564
   Online: 12