Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CỦA UBMTTQ VÀ CÁC HỘI ĐOÀN THỂ

   

 

 

Họ tên

Mail hà tĩnh

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

ghi chú

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC

Hoàng Đình Trung

 

0919 855 608

Chủ tịch

Trần Thế Nam

 

0915 511 118

Phó Chủ tịch

Nguyễn Duy Đức

 

0936 176 799

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

0168 799 4570

UVTT

Nguyễn Thị Kim Loan

 

085231 6166

Cán bộ

HỘI PHỤ NỮ

Nguyễn Thị Nguyệt

 

0934 463 848

Chủ tịch

Nguyễn Thị Thanh Nga

 

0914 195 889

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Diên

 

0915 707 989

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Yên

 

0914 483 889

Cán bộ

Phạm Thị Kim Đức

 

0914 394 993

Cán bộ

HỘI CỰU CHIẾN BINH

Phạm Tiến Thích

 

0917 456 826

Chủ tịch

Trần Cao Hoàng

 

0916 633 159

Phó Chủ tịch

Nguyễn Văn Duân

 

0912 681 956

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Thùy Dương

 

0918 649 678

Cán bộ HĐ

HỘI NÔNG DÂN

Phan Văn Tiếu

 

0989 895 834

Chủ tịch

Nguyễn Hữu Hải

 

0915 083 522

Phó Chủ tịch

Đường Trọng Hữu

 

0912 984 972

Cán bộ

Nguyễn Thị Duyên

 

0944 560 055

Cán bộ

Bùi Anh Tuấn

 

0903 471 345

Cán bộ

Nguyễn Danh Quyết

 

0833 700 777

Cán bộ HĐ

HUYỆN ĐOÀN

Mai Khắc Sáng

 

0979 896 326

Bí thư

Nguyễn Thị Thủy

 

0915 582 468

Phó Bí thư

Nguyễn Văn Tiến

 

0943 339 313

Phó Bí thư

Pham Thị Thắm

 

0943 275 669

UV BTV

Đặng Thị Hà Trang

 

0911 084 005

UV BCH

HỘI KHUYẾN HỌC  - CỰU GIÁO CHỨC

Trần Văn Bằng

 

0913 250 544

Chủ tịch

Trần Đình Sửu

 

0904 001 227

Phó Chủ tịch

Trần Văn Tính

 

0916 796 586

UV BTV

Trần Thị Vân

 

0973 426 359

UV BCH

HỘI NGƯỜI CAO TUỔI

Trần Sỹ Thành

 

0948 272 257

Chủ tịch

Đào Duy Thông

 

0979 608 710

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Hạnh

 

0917 581 192

Văn phòng

HỘI NGƯỜI MÙ

Trần Thị Hòa

 

0763 135 415

Chủ tịch

Trần Tuệ

 

0702 158 024

Phó Chủ tịch

Hồ Phúc Vĩnh

 

0379 300 977

Thường trực

Nguyễn Thị Hải Lý

 

0834 870 870

Văn phòng

Phan Thị Mai Hương

 

0912 651 123

Văn phòng

HỘI BẢO TRỢ NẠN NHÂN CHẤT ĐỘC DA CAM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, TRẺ MỒ CÔI

Trần Quốc Vinh

 

0912 411 446

Chủ tịch

Đoàn Thị Huệ

 

0915 901 706

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thị Tiến

 

0947 736 960

Văn phòng

 Liên kết website
Thống kê: 781.354
Online: 83