Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa diễn ra vào các ngày từ ngày 10/7/2017 đến 13/7/2017

 Liên kết website
Thống kê: 793.553
Online: 67