Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

THÔNG TIN TIẾP NHẬN, XỬ LÝ
PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

I. Lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện

Võ Hữu hào , Chủ tịch UBND huyện Số điện thoại : 0912022196

Nguyễn Duy Cường , Phó chủ tịch UBND huyện, Số điện thoại : 0936457589

Bùi Huy Cường , Phó chủ tịch UBND huyện , Số điện thoại : 0915687719

Ngô Đức Thư, chánh văn phòng HĐND &UBND

Số điện thoại:0989543730

Địa chỉ: Thị trấn Nghèn - huyện Can Lộc - tỉnh Hà Tĩnh

Điện thoại: (0239) 841.227; gmail: ubcanloc@hatinh.gov.vn

II. Bộ phận tiếp công dân:

Nguyễn Đại Đồng : Phó chánh văn phòng H ĐND - UBND huyện

số điện thoại: 0934571979

III. Đường dây nóng _ CCHC

Nguyễn Văn Thái : Trưởng phòng Nội Vụ SDT:0904236237

Ngô thị Thu Hoài : chuyên viên số điện thoại; 0936006388


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 874.552
Online: 23