Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

 
UBND HUYỆN CAN LỘC
       
STT Danh mục dự án Lĩnh vực Địa điểm xây dựng Thời gian khởi công - hoàn thành Quyết định đầu tư Tình trạng
Số Quyết định, ngày, tháng, năm, ban hành Tổng số (tất cả các nguồn vốn)
A B 1 2 3 4 5 6
1 Sửa chữa nhà làm việc Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ CTVN huyện Can Lộc Dân dụng và công nghiệp xã Thiên Lộc 3/2018-7/2018 Số 1814; 19/9/2017 1.079 Đã thực hiện
2 Đường giao thông liên xã Vĩnh Thượng Giao thông xã Vĩnh Lộc, Thượng Lộc 2016-2017 2351; 19/10/2016 10.517 Đã thực hiện
3 Hạ tầng khu trung tâm văn hóa - thể thao xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc văn hóa xã Đồng Lộc 01/2018-10/2018 2087; 12/9/2017 6.791 Đã thực hiện
4 Sửa chữa nhà làm việc UBND huyện Dân dụng và công nghiệp Thị trấn Nghèn 3/2018-5/2018 1854; 22/9/2017 1.031 Đã thực hiện
5 Hội trường UBND xã Kim Lộc, huyện Can Lộc Dân dụng và công nghiệp xã Kim Lộc 12/2017-10/2018 716; 29/3/2016 4.849 Đã thực hiện
6 Trạm y tế xã Phú Lộc Y tế xã Phú Lộc 6/2018-12/2018 510; 27/3/2018 2.998 Đang thực hiện
7 Cải tạo, nâng cấp chợ Vy xã Kim Lộc, huyện Can Lộc XDCB xã Kim Lộc 4/2018-10/2018 50; 18/9/2017 1.254 Đã thực hiện
8 Đường GTNT liên xã Quang Lộc-Sơn Lộc Giao thông xã Quang Lộc, Sơn Lộc 6/2018-12/2018 2115; 20/10/2017 4.721 Đang thực hiện
9 Nhà học 03 tầng 18 phòng Trường THCS Nguyễn Tất Thành Giáo dục Thị trấn Nghèn 11/2017-9/2018 1798; 19/9/2017 10.017 Đã thực hiện
10 Trường Mầm non xã Thuần Thiện Giáo dục xã Thuần Thiện 11/2017-9/2018 1241; 25/7/2017 6.118 Đã thực hiện
 Liên kết website
Thống kê: 744.979
Online: 9