Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
83 người đã bình chọn

Các hình thức thực hiện TTHC qua bưu điện

Quyết định số 45 được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành ngày 19/10/2016 quy định việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân (không điều chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC đối với TTHC yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết).

Theo Quyết định này, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu điện phải đảm bảo các yêu cầu: Bảo đảm chất lượng dịch vụ (an toàn, ổn định, tin cậy, chính xác, thường xuyên, kịp thời trong việc thực hiện dịch vụ chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC); Tiết kiệm chi phí thực hiện TTHC của tổ chức, cá nhân; Tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện TTHC; Bảo đảm vai trò của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trong việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC; sự phối hợp giữa doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích với tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết TTHC; Chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chất lượng dịch vụ chuyển phát của cơ quan nhà nước, được hưởng các cơ chế ưu tiên, ưu đãi theo quy định của pháp luật đối với loại hình dịch vụ bưu chính công ích.

 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng đã nêu rõ, các tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn một trong ba hình thức khi thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích gồm: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC.

Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ bưu chính của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Cơ quan có thẩm quyền bố trí người tiếp nhận hồ sơ và tiền phí, lệ phí (nếu có) do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích chuyển đến. Khi hoàn thành giải quyết TTHC, cơ quan có thẩm quyền đăng tải công khai kết quả giải quyết TTHC trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có) và thông báo (bằng tin nhắn, thư điện tử hoặc hình thức khác) đến nhân viên bưu chính và tổ chức, cá nhân.

Hồ sơ và kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải được chuyển trả kịp thời cho các tổ chức, cá nhân. Trường hợp tổ chức, cá nhân không thể trực tiếp nhận hồ sơ, kết quả từ nhân viên bưu chính thì có thể ủy quyền cho người khác nhận hồ sơ, kết quả TTHC.

Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ có thể chọn 1 trong 2 cách nộp phí, lệ phí giải quyết TTHC gồm: Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản phí, lệ phí của cơ quan có thẩm quyền; Trực tiếp nộp hoặc chuyển vào tài khoản của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền.

Chất lượng dịch vụ bưu chính và giá cước áp dụng đối với việc chuyển phát hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích phải được công khai tại các điểm phục vụ bưu chính và trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích.

Trường hợp doanh nghiệp bưu chính công ích hoặc nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích làm cho bản chính hoặc bản gốc và các giấy tờ khác có trong hồ sơ chuyển phát đã bị mất, thất lạc, bị hư hỏng không thể khôi phục được thì doanh nghiệp bưu chính công ích phải có trách nhiệm khắc phục mọi hậu quả đã gây ra và chịu mọi chi phí phát sinh trong việc xin cấp lại hồ sơ, giấy tờ.

Ngày 5/3/2017 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1174/ QĐ- UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính qua bưu điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó UBND các huyện đã tập huấn cho đội ngũ nhân v iên bưu điện phương cách thu nhận hồ sơ, giải quyết hồ sơ, trả hồ sơ cho công dân làm thế nào để an toàn hiệu quả, nhanh gọn, đáp ứng được hài lòng của người dân.

Đánh giá cao ý nghĩa, hiệu quả của dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện, Ông Bùi Huy Cường xác định  “Theo cách thức truyền thống, người dân, doanh nghiệp phải bỏ nhiều công sức, chi phí đến cơ quan hành chính để giải quyết TTHC rồi lấy kết quả. Nếu sử dụng dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện, người dân, doanh nghiệp có thể đến điểm giao dịch bưu điện gần nhất hoặc ngồi tại nhà nộp hồ sơ cho cơ quan hành chính, bưu điện sẽ nhận trách nhiệm mang hồ sơ đó nộp cho cơ quan giải quyết TTHC, sau đó, bưu điện lại mang kết quả trả cho người dân. Dịch vụ trả kết quả giải quyết TTHC qua bưu điện tiết kiệm rất nhiều chi phí, công sức cho xã hội”.

UBND huyện Can Lộc đã ký quý chế Phối hợp và liên kết với bưu điện huyện Can Lộc, Theo thống kê bưu điện  năm 2018 có 79050  hồ sơ TTHC được tiếp nhận và trả kết quả qua đường bưu điện (các TTHC liên quan đến cấp chứng minh nhân dân, cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ chiếu, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội...), đã tiết kiệm cho người dân tối thiểu  3tỷ đồng.

Đồng chí Bùi Huy Cường Nhận định "Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu điện không chỉ tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân, giải quyết yêu cầu bức xúc của người dân, mà còn giảm tình trạng tiêu cực, sách nhiễu trong giải quyết TTHC, bưu điện được xem như một gã khổng lồ thứ 3 đại diện cho người dân và doanh nghiệp giám sát cơ quan công quyền".

Năm 2019.  Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục tuyên truyền phối hợp với bưu điện hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân nộp hồ sơ. Đồng thời  Bưu điện hỗ trợ miễn phí người dân  về các thủ tục hành chính mà dân cần tham gia giải quyết, Đến tại nhà thu gom hồ sơ nếu cá nhân, hay tổ chức đó có nhu cầu, Hỗ trợ và hướng dẫn người dân nộp trực tuyến dịch vụ công mức độ 3./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 690.965
   Online: 70