Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

Sử sách từng ghi, xưa Can Lộc thuộc huyện Hàm Hoan, quận Cửu Chân về sau lần lượt đổi là huyện Phù Lĩnh (năm 271), huyện Việt Thường (năm 679), huyện Phỉ Lộc (năm 1010). Cách đây 540 năm, vào năm Quang Thuận thứ mười (1469), vua Lê Thánh Tông ban đạo sắc đổi tên huyện thành Thiên Lộc và đến 1862 triều Nguyễn, đời vua Tự Đức do kiêng húy lại đổi thành Can Lộc.

Nhìn xa, nếu xét từ gốc thì huyện có lịch sử gần hai nghìn năm kể từ ngày thành lập, với nhiều tên gọi khác nhau nhưng về cơ bản là trùng với vùng địa lý "đầu Mênh- cuối Sót", bao gồm cả thị xã Hồng Lĩnh và toàn bộ huyện Lộc Hà ngày nay. Nhiều đời nay, người dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) kế tiếp nhau vượt qua thiên tai, địch họa, lao động sáng tạo để xây dựng quê hương. Những xóm làng trù mật, những cánh đồng thẳng cánh cò bay, những con đường, con đê, nhà cửa, đền chùa, xóm mạc... mỗi tấc đất đã thấm đẫm công sức của nhiều thế hệ cha ông, nhiều đời bền bỉ, cùng nhau dệt nên truyền thống vẻ vang. Nhân dân Can Lộc từ ngày có Đảng lãnh đạo, một lòng tin tưởng và đi theo Đảng, vượt qua muôn vàn hy sinh gian khổ, nỗ lực phấn đấu cùng toàn dân đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân Can Lộc đã đứng dậy góp phần làm nên cao trào Xô-viết Nghệ Tĩnh, là huyện giành chính quyền sớm nhất trong Cách mạng Tháng Tám ở Hà Tĩnh. Lịch sử ghi nhận, nhân dân Can Lộc đã đóng góp sức người, sức của trong các cuộc kháng chiến giữ nước vĩ đại, nhất là trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Đặc biệt, trong thời kỳ đổi mới, đảng bộ và nhân dân Can Lộc đã kiên trì phấn đấu, giành nhiều thành tựu xuất sắc.

Là huyện thuần nông, Can Lộc đã tập trung chuyển mạnh cơ cấu kinh tế nhất là trong sản xuất nông nghiệp. Tích cực mở mang các ngành nghề, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, gắn với từng bước phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ, du lịch. Nhờ vậy, từ một huyện vốn còn nhiều hộ nghèo, hộ thiếu đói, nhờ làm tốt thủy lợi, đổi mới giống cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nông nghiệp liên tục được mùa, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, bộ mặt nông thôn Can Lộc nhiều khởi sắc. Can Lộc là huyện tiêu biểu, dẫn đầu trong các phong trào xóa nhà tranh tre dột nát, ngói hóa nhà ở cho nhân dân. Đặc biệt gần đây là phong trào chuyển đổi ruộng đất, mở đường cho bước phát triển mới của nông nghiệp và nông thôn. Tính đến cuối 2008, tổng giá trị sản xuất toàn huyện đạt 1.740 tỷ đồng, bình quân đầu người đạt hơn 12 triệu đồng. Tỷ lệ cơ cấu kinh tế giữa nông nghiệp, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ lần lượt là: 46,24%, 23,18% và 30,58%. Số hộ nghèo chỉ còn 13%, số hộ khá, hộ giàu tăng lên rõ rệt. Toàn huyện đã làm mới 560 km đường nhựa, đường bê-tông, xây dựng 17 trụ sở cao tầng, 53 trường đạt chuẩn và 18 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, các công trình phúc lợi từng bước hoàn thiện. Y tế, giáo dục, các mặt văn hóa xã hội trên địa bàn được chăm lo. An ninh quốc phòng được giữ vững. Hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh. Vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng được tăng cường, hoạt động của chính quyền các cấp ngày càng có hiệu quả, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, hội quần chúng không ngừng được củng cố. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Liên tục nhiều năm Đảng bộ huyện đạt danh hiệu "trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu. Những thành tựu nổi bật đó đã tạo nên diện mạo Can Lộc đổi mới hôm nay, trong đó có cả sự kết tinh các giá trị lịch sử văn hóa qua 540 năm.

Nhiều năm nay, Can Lộc đang dồn sức cùng cả tỉnh nỗ lực phấn đấu vượt lên chính mình để sớm vươn lên trở thành tỉnh công nghiệp- dịch vụ phát triển. Để đạt được mục tiêu đó, đảng bộ, các cấp chính quyền đang có nhiều giải pháp, cách làm sáng tạo. Nhân dân toàn huyện đang tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, huyện coi trọng chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp. Cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân toàn huyện đã và đang áp dụng hàng loạt giải pháp là đẩy nhanh quá trình tích tụ ruộng đất, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ kỹ thuật, sản xuất nông sản hàng hóa, khuyến khích cơ giới hóa sâu rộng. Từng bước thoát khỏi tình trạng sản xuất manh mún nhỏ lẻ, nhiều địa phương đang dồn sức tăng năng suất và giá trị thu nhập, xây dựng các trang trại, tổ hợp tác... Toàn huyện tập trung khai thác mọi tiềm năng lợi thế để thu hút đầu tư vào địa bàn xây dựng các nhà máy, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, mở rộng thương mại và dịch vụ, du lịch. Huyện ủy, UBND huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển một bộ phận lớn nông dân sang làm công nghiệp, ngành nghề khác và xuất khẩu lao động để tăng nhanh nguồn thu nhập. Đồng thời, sớm hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật như điện, đường, trường, trạm, thủy lợi gắn với xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy cùng chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp chăm lo phát triển y tế, giáo dục xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, nhất là đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, lấy đó làm động lực chính cho sự đi lên của huyện cả trước mắt và lâu dài. Huyện tập trung bảo đảm giữ vững ổn định chính trị, làm tốt công tác an ninh trật tự ở các xã, ở từng thôn xóm, hạn chế trọng án, tai nạn giao thông và các loại tệ nạn xã hội, tạo môi trường thuận lợi nhất cho phát triển kinh tế - xã hội.

Vấn đề có ý nghĩa quyết định được cấp ủy đảng coi trọng, dồn sức thực hiện là tiếp tục xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh về mọi mặt, làm hạt nhân lãnh đạo, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, xây dựng Can Lộc giàu đẹp và văn minh, xứng đáng với truyền thống tốt đẹp của quê hương. Thạc sĩ Bùi Đức Hạnh

 Liên kết website
Thống kê: 874.874
Online: 33