Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
83 người đã bình chọn

 1. Hội chử thập đỏ

   

  Vương Thị Hồng

  Hongvh.cl@hatinh.gov.vn

  0945881889

  Chuyên viên

   

  Lương Hữu Lần

  Lanlh.cl@hatinh.gov.vn

  0384628797

  Chủ tịch hội

   

  Trần Thị Thủy

  Thuytt.cl@hatinh.gov.vn

  0988348507

  Chuyên viên

   

  Phạm Đức hướng

  Huongpd.cl@hatinh.gov.vn

  0903432344

  Chuyên viên

   

  Chi cục thống kê

   

  Nguyễn Thị Hạnh

  Hanhnt.cl@hatinh.gov.vn

  0904622889

  Trưởng chi cục

   

  Trịnh Quang Thức

  Thuctq.cl@hatinh.gov.vn

  0967340777

  Phó cục trưởng

   

  Bùi Thị Thúy

  Thuybt.cl@hatinh.gov.vn

  01682141672

  Chuyên viên

   

  Hoàng Thị Việt Hà

  Hahtv.cl@hatinh.gov.vn

  0989907854

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thị Hà Duyên

  Duyennth.cl@hatinh.gov.vn

  0977413248

  Chuyên viên

   

  Trung tâm Văn hóa Truyền thông

   

  Phạm Thị Bích Liên

  Lienptb.cl@hatinh.gov.vn

  0912450459

  Giám đốc

   

  Lê Văn Thắng

  Thanglv.cl@hatinh.gov.vn

  0903432532

  Phó Giám đốc

   

  Nguyễn Thị Huệ

  Huent.cl@hatinh.gov.vn

  0913294607

  Phó Giám đốc

   

   

   

  Nguyễn Thị Tuyết

  Tuyetnt. cl@hatinh.gov.vn

   

   

   

  Phạm Thành Trung

  Trungpt.cl@hatinh.gov.vn

  0943429678

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thị Việt Hoa

  Hoantv.cl@hatinh.gov.vn

  0902481974

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thị Lan Anh

  Anhntl.cl@hatinh.gov.vn

  0915476668

  Chuyên viên

   

  Lê Thị Hồ

  Holt.cl@hatinh.gov.vn

  0839274409

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thị Nga

  Ngant.cl@hatinh.gov.vn

   

  Chuyên viên

   

  Bùi Thị Mai

  Maibt.cl@hatinh.gov.vn

   

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Văn Sửu

  Suunv.cl@hatinh.gov.vn

   

  Chuyên viên

   

  Đinh Văn Tình

  tinhdv.cl@hatinh.gov.vn

  0912951382

  Chuyên viên

   

  Trần Quốc Huy

  huytq.cl@hatinh.gov.vn

   

  Chuyên viên

   

  Trần Thị Ái Việt

  viettta.cl@hatinh.gov.vn

  0945754222

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thị Cẩm Tú

  tuntc.cl@hatinh.gov.vn

  0839184179

  Chuyên viên

   

  Ban Quản lý Chùa Hương

   

  Nguyễn Duy Vy

  Vynd.cl@hatinh.gov.vn

  090528236

  Trưởng ban

   

  Trần Khánh Thành

  Thanhtk.cl@hatinh.gov.vn

  0912583701

  Phó Ban

   

  Mai Thị Thanh

  Thanhmt.cl@hatinh.gov.vn

  01648604196

  Chuyên viên

   

  Ban A huyện

   

  Nguyễn Sỹ chất

  Chatns.cl@hatinh.gov.vn

  09044254287

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Tiến Đạt

  Datnt.cl@hatinh.gov.vn

  0949557669

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thanh Đức

  Ducnt.cl@hatinh.gov.vn

  0941699998

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thị Hồng Hạnh

  Hanhnth.cl@hatinh.gov.vn

  0915187809

  Chuyên viên

   

  Đinh Thị Hồng Lam

  Lamdthl.cl@hatinh.gov.vn

  0913393489

  Chuyên viên

   

  Trần Bảo Ngọc

  Ngoctb.cl@hatinh.gov.vn

  0936404123

  Chuyên viên

   

  Võ Xuân Quỳnh

  Quynhvx.cl@hatinh.gov.vn

  0945258956

  Chuyên viên

   

  Trần Mạnh Sơn

  Sontm.cl@hatinh.gov.vn

  0904254287

  TRưởng Ban

   

  Nguyễn Thanh Tân

  Tanph.cl@hatinh.gov.vn

  0942233422

  Chuyên viên

   

  Pham hữu Thành

  Thanhph.cl@hatinh.gov.vn

  0944236777

  Chuyên viên

   

  Mai Khắc Tùng

  Tungmk.cl@hatinh.gov.vn

  01690336145

  Chuyên viên

   

  Trần Đình Hùng

  Hungtdba.cl@hatinh.gov.vn

  0906234356

  Chuyên viên

   

  Trung tâm Dân số

   

  Trần Thị Bích

  Bichtt.cl@hatinh.gov.vn

  0919766968

  Giám đốc

   

  Phạm Thị Thùy Dương

  Duongptt.cl@hatinh.gov.vn

  0984694869

  Chuyên viên

   

  Đặng Thị Lưu

  Luudt.cl@hatinh.gov.vn

  0919023758

  Chuyên viên

   

  Bùi Thị Hồng Nguyên

  Nguyenbth.cl@hatinh.gov.vn

  0942995123

  Chuyên viên

   

  Nguyễn Thị Tâm

  Tamnt.cl@hatinh.gov.vn

  0917496489

  Chuyên viên

   

  Mai Thị Thủy

  Thuymt.cl@hatinh.gov.vn

  0912971776

  Chuyên viên

   

  Trần Thị Kim Thủy

  Thuyttk.cl@hatinh.gov.vn

  0978763600

  Chuyên viên

   

  Trung tâm chuyển giao - KHKT&BVCT vật nuôi

   

  Phan Cao Kỳ

  Kypc.cl@hatinh.gov.vn

  0904716588

  Giám đốc

   

  Đoàn Minh Lương

  Luongdm.cl@hatinh.gov.vn

  0904524212

  Phó Giám đốc

   

  Lê Công Luận

  luanlc@hatinh.gov.vn

  0971808517

  Phó Giám đốc

   

  Trung tâm hướng nghiệp dạy nghề và  giáo dục thường xuyên

   

  Lương Xuân Bình

  Binhlx.cl@hatinh.gov.vn

  0983331489

  Giám đốc

   

  Nguyễn Xuân Thắng

  Thangnx.cl@hatinh.gov.vn

  0987954060

  Phó giám đốc

   

  Nguyễn Khắc Mận

  Mannk.cl@hatinh.gov.vn

  0988646007

  Chuyên viên

   

                 

            

 Liên kết website
Thống kê: 690.969
Online: 74