Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Phòng Nội Vụ

 

 

 

Phan Đại Nghĩa

nghiapd.cl@hatinh.gov.vn

0912135575

Phó phòng

Nguyễn Văn Thái

thainv.cl@hatinh.gov.vn

0904236237

Q trưởng phòng

Nguyễn Thị Hoa

hoant.cl@hatinh.gov.vn

0945014546

Chuyên viên

Ngô Thị Thu Hoài

hoaintt.cl@hatinh.gov.vn

0936006388

Chuyên viên

Bùi Thị Thắm

thambt.vl@hatinh.gov.vn

0948281479

Chuyên viên

Nguyễn Thị Phấn

phannt.cl@hatinh.gov.vn

0918469452

Chuyên viên

Phòng TC-KH

 

 

 

Hoàng Bá Anh

anhhb.cl@hatinh.gov.vn

0917877779

Trưởng phòng

Trần Trung Phước

phuoctt.cl@hatinh.gov.vn

0903953007

Phó phòng

Bùi Chiến Thắng

thangbc.cl@hatinh.gov.vn

0912174559

Phó phòng

Ng: Thị Kim Phương

phuongntk.cl@hatinh.gov.vn

0903211007

Chuyên viên

Bùi Thị Thủy

thuybt.cl@hatinh.gov.vn

0902167499

Chuyên viên

Nguyễn Anh Tuấn

tuannt.cl@hatinh.gov.vn

0947164164

Chuyên viên

Trần Thị Minh Hằng

hangttm.cl@hatinh.gov.vn

0944058519

Chuyên viên

Võ Thị Bích Diện

dienvtb.cl@hatinh.gov.vn

0936494759

Chuyên viên

Lê Thị Hoa Quyền

quyenlth.cl@hatinh.gov.vn

0936283992

Chuyên viên

Phòng LĐTB&XH

 

 

 

Võ Xuân Phong

phongvx.cl@hatinh.gov.vn

0904527575

Trưởng phòng

Ng:Thị Quỳnh Nga

ngantq.cl@hatinh.gov.vn

0983851118

Chuyên viên

Trần Thị Thanh Minh

minhttt.cl@hatinh.gov.vn

0977058974

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hương

huongnt.cl@hatinh.gov.vn

0988668788

Chuyên viên

Ngô Thị Cẩm Tú

tuntc.cl@hatinh.gov.vn

0931118559

Chuyên viên

Bùi Quang Đạt

datbq.cl@hatinh.gov.vn

0976974805

Chuyên viên

Phòng Thanh tra

 

 

 

Nguyễn Quang Huy

huynq.cl@hatinh.gov.vn

0913315789

Chánh thanh tra

Trần viết Tân

tantv.cl@hatinh.gov.vn

0936403556

Phó chánh

Nguyễn Huy Công

congnh.cl@hatinh.gov.vn

0914242288

Chuyên viên

Phòng NN&PTNT

 

 

 

Phan Văn Cường

cuongpv.cl@hatinh.gov.vn

0912136264

Trưởng phòng

Nguyễn Nghĩa

nghian.cl@hatinh.gov.vn

0914377298

Phó phòng

Phan Thị Hương

huongpt.cl@hatinh.gov.vn

0979994754

Chuyên viên

Trần Quang Đạo

daotq.cl@hatinh.gov.vn

093303980

Chuyên viên

Hoàng Xuân Hải

haihx.cl@hatinh.gov.vn

0936174477

Chuyên viên

Phan Văn Thắng

Thangpv.cl@hatinh.gov.vn

0947005103

Chuyên viên

Phan Anh Đức

ducpa.cl@hatinh.gov.vn

0905968598

Phó phòng

Đặng Thành Mỹ

mydt.cl@hatinh.gov.vn

0915912234

Chuyên viên

Lê Thị Diễm Oanh

oanhltd.cl@hatinh.gov.vn

0989338400

Chuyên viên

Nguyễn Thị Minh Thủy

Thuyntm.cl@hatinh.gov.vn

0915447686

Chuyên viên

Văn Phòng NTM

Lê  Xuân Đức

Duclx.cl@hatinh.gov.vn

0983334124

Chánh văn phòng

Trần Sỹ Dũng

Dungts.cl@hatinh.gov.vn

0913735764

Chuyên viên

Nguyễn Anh Quỳnh

quynhna.cl@hatinh.gov.vn

0986115169

Chuyên viên

Nguyễn Văn Quyền

quyennv.cl@hatinh.gov.vn

01683819605

Chuyên viên

Bùi Đức Công

Congbd.cl@hatinh.gov.vn

0932376066

Chuyên viên

Phòng TN-MT

 

 

 

