Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

1. Chủ tịch hội đồng nhân dân huyện
- Đặng Trần Phong

Điện thoại: 0904221754

Gmail: phongdt.cl@hatinh.gov.vn 

2. Phó chủ tịch HĐND huyện phụ trách Ban kinh tế - Xã hội 

- Nguyễn Quyết Tiến

Điện thoại: 0912575287

Gmail: nguyenquyettien.cl@gmail.com 

3. Phó chủ tịch HĐND huyện phụ trách Ban Pháp chế

- Nguyễn Thị Thanh Hoài 

- Điện thoại : 0915915899

- Gmail: nguyenthanhhoai.cl@hatinh.dcs.vn 

4. Trưởng ban Kinh tế - xã hội 

Nguyễn Tiến dũng 

Điện thoại: 0913062886

Gmail: nguyentiendung.cl@hatinh.dcs.vn 

5. Phó ban Kinh tế - xã hội - chuyên trách HĐND huyện 

- Nguyễn Thị Bé 

- Điện thoại: 0934597327

- Gmail: bent.cl@hatinh.gov.vn 

 6. Trưởng ban Pháp chế 

- Trần Đình Sơn 

- Điện thoại : 0919655072

- Gmail: sontd.cl@hatinh.gov.vn 

7. Phó Ban pháp chế

- Ngô Thị Lan 

- Điện thoại: 0936147378

- Gmail: ngothilan.cl@hatinh.dcs.vn 

 Liên kết website
Thống kê: 781.355
Online: 84