Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
57 người đã bình chọn

TT Tên dự án Tổng mức đầu tư KLHT đến 28/02/2019 Lũy kế vốn bố trí đến 28/02/2019 Số vốn còn thiếu so với KLHT Số vốn còn thiếu so với TMĐT Ghi chú
A Các dự án đang triển khai thực hiện 143.476 47.688 62.500 4.271 80.976  
I Các dự án do tỉnh quyết định đầu tư 101.161 31.667 47.500 250 53.661  
1 Cầu Cơn Khế, cầu Kênh; khắc phục sửa chữa đoạn đường từ cầu chợ Nhe đến xã Song Lộc thuộc Huyện lộc HL09, huyện Can Lộc  14.988 6.250 6.000 250 8.988  
2 Kênh tiêu úng phía Nam thị Trấn Nghèn 20.563 9.507 11.000   9.563  
3 Đường giao thông liên xã Song Lộc- Kim Lộc 10.789 4.670 5.500   5.289  
4 Đường giao thông vào thôn Tân Bình xã Gia Hanh 11.930 5.120 6.000   5.930  
5 Dự án Cầu Thó xã Thanh Lộc 18.900 4.560 9.000   9.900  
6 Đường vào khu trang trại chăn nuôi tập trung phát triển kinh tế mới thôn Hồng Tiên, Sơn Bình xã Thượng Lộc 23.991 1.560 10.000   13.991  
7 Nâng cấp trại cá giống Tiến Lộc, huyện Can Lộc 4.000   3.600      
8 Cầu chợ Mới và khắc phục sữa chữa đoạn đường từ cầu chợ Mới đến cuối thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc 6.500   2.000      
9 Sữa chữa, nâng cấp đập Bà Nái 89.500   8.000      
10 Cầu Hồng Thái xã Vượng Lộc 28.000   7.000      
II Các dự án do huyện quyết định đầu tư 42.315 16.021 15.000 4.021 27.315  
1 Đường trung tâm thị trấn Nghèn, đoạn từ QL1A giao với đường Xuân Diệu 14.946 8.259 6.000 2.259 8.946  
2 Cải tạo, nâng cấp khu DTLS Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngã ba Nghèn 6.470   3.000   3.470  
3 Cải tạo, sữa chữa trung tâm
 chính trị huyện Can Lộc
1.190 1.050 1.000 50 190  
4 Đường giao thông liên thôn
 xã Xuân Lộc
9.201 2.647 2.000 647 7.201  
5 Đường phòng chống cháy rừng kết hợp phát triển du lịch Cửa Thờ - Trại Tiểu 7.971 2.315 2.000 315 5.971  
6 Hệ thống kênh tưới tiêu xã Kim Lộc, huyện Can Lộc 2.537 1.750 1.000 750 1.537  
7 Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện 13.026   6.000      
8 Sân vận động huyện Can Lộc 34.636   10.000      
9 Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Thuần Thiện 5.700   5.000      
10 Đường GTNT xã Song Lộc, huyện Can Lộc 8.869   5.000      
11 Cải tạo cây xanh khu tưởng niệm Nhà thơ Xuân Diệu, công viên Tuy Phước và hệ thống cây xanh tại trung tâm thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc 9.600   8.000      
12 Đường GTNT xã Phú Lộc, huyện Can Lộc 14.900   3.000      
 Liên kết website
Thống kê: 277.405
Online: 52