Trần Đình Việt

Viettd.cl@hatinh.gov.vn

0902251225

Trưởng phòng

Trần Thị Hương

huongtt.cl@hatinh.gov.vn

0934589043

Chuyên viên

Nguyễn Ngọc Lân

lannn.cl@hatinh.gov.vn

0942960258

Chuyên viên

Lê Thị Nga

ngalt.cl@hatinh.gov.vn

0944869440

Chuyên viên

Nguyễn Quang Tú

tunq.cl@hatinh.gov.vn

0904483800

Chuyên viên

Lê Thị Tuyết

Tuyetlt.cl@hatinh.gov.vn

0942761348

Chuyên viên

Văn Phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

Nguyễn Thị Duyên

duyennt.cl@hatinh.gov.vn

0979971257

Chuyên viên

Lê Hồng Sâm

samlh.cl@hatinh.gov.vn

0914633118

Chuyên viên

Nguyễn Đình Sơn

sonnd.cl@hatinh.gov.vn

0915082729

Giám đốc

Nguyễn Trọng Dân

Dannt.cl@hatinh.gov.vn

0916934916

Chuyên viên

Văn phòngHĐND-UBND

 

 

 

Ngô Đức Thư

thund.cl@hatinh.gov.vn

0989543730

Chánh văn phòng

Trịnh Tuấn Anh

Anhtt.cl@hatinh.gov.vn

0919485989

Chuyên viên

Trần Sỹ Lương

luongts.cl@hatinh.gov.vn

0936207368

Phó chánh

Nguyễn Đại Đồng

dongnd.cl@hatinh.gov.vn

0934571979

Phó chánh

Nguyễn Thị Hải Yến

yennth.cl@hatinh.gov.vn

0979759130

Chuyên viên

Từ Thị Hảo

haott.cl@hatinh.gov.vn

0904916924

Chuyên viên

Đường Thị Ngọc Diệp

diepdthn.cl@hatinh.gov.vn

0968745808

Chuyên viên

Phan Thị Ngọc Hà

happtn.cl@hatinh.gov.vn

0976472742

Chuyên viên

Hoàng Thị Hạnh

hanhht.cl@hatinh.gov.vn

0963715476

Chuyên viên

Nguyễn Khắc Thìn

Thìnnk.cl@hatinh.gov.vn

0936027234

Chuyên viên

Trần Thị Tình

Tinhtt.cl@hatinh.gov.vn

 

 

Phòng KT-HT

 

 

 

Trần Trọng Tài

taitt.cl@hatinh.gov.vn

0912156568

Phó phòng

 Trần Văn Đại

daitv.cl@hatinh.gov.vn

0902117345

Phó phòng

Ngô Xuân Hải

hainx.cl@hatinh.gov.vn

0911516225

 

Trưởng phòng

Trần Sỹ Hùng

hungts.cl@hatinh.gov.vn

0904149725

Chuyên viên

Trần Sỹ Hải

haits.cl@hatinh.gov.vn

0912110769

Chuyên viên

Bùi Huy Thọ

thobh.cl@hatinh.gov.vn

0904968559

Chuyên viên

Nguyễn Đình Cường

Cuongnd1.cl@hatinh.gov.vn

01273131888

Chuyên viên

Trần Thị Anh

Anhtt1.cl@hatinh.gov.vn

0916799857

Chuyênvieen

Trần Đình Phú

Phutd.cl@hatinh.gov.vn

0982823211

Chuyên viên

Phòng Giáo dục

 

 

 

Nguyễn Thị Hường

Huongnt1.cl@hatinh.gov.vn

0912285877

Phó phòng

Nguyễn Văn Tuệ

tuenv.cl@hatinh.gov.vn

0912921173

Chuyên viên

Trần Thị Lan Anh

anhttl.cl@hatinh.gov.vn

0916870589

Chuyên viên

Hoàng Thị Thu Hà

hahtt.cl@hatinh.gov.vn

0946037199

Chuyên viên

Phan Thị Hải Ánh

Anhpth.cl@hatinh.gov.vn

0919855030

Chuyên viên

Bùi Kim Sơn

Sonbk.cl@hatinh.gov.vn

0915083119

Chuyên viên

Trần Anh  Tuấn

Tuanta.cl@hatinh.gov.vn

0915924319

Chuyên viên

Trương Văn Thanh

Thanhtv.cl@hatinh.gov.vn

0917335823

Chuyên viên

Nguyễn Quang Tuấn

Tuannq.cl@hatinh.gov.vn

0912294995

Chuyên viên

Phạm Quốc Đạt

Datpq.cl@hatinh.gov.vn

0913455698

Phó phòng

Phòng Tư Pháp

 

 

 

Ng: Thị Thu Hiền

hienntt.cl@hatinh.gov.vn

0932228499

Trưởng phòng

Nguyễn Viết Nghĩa

nghianv.cl@hatinh.gov.vn

0936359579

Phó phòng

Nguyễn Thị Thuận

thuannt.cl@hatinh.gov.vn

0934598760

Chuyên viên

Phòng Văn hóa-TT-TT

 

 

 

Trần Đình Hùng

hungtd.cl@hatinh.gov.vn

0904236209

Trưởng phòng

 Trần Thị Thu Hà

hattt.cl@hatinh.gov.vn

0919845863

Phó phòng

Đặng Đình Thắng

thangdd.cl@hatinh.gov.vn

0913294297

Chuyên viên

Hà Thị Thơm

thomht.cl@hatinh.gov.vn

0989164608

Chuyên viên

Phòng Y tế

 

 

 

Nguyễn Văn Lam

lamnv.cl@hatinh.gov.vn

0919855411

Q trưởng phòng

         

 

 Liên kết website
Thống kê: 781.348
Online: 75