Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

HUYỆN ỦY CAN LỘC

 

   

 

 

Họ tên

Mail hà tĩnh

@hatinh.gov.vn

Số điện thoại

Ghi chú

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

Nguyễn Như Dũng

nguyennhudung.hucl@hatinh.dcs.vn

0912 586 494

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

Đặng Trần Phong

dangtranphong.hucl@hatinh.dcs.vn

0904 040 569

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

Võ Hữu Hào

vohuhao.hucl@hatinh.dcs.vn

0912 022 196

Phó Bí thư Huyện ủy, Chỉ tịch UBND huyện

BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

Nguyễn Tiến Dũng

nguyentiendung.hucl@hatinh.dcs.vn

0913 062 886

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, kiêm Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

Võ Quang Đạt

voquangdat.hucl@hatinh.dcs.vn

0982 192 552

Chuyên viên

Lê Tú Anh

letuanh.hucl@hatinh.dcs.vn

0979 744 026

Chuyên viên

Mai Ngọc Châu

maingocchau.hucl@hatinh.dcs.vn

0945 505 687

Chuyên viên

Trần Văn Kháng

tranvankhang.hucl@hatinh.dcs.vn

0948 131 460

Chuyên viên

BAN TỔ CHỨC HUYỆN ỦY

Bantochuc.cl@hatinh.dcs.vn

Bùi Văn Sơn

buivanson.hucl@hatinh.dcs.vn

0912 525 713

Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Trần Văn Nuôi

tranvannuoi.hucl@hatinh.dcs.vn

0915 915 899

Huyện ủy viên, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy

Ngô Nhật Linh

ngonhatlinh.hucl@hatinh.dcs.vn

 

Chuyên viên

Trần Sỹ Hải

transihai.hucl@hatinh.dcs.vn

 

Chuyên viên

Trần Nguyễn Hùng

Trannguyenhung.hucl@hatinh.dcs.vn

0914 543 798

Chuyên viên

Nguyễn Thị Hằng

Nguyenthihang.hucl@hatinh.dcs.vn

0917 368 899

Chuyên viên

BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

Bandanvan.cl@hatinh.gov.vn

Bùi Thị Kiều Nhi

Buithikieunhi.hucl@hatinh.dcs.vn

0919 363 569

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận

Võ Thị Tình

vothitinh.hucl@hatinh.dcs.vn

01234 848 8406

Chuyên viên

Nguyễn Thị Thu Hà

nguyenthithuha.hucl@hatinh.dcs.vn

0948 375 119

Chuyên viên

ỦY BAN KIỂM TRA HUYỆN ỦY

Uybankiemtra.hucl@hatinh.gov.vn

Điện thoại: 0393 841 659

Đào Xuân Tùng

daoxuantung.hucl@hatinh.dcs.vn

 

Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Huyện ủy

Ngô Thị Lan

ngothilan.hucl@hatinh.dcs.vn

0936 147 378

Huyện Ủy viên, Phó Chủ nhiệm

Đặng Viết Tiến

dangviettien.hucl@hatinh.dcs.vn

0917 387 938

Phó Chủ nhiệm

Lương Hữu Hoàng

luonghuuhoang.hucl@hatinh.dcs.vn

0943 096 928

Ủy viên

Bùi Phi Long

buiphilong.hucl@hatinh.dcs.vn

0949 451 789

Ủy viên

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Huyenuy.cl@gmail.com

Số điện thoại: 0393. 841. 224

Đặng Văn Kỳ

dangvanky.hucl@hatinh.dcs.vn

0904 410 678

Huyện Ủy viên, Chánh Văn Phòng

Bùi Nguyễn Hà

buinguyenha.hucl@hatinh.dcs.vn

0918 482 268

Phó Chánh Văn Phòng

Trịnh Ngọc Trường

trinhngoctruong.hucl@hatinh.dcs.vn

0915 077 411

Phó Chánh Văn Phòn

Nguyễn Thị Hòa

nguyenthihoa.hucl@hatinh.dcs.vn

0943 400 567

Văn thư

Đỗ Thị Duyên

dothiduyen.hucl@hatinh.dcs.vn

0913 637 758

Chuyên viên

Nguyễn Thị Nguyệt

nguyenthinguyet.hucl@hatinh.dcs.vn

0914 640 783

 

Võ Thị Cẩm Hoa

vothicamhoa.hucl@hatinh.dcs.vn

0918 491 289

 

         

 

 Liên kết website
Thống kê: 874.584
Online: 56