Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
105 người đã bình chọn

  1. Hội chử thập đỏ

     

    Vương Thị Hồng

    Hongvh.cl@hatinh.gov.vn

    0945881889

    Chuyên viên

     

    Lương Hữu Lần

    Lanlh.cl@hatinh.gov.vn

    0384628797

    Chủ tịch hội

     

    Trần Thị Thủy

    Thuytt.cl@hatinh.gov.vn

    0988348507

    Chuyên viên

     

    Phạm Đức hướng

    Huongpd.cl@hatinh.gov.vn

    0903432344

    Chuyên viên

     

    Chi cục thống kê

     

    Nguyễn Thị Hạnh

    Hanhnt.cl@hatinh.gov.vn

    0904622889

    Trưởng chi cục

     

    Trịnh Quang Thức

    Thuctq.cl@hatinh.gov.vn

    0967340777

    Phó cục trưởng

     

    Bùi Thị Thúy

    Thuybt.cl@hatinh.gov.vn

    01682141672

    Chuyên viên

     

    Hoàng Thị Việt Hà

    Hahtv.cl@hatinh.gov.vn

    0989907854

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thị Hà Duyên

    Duyennth.cl@hatinh.gov.vn

    0977413248

    Chuyên viên

     

    Trung tâm Văn hóa Truyền thông

     

    Phạm Thị Bích Liên

    Lienptb.cl@hatinh.gov.vn

    0912450459

    Giám đốc

     

    Lê Văn Thắng

    Thanglv.cl@hatinh.gov.vn

    0903432532

    Phó Giám đốc

     

    Nguyễn Thị Huệ

    Huent.cl@hatinh.gov.vn

    0913294607

    Phó Giám đốc

     

     

     

    Nguyễn Thị Tuyết

    Tuyetnt. cl@hatinh.gov.vn

     

     

     

    Phạm Thành Trung

    Trungpt.cl@hatinh.gov.vn

    0943429678

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thị Việt Hoa

    Hoantv.cl@hatinh.gov.vn

    0902481974

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thị Lan Anh

    Anhntl.cl@hatinh.gov.vn

    0915476668

    Chuyên viên

     

    Lê Thị Hồ

    Holt.cl@hatinh.gov.vn

    0839274409

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thị Nga

    Ngant.cl@hatinh.gov.vn

     

    Chuyên viên

     

    Bùi Thị Mai

    Maibt.cl@hatinh.gov.vn

     

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Văn Sửu

    Suunv.cl@hatinh.gov.vn

     

    Chuyên viên

     

    Đinh Văn Tình

    tinhdv.cl@hatinh.gov.vn

    0912951382

    Chuyên viên

     

    Trần Quốc Huy

    huytq.cl@hatinh.gov.vn

     

    Chuyên viên

     

    Trần Thị Ái Việt

    viettta.cl@hatinh.gov.vn

    0945754222

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thị Cẩm Tú

    tuntc.cl@hatinh.gov.vn

    0839184179

    Chuyên viên

     

    Ban Quản lý Chùa Hương

     

    Nguyễn Duy Vy

    Vynd.cl@hatinh.gov.vn

    090528236

    Trưởng ban

     

    Trần Khánh Thành

    Thanhtk.cl@hatinh.gov.vn

    0912583701

    Phó Ban

     

    Mai Thị Thanh

    Thanhmt.cl@hatinh.gov.vn

    01648604196

    Chuyên viên

     

    Ban A huyện

     

    Nguyễn Sỹ chất

    Chatns.cl@hatinh.gov.vn

    09044254287

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Tiến Đạt

    Datnt.cl@hatinh.gov.vn

    0949557669

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thanh Đức

    Ducnt.cl@hatinh.gov.vn

    0941699998

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thị Hồng Hạnh

    Hanhnth.cl@hatinh.gov.vn

    0915187809

    Chuyên viên

     

    Đinh Thị Hồng Lam

    Lamdthl.cl@hatinh.gov.vn

    0913393489

    Chuyên viên

     

    Trần Bảo Ngọc

    Ngoctb.cl@hatinh.gov.vn

    0936404123

    Chuyên viên

     

    Võ Xuân Quỳnh

    Quynhvx.cl@hatinh.gov.vn

    0945258956

    Chuyên viên

     

    Trần Mạnh Sơn

    Sontm.cl@hatinh.gov.vn

    0904254287

    TRưởng Ban

     

    Nguyễn Thanh Tân

    Tanph.cl@hatinh.gov.vn

    0942233422

    Chuyên viên

     

    Pham hữu Thành

    Thanhph.cl@hatinh.gov.vn

    0944236777

    Chuyên viên

     

    Mai Khắc Tùng

    Tungmk.cl@hatinh.gov.vn

    01690336145

    Chuyên viên

     

    Trần Đình Hùng

    Hungtdba.cl@hatinh.gov.vn

    0906234356

    Chuyên viên

     

    Trung tâm Dân số

     

    Trần Thị Bích

    Bichtt.cl@hatinh.gov.vn

    0919766968

    Giám đốc

     

    Phạm Thị Thùy Dương

    Duongptt.cl@hatinh.gov.vn

    0984694869

    Chuyên viên

     

    Đặng Thị Lưu

    Luudt.cl@hatinh.gov.vn

    0919023758

    Chuyên viên

     

    Bùi Thị Hồng Nguyên

    Nguyenbth.cl@hatinh.gov.vn

    0942995123

    Chuyên viên

     

    Nguyễn Thị Tâm

    Tamnt.cl@hatinh.gov.vn

    0917496489

    Chuyên viên

     

    Mai Thị Thủy

    Thuymt.cl@hatinh.gov.vn

    0912971776

    Chuyên viên

     

    Trần Thị Kim Thủy

    Thuyttk.cl@hatinh.gov.vn

    0978763600

    Chuyên viên

     

    Trung tâm chuyển giao - KHKT&BVCT vật nuôi

     

    Phan Cao Kỳ

    Kypc.cl@hatinh.gov.vn

    0904716588

    Giám đốc

     

    Đoàn Minh Lương

    Luongdm.cl@hatinh.gov.vn

    0904524212

    Phó Giám đốc

     

    Lê Công Luận

    luanlc@hatinh.gov.vn

    0971808517

    Phó Giám đốc

     

    Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và  giáo dục thường xuyên

     

    Lương Xuân Bình

    Binhlx.cl@hatinh.gov.vn

    0983331489

    Giám đốc

     

    Nguyễn Xuân Thắng

    Thangnx.cl@hatinh.gov.vn

    0987954060

    Phó giám đốc

     

    Nguyễn Khắc Mận

    Mannk.cl@hatinh.gov.vn

    0988646007

    Chuyên viên

     

                   

              

 Liên kết website
Thống kê: 781.342
Online: 68