Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
82 người đã bình chọn

Ngày 01/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị rà soát, đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 35, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải, Giám đốc Sở GT-VT tỉnh Lương Phan Kỳ đến dự và chỉ đạo.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về thực trạng và dự báo tính khả thi trong thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội; phân tích về nguyên nhân một số chỉ tiêu không đạt, cả nguyên nhân chủ quan và khách quan, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả ở từng mũi trọng tâm, khâu đột phá, nhất là đối với các nhóm chỉ tiêu về tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế; thu ngân sách; về giá trị đơn vị trên diện tích, thu nhập bình quân đầu người hàng năm; nhóm chỉ tiêu về phát triển du lịch, dịch vụ; về công tác xây dựng Đảng, quốc phòng, an ninh…

Thảo luận dự thảo Nghị quyết về xây dựng huyện đạt chuẩn NTM giai đoạn 2018 -   2020 và những năm tiếp theo, đại đa số các ý kiến đồng tình về chủ trương và khẳng định sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết; góp ý về chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp tổ chức thực hiện, nhằm tranh thủ tối đa mọi nguồn lực, phát huy những tiềm năng, lợi thế của từng vùng trong phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, phấn đấu đến năm 2020, Can Lộc đạt chuẩn huyện NTM.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải phát biểu chỉ đạo 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải khẳng định, quan điểm chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh không điều chỉnh các chỉ tiêu, không tổ chức Đại hội giữa nhiệm kỳ, mà cần phải thống nhất về quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội, đề ra các giải pháp quyết liệt tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, tập trung vào 3 khâu đột phá. Cụ thể, phát triển du lịch, dịch vụ; tích tụ ruộng đất; xây dựng NTM đi vào chiều sâu, tập trung vào các tiêu chí mềm nhưng mang tính bền vững.

Về Nghị quyết xây dựng huyện đạt chuẩn NTM, theo đánh giá của tỉnh, Can Lộc có nhiều khả năng đạt chuẩn NTM vào năm 2020, nhưng có một số tiêu chí cần nhiều nguồn lực như giao thông (32km đường huyện); sân vận động và khu vui chơi giải trí của huyện; chỉnh trang đô thị… huyện cần nghiên cứu, cân đối nguồn lực để  tập trung thực hiện, đảm bảo chắc chắn và bền vững. Nghị quyết cần cụ thể hơn nữa, chi tiết từng nội dung thực hiện.

Kết luận hội nghị, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng Hải và ý kiến phát biểu của các đại biểu, đánh giá cao những kết quả huyện nhà đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng kết luận hội nghị

Sắp tới, các ngành có liên quan phải rà soát tất cả các chỉ tiêu, các địa phương tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội, đề ra các giải pháp có hiệu quả, trong đó chú trọng vào việc đánh giá 3 khâu đột phá. Lãnh đạo, chỉ đạo phát triển các lĩnh vực của đời sống xã hội đi vào chiều sâu, mang tính thực chất, hiệu quả, bền vững.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Như Dũng đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung cho việc phát triển sản xuất, nhân rộng các mô hình trên các lĩnh vực; chuẩn bị tốt cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019; chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tăng cường xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; xử lý dứt điểm các vụ việc, đơn thư khiếu nại tố cáo tồn đọng, kéo dài; chỉ đạ sản xuất vụ Xuân 2019; tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cuối năm; triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XII đảm bảo kế hoạch.

* Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXXV, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, các lĩnh vực kinh tế, xã hội của Can Lộc tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất một số ngành đến cuối năm 2018 ước đạt 5.592 tỷ đồng (tăng 13,9% so với năm 2015). Đến cuối năm 2018, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 36%; CN-TTCN-XD chiếm 42%; dịch vụ chiếm 22%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 35 triệu đồng, tăng 27,3% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị đầu tư xây dựng toàn xã hội năm 2018 đạt 1.506 tỷ đồng (tăng 25,1% so với năm 2017). Thu ngân sách năm 2018 ước đạt 146 tỷ đồng (tăng 28% so với năm 2015).

Giai đoạn 2016 - 2018, toàn huyện đã huy động 990,7 tỷ đồng xây dựng NTM, đô thị văn minh. Đến nay, các xã đạt 369 tiêu chí xây dựng NTM (tăng 104 tiêu chí so với năm 2015), bình quân 17,6 tiêu chí/xã. Huyện cơ bản đạt 05 tiêu chí huyện NTM. Phấn đấu cuối năm 2018 nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 18/21 xã, đạt tỷ lệ 85,7% (chỉ tiêu Đại hội là 75%). 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
    Liên kết website
   Thống kê: 688.745
   Online: 36