TT Tên dự án Tổng mức đầu tư KLHT đến 28/02/2019 Lũy kế vốn bố trí đến 28/02/2019 Số vốn còn thiếu so với KLHT Số vốn còn thiếu so với TMĐT Ghi chú
A Các dự án đang triển khai thực hiện 143.476 47.688 62.500 4.271 80.976  
I Các dự án do tỉnh quyết định đầu tư 101.161 31.667 47.500 250 53.661  
1 Cầu Cơn Khế, cầu Kênh; khắc phục sửa chữa đoạn đường từ cầu chợ Nhe đến xã Song Lộc thuộc Huyện lộc HL09, huyện Can Lộc  14.988 6.250 6.000 250 8.988  
2 Kênh tiêu úng phía Nam thị Trấn Nghèn 20.563 9.507 11.000   9.563  
3 Đường giao thông liên xã Song Lộc- Kim Lộc 10.789 4.670 5.500   5.289  
4 Đường giao thông vào thôn Tân Bình xã Gia Hanh 11.930 5.120 6.000   5.930  
5 Dự án Cầu Thó xã Thanh Lộc 18.900 4.560 9.000   9.900  
6 Đường vào khu trang trại chăn nuôi tập trung phát triển kinh tế mới thôn Hồng Tiên, Sơn Bình xã Thượng Lộc 23.991 1.560 10.000   13.991  
7 Nâng cấp trại cá giống Tiến Lộc, huyện Can Lộc 4.000   3.600      
8 Cầu chợ Mới và khắc phục sữa chữa đoạn đường từ cầu chợ Mới đến cuối thôn Đông Nam, xã Thiên Lộc 6.500   2.000      
9 Sữa chữa, nâng cấp đập Bà Nái 89.500   8.000      
10 Cầu Hồng Thái xã Vượng Lộc 28.000   7.000      
II Các dự án do huyện quyết định đầu tư 42.315 16.021 15.000 4.021 27.315  
1 Đường trung tâm thị trấn Nghèn, đoạn từ QL1A giao với đường Xuân Diệu 14.946 8.259 6.000 2.259 8.946  
2 Cải tạo, nâng cấp khu DTLS Xô Viết Nghệ Tĩnh Ngã ba Nghèn 6.470   3.000   3.470  
3 Cải tạo, sữa chữa trung tâm
 chính trị huyện Can Lộc
1.190 1.050 1.000 50 190  
4 Đường giao thông liên thôn
 xã Xuân Lộc
9.201 2.647 2.000 647 7.201  
5 Đường phòng chống cháy rừng kết hợp phát triển du lịch Cửa Thờ - Trại Tiểu 7.971 2.315 2.000 315 5.971  
6 Hệ thống kênh tưới tiêu xã Kim Lộc, huyện Can Lộc 2.537 1.750 1.000 750 1.537  
7 Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện 13.026   6.000      
8 Sân vận động huyện Can Lộc 34.636   10.000      
9 Nhà học 2 tầng 8 phòng Trường Tiểu học Thuần Thiện 5.700   5.000      
10 Đường GTNT xã Song Lộc, huyện Can Lộc 8.869   5.000      
11 Cải tạo cây xanh khu tưởng niệm Nhà thơ Xuân Diệu, công viên Tuy Phước và hệ thống cây xanh tại trung tâm thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc 9.600   8.000      
12 Đường GTNT xã Phú Lộc, huyện Can Lộc 14.900   3.000      

CÁC DỰ ÁN NĂM 2021

STT Danh mục dự án Địa điểm XD Quyết định đầu tư
Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành Cơ quan quyết định đầu tư  TMĐT  
 Tổng số (tất cả các nguồn vốn) 
  TỐNG SỐ        
I DỰ ÁN DO TỈNH QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ        
2 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 20/9/2021                 211,957
1 Nâng cấp, mở rộng đường trục chính xã Thuần Thiện   xã Thuần Thiện   2589; 05/8/2019  UBND tỉnh              36,000
2 Đường giao thông trục chính kết nối cụm công nghiệp Yên Huy xã Khánh Vĩnh Yên  xã Khánh Vĩnh Yên  3326; 02/10/2020 UBND tỉnh        18,000
3 Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thuỷ lợi Bà nái huyện Can Lộc    754; 29/3/2016 UBND tỉnh              89,500
4 Nâng cấp đê tả nghèn đoạn từ K0+00 đến K4+064,17  Thị trấn Nghèn   3951; 30/06/2011  UBND tỉnh              58,592
5 Cầu Trọt xã Thượng Lộc  xã Thượng Lộc   2244; 04/6/2021  UBND tỉnh                6,065
6 Xử lý sạt lỡ bờ sông đập đình xã Trung Lộc  xã trung Lộc   2078; 14/5/2021  UBND tỉnh                3,800
7 Nâng cấp, mở rộng đường Thiên - An xã Thiên Lộc      
II DỰ ÁN DO HUYỆN QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ        
1 Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau 20/9/2021                104,119
1 Nâng cấp tuyến đường ĐT548 đi chùa hương tích  xã Thiên Lộc  2160; 25/6/2021 UBND huyện              10,764
2 Đường giao thông nông thôn xã Phú Lộc  xã Phú Lộc   3048; 30/10/2019  UBND huyện              14,989
3 Đường giao thông nông thôn xã mỹ Lộc  xã Mỹ Lộc   1806; 26/5/2021  UBND huyện              13,100
4 Nâng cấp, mở rộng đường trục chính từ thôn Phong Sơn đến Cụm công nghiệp Yên Huy, xã Khánh Vĩnh Yên, huyện Can Lộc Xã Khánh Vĩnh Yên 2439; 22/7/2021 UBND huyện                3,900
5 Nâng cấp, sửa chữa vỉa hè QL 1A đoạn qua thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc  thị trấn Nghèn   4299; 16/12/2020  UBND huyện              14,990
6 Khu thể thao, sân vận động huyện Can Lộc  thị trấn Nghèn  1841; 24/7/2019 UBND huyện         34,636
7 Cầu Làng xã Khánh Vĩnh Yên Xã Khánh Vĩnh Yên 430; 04/20/2021 UBND huyện                3,500
8 Đường giao thông liên xã Trung Lộc - Khánh Vĩnh Yên xã Trung Lộc 1018; 02/4/2021 UBND huyện                3,499
9 Cải tạo, nâng cấp hệ thống cây xanh cơ quan Huyện uỷ, UBND huyện khuôn viên nhà văn hoá Xuân Diệu và chăm sóc – duy trì cây xanh trên địa bàn thị trấn Nghèn huyện Can Lộc thị trấn Nghèn 2539; 28/9/2020 UBND huyện 3,963
10 Sửa chữa hội trường UBND huyện Can Lộc thị trấn Nghèn 952; 10/5/2020 UBND huyện 778
 Liên kết website
Thống kê: 1.343.431
Online: 84