Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Can Lộc đăng ký, phát động phong trào thi đua chào mừng lễ kỷ niệm 550 năm huyện Thiên Lộc - Can Lộc

 Thực hiện Thông  báo số 558 TB/HU ngày 15/8/2018 về việc chuẩn bị Kỷ niệm 550 năm truyền thống huyện Thiên Lộc - Can Lộc (1469 - 2019). Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phát động phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2018; kỷ niệm 550 huyện Thiên Lộc - Can Lộc và hướng tới Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo từng đợt sau

1. Đợt 1: Từ ngày 2/9/2018 - 31/12/2018

Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, các trường học và các xã, thị trấn đăng ký, tổ chức phát động phong trào thi đua, triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đặc biệt phong trào thực hiện xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh chào mừng kỷ niệm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Quốc phòng toàn dân 22-12.

2. Đợt 2: Từ ngày 01/01/2019 - 30/6/2019

Phát động phong trào thi đua ngay từ những ngày đầu năm để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị theo kế hoạch năm 2019 đã được phê duyệt để lập thành tích cao nhất chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2019; đặc biệt phát động phong trào thi đua đợt cao điểm trên các lĩnh vực chào mừng ngày kỷ niệm 550 năm ngày thành lập huyện Thiên Lộc - Can Lộc 1469-2019.

Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban, các xã, thị trấn, các Trường học và các Doanh nghiệp đăng ký, tổ chức triển khai xây dựng các công trình chào mừng, các công trình tình nghĩa một cách thiết thực, đạt hiệu quả. Riêng xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng mỗi xã, thị trấn phải xây dựng ít nhất 02 căn.

3. Đợt 3: Từ ngày 01/7/2019- 31/12/2019

Đôn đốc các đơn vị hưởng ứng thi đua rộng rãi các hoạt động  chào mừng lễ kỷ niệm; hoàn thành các công trình và gắn biển chào chào mừng.

Kết thúc từng giai đoạn thi đua, yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tổ chức sơ kết, đánh giá và kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể có đánh giá sơ kết, bình chọn cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào đề nghị Hội đồng thi đua huyện khen thưởng.

Riêng đăng ký nội dung thi đua yêu cầu các cơ quan, phòng, ban, đơn vị, các trường học, UBND các xã, thị trấn có báo cáo gửi về Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện và Hội đồng thi đua khen thưởng huyện (qua phòng Nội vụ, cơ quan Thường trực HĐTĐ khen thưởng) theo từng đợt. Cụ thể:

- Đợt 1: Trước ngày 01/10/2018.

- Đợt 2: Trước ngày 15/01/2019.

- Đợt 3: Trước ngày 15/7/2019.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin liên quan
  Tin đã đăng

    Bình luận


   Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 780.458
    Online: 65