Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

Tổng quy mô dân số là: 126.199 người theo đặc điểm tự nhiên và xã hội phân bố như sau:

- Thành thị và nông thôn: Vùng thành thị gồm thị trấn Nghèn với dân số: 12.734 người, vùng nông thôn bao gồm 22 xã còn lại với dân số 113.465 người,

- Đồng bằng và miền núi: Địa bàn huyện Can Lộc có 9 xã thuộc vùng núi thấp với tổng dân số: 52.245 người, vùng đồng bằng còn lại gồm 14 xã với tổng số dân: 73.954 người,

- Phân theo các xã có giáo dân và các xã người lương(không có giáo dân): Địa bàn huyện Can Lộc có 10/23 xã có giáo dân sinh sống, các xã còn lại có tổng số dân là 65.566 người.

 Liên kết website
Thống kê: 780.450
Online: 58