Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

Lãnh đạo UBND huyện

Võ Hữu Hào

haovh.cl@hatinh.gov.vn

0912022196

Chủ tịch

Bùi Huy Cường

cuongbh.cl@hatinh.gov.vn

0915687719

Phó Chủ tịchUBND

Nguyễn Duy Cường

cuongnd.cl@hatinh.gov.vn

0987334224

Phó Chủ tịchUBND

Nguyễn Quyết Tiến

tiennq.cl@hatinh.gov.vn

0912575287

Phó Chủ tịch HDND

Nguyễn Thị Thanh Hoài

Hoaint.cl@hatinh.gov.vn

0915915899

Phó Chủ tịch HDND

Ban chuyên trách

Trần Đình Sơn

Sontd.cl@hatinh.gov.vn

0919655072

Chuyên viên

Nguyễn Thị Bé

Bent.cl@hatinh.gov.vn

01238135068

Chuyên viên

 Liên kết website
Thống kê: 874.557
Online: 29