Bình chọn
Đánh giá của bạn về Cổng thông tin điện tử huyện Can Lộc
110 người đã bình chọn

Trường THCS Họ và tên Năm sinh Chức vụ Số điện thoại Email Ghi chú  
Viettel Vinaphone Mobiphone Mạng khác  
Trà Linh Hoàng Quốc Việt 1970 Hiệu trưởng   0916586469     hoangvietgh@gmail.com    
  Nguyễn Thế Hiển 1979 Hiệu phó   0942430415     hientralinh@gmail.com     
  Trần Quốc Hội 1982 Hiệu phó   0948689523     quochoicanloc@gmail.com    
Lam Kiều Trần Huy Công 1972 Hiệu trưởng 0983232473        huycongthanhloc@gmail.com    
  Hoàng Văn Đại 1978 Hiệu phó   0916243369     daisongloc123@gmail.com    
  Bùi Thị Kim Hoa 1967 Hiệu phó   01233765999     buikimhoathcs@gmail.com    
Yên Thanh Lê Thị Tâm 1964 Hiệu trưởng 0977814878 0919657438     letamnht@gmail.com    
  Nguyễn Thanh Hà 1959 Hiệu phó   0918765173     thayhayt@gmail.om    
Vũ Diệm Nguyễn Tuấn Lĩnh 1977 Hiệu trưởng   0919132678     luonghieulinh1@gmail.com    
  Cao Việt Trung 1963 Hiệu phó   0917259763     trungcao48@gmail.com    
Gia Hanh Đặng Quang Huy 1973 Hiệu trưởng 0962971868 0912171773     huyquangloc@gmail.com    
  Vương Ngọc Tân 1973 Hiệu phó 01687873831 0916558667     tanthcsnht@gmail.com    
Khánh Vĩnh Nguyễn Huy Hải 1959 Hiệu trưởng 0973801112 0912608630     haithienloc@gmail.com    
  Phan Thị Sâm 1974 Hiệu phó 0962760782   0902290345   cleardot
phansamkv74@gmail.com
   
Đồng Lộc Lê Thị Trâm 1964 Hiệu trưởng 0981732899       Letram1964@gmail.com    
  Trần Hảo 1979 Hiệu phó 0963945268       Haotrungdong@gmail.com    
  Hoàng Thị Nga 1966 Hiệu phó 0984081966       Ngatrungdong66@gmail.com    
Xuân Lộc Hoàng Thế Anh 1977 Hiệu trưởng 0973929717 0911084688   02396540666 hoanganhxuanloc@gmail.com    
  Võ Hùng Dũng 1977 Hiệu phó 0982840537 01255402653     hungdung76@gmail.com    
Quang Lộc Nguyễn Thị Thu Hằng 1975 Hiệu trưởng 0982200675 0943420675     thuhangnguyenxl@gmail.com    
  Nguyễn Văn Thủy 1975 Hiệu phó 01686412161 0     thuyhpql@gmail.com    
Sơn Lộc Trần Bỉnh Tiêu 1967 Hiệu trưởng 0984279064 0946728503     tranbinhtieu@gmail.com    
  Nguyễn Đình Kỷ 1978 Hiệu phó 0977334833 01299456879     dinhky77@gmail.com    
Mỹ Lộc Trần Thế Khanh 1978 Hiệu trưởng 0986347699 0911808991     tranthekhanh1976@gmail.com    
  Đặng Văn Bắc 1977 Hiệu phó 0988361533   0906267234   dang.bac9@gmail.com    
Nguyễn Tất Thành Nguyễn Đình Hải 1960 Hiệu trưởng 01695618775 0911665179     dinhhaithcsnghen@gmail.com    
  Lê Thị Thanh Hải 1974 Hiệu phó 0986508311 0949581832     thanhhai.le03@gmail.com    
  Nguyễn Trọng Hùng 1979 Hiệu phó 0989386036 0942739217     nguyenhungkv@gmail.com    
  Võ Thế Thuận 1960 Hiệu phó   0914401278     thethuanpcl@gmail.com    
Phúc Lộc Tôn Đức Trình 1978 Hiệu trưởng 0972262593 0949125766     tonductrinh@gmail.com    
  Phạm Thị Tâm 1975 Hiệu phó   0944865914     phamtamthcsphuc@gmail.com    
Đặng Dung Lê Công Thuận 1972 Hiệu trưởng 02396263937   0902583456   lecongthuan1972@gmail.com    
  Lê Bá Thọ 1973 Hiệu phó   0919425368     batho73@gmail.com     
Xuân Diệu Lê Thị Nguyệt Hoa 1972 Hiệu trưởng   09119700445     nguyethoaxd@gmail.com    
  Lê Văn Ngọc 1978 Hiệu phó 0971295878       thcsxuandieu@gmail.com     
  Trần Thị Thúy 1966 Hiệu phó 0976901029            
                     

 

 

 
 
 Liên kết website
Thống kê: 874.869
Online: 26