Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
67 người đã bình chọn

V/v gia hạn thời gian chạy thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc

Ngày 16/5/2018, UBND huyện ban hành Thông báo số 220/TB-UBND về việc triển khai phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; Theo đó, thời gian chạy thử nghiệm từ ngày 21/5/2018 đến ngày 31/5/2018. Từ 01/6/2018 sẽ chính thức ngừng hoạt động của hệ thống Văn phòng điện tử IO và chuyển sang sử dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

Tuy nhiên, căn cứ tình hình thực tế và xét đề nghị của một số đơn vị, UBND huyện quyết định gia hạn thời gian chạy thử nghiệm phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc thêm 15 ngày, từ ngày 01/6/2018 đến ngày 15/6/2018. Trong thời gian này, các đơn vị vẫn tiếp tục sử dụng hệ thống IO.

Trong thời gian chạy thử nghiệm, UBND huyện yêu cầu:

1. Các đơn vị, phòng, ban, UBND các xã, thị trấn, cán bộ, công chức, viên chức đã được cung cấp tài khoản phải sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, tại địa chỉ http://hscvcl.hatinh.gov.vn:8083 để tác nghiệp, trao đổi, xử lý thông tin.

Lưu ý: Cùng một lúc chạy cả hai phần mềm trong trao đổi thông tin, đồng thời các văn bản của các xã thị trấn và các phòng ban gửi huyện và tỉnh bắt buộc phải có bản mềm theo địa chỉ Io và HSCV.

2. Từ ngày 16/6/2018, UBND huyện sẽ chấm dựt hoạt động của hệ thống Văn phòng điện từ I-Office (hiện nay đang sử dụng), chuyển sang sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc.

UBND huyện thông báo đến các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn để phối hợp triển khai thực hiện/.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 596.836
    Online: 46