Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
67 người đã bình chọn

Đoàn liên ngành cấp tỉnh do đồng chí Ngô Đình Long, Phó Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên vừa tổ chức rà soát, đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí NTM tại xã Kim Lộc. Tham dự làm việc cùng đoàn có Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đặng Trần Phong; đoàn công tác chỉ đạo xã và đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn cấp huyện.

Để đảm bảo đánh giá chính xác, khách quan mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, đoàn đã phân công các thành viên phối hợp với cán bộ phụ trách tiêu chí của xã Kim Lộc trực tiếp đi kiểm tra tại các thôn xóm, khu dân cư; các trục đường giao thông, trường học, trạm y tế.

Đoàn kiểm tra thực tế các tiêu chí và hồ sơ các tiêu chí

Sau khi kiểm tra, đoàn đã tiến hành đánh giá. Qua kết quả đánh giá của đoàn liên ngành, về cơ bản, các tiêu chí đều đạt ở mức trên 60% trở lên. Trong đó các tiêu chí Quy hoạch; Nhà ở dân cư; Trường học; Giáo dục và đào tạo; Quốc phòng và An ninh; Lao động có việc làm được đoàn đánh giá đạt vững chắc. Các tiêu chí còn lại cơ bản đạt, cần bổ sung hoàn thiện các tiểu tiêu chí.

Đoàn kiểm tra  hồ sơ tiêu chí Môi trường và ATTP

Trong quá trình đánh giá mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, đối với những tiêu chí chưa đạt, các thành viên đoàn liên ngành cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, những tiểu tiêu chí cần phải khắc phục và hoàn thiện.

Đoàn làm việc tại hội trường

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Đình Long, Phó Chánh văn phòng điều phối Nông thôn mới tỉnh đã biểu dương những kết quả của xã Kim Lộc đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM 7 tháng đầu năm. Tuy nhiên, đánh giá một cách khách quan và toàn diện, những kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và truyền thống văn hóa, cách mạng của địa phương. Đồng chí Phó chánh văn phòng điều phối nông thôn mới cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Ban chỉ đạo, Ban quản lý NTM xã trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Trong đó nhấn mạnh những hạn chế ở vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền; công tác tuyên truyền còn hạn chế, chung chung, chưa cụ thể, sâu sát; các phong trào phát động chưa có chiều sâu; nhận thức, hiểu biết của nhân dân, thậm chí ở một số cán bộ chủ chốt thôn xóm  về mục tiêu, nhiệm vụ NTM vẫn còn hạn chế; phân công nhiệm vụ cho chuyên môn phụ trách các tiêu chí chưa phù hợp, còn chồng chéo. Sau kiểm tra, xã cần phải có những giải pháp khắc phục. Cụ thể: Ban chỉ đạo NTM Kim Lộc phải lập lại khung kế hoạch; trên các nội dung công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ, Ban quản lý, cán bộ chuyên môn phụ trách; hàng tuần, hàng tháng tổ chức giao ban, đánh giá kết quả thực hiện và đề ra nhiệm vụ cho tuần, tháng tiếp theo; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc. Đối với những điểm khó, việc khó, lãnh đạo phải tiên phong đảm nhận phụ trách; coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, quyết tâm phấn đấu đưa Kim Lộc về đích NTM vào năm 2018./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 596.767
   Online: 